Įmonės steigimas

Verslo idėjos įgyvendinimas įsteigiant įmonę yra labai atsakingas žingsnis. Įmonės steigimas reikalauja ne tik tam tikrų žinių, bet ir nemažai laiko, kadangi reikės paruošti įvairius steigimo dokumentus ir atlikti kitus darbus susijusius su įmonės kūrimu. Tai gali būti varginantis ir labai ilgas procesas asmeniui norinčiam įkurti naują įmonę, tačiau neturinčiam tame jokios patirties. FINORDER jums siūlo profesionalių specialistų teikiamas paslaugas, kurie pasirūpins, kad įmonės steigimas būtų sklandus ir paprastas, nes dauguma steigimo etapų bus padaryta už Jus.

Kokie yra įmonės steigimo etapai?

Pirmasis įmonės steigimo etapas – rinkos tyrimas

Pirmiausia, reikėtų išanalizuoti Lietuvos rinką, kurioje planuojate teikti paslaugas ar pardavinėti prekes. Norint sėkmingo verslo reikia įvertinti konkurentus ir išskirti savo pranašumus, tai galėtų būti išskirtinė prekės išvaizda, maža kaina, galimybė ne tik užsisakyti internetu, bet ir apsilankyti fizinėse parduotuvėse, esančiose daugumos Lietuvos miestuose ir pan. Taip pat būtina įvertinti, kokiems asmenims jūsų teikiamos įmonės paslaugos ar prekės būtų patrauklios. Reklamuojant įmonę tam tikrai tikslinei auditorijai taptų lengviau įsilieti į rinką ir greičiau tapti sėkmingu verslu. 

Antrasis įmonės steigimo etapas – teisinės formos pasirinkimas

Įmonės rūšį reiktų rinktis pagal tai, kokia bus įmonės veikla ir įmonės dydis, kiek pradinio kapitalo turėsite steigdami įmonę, be abejo, kiek planuojama įdarbinti darbuotojų ir taip toliau. Lietuvos Respublikos įstatymai leidžia steigti šių rūšių įmones:

 • Akcinė bendrovė (AB): statusas – ribotos atsakomybės juridinis asmuo; steigėjų ir akcininkų skaičius neribojamas; įstatinis kapitalas ne mažesnis nei 25 000 eurų; valdymas – visuotinis akcininkų susirinkimas, sudaroma stebėtojų taryba, valdyba, administracijos vadovas; veikla gali būti bet kokia nedraudžiama įstatymo;
 • Uždaroji akcinė bendrovė (UAB):  statusas – ribotos atsakomybės juridinis asmuo; steigėjų ir akcininkų gali būti ne daugiau nei 250; įstatinis kapitalas ne mažesnis nei 2 500 eurų; valdymas – toks pat, kaip ir akcinės bendrovės; veikla gali būti bet kokia, kurios nedraudžiama įstatymas
 • Mažoji bendrija (MB): statusas – ribotos atsakomybės juridinis asmuo; MB narių skaičius gali būti nuo 1 iki 10 fizinių asmenų (gali būti ir vienas steigėjas); MB narių (-io) įnašai gali būti piniginiai arba turtiniai, nėra nustatyta suma; MB narys vadovas gali teikti vadovavimo paslaugas įmonei pagal civilinę paslaugų sutartį; veikla gali būti bet kokia nedraudžiama įstatymo;
 • Žemės ūkio bendrovės (ŽŪB): statusas – ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo; sudaro ne mažiau kaip 2 veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, maksimalus narių skaičius nėra ribojamas; turtas atskirtas nuo narių ir pajininkų turto; pajiniai narių įnašai, nėra nustatyta minimalios vertės; valdymas – narių susirinkimas, valdyba (administracija); veikla – ne mažiau kaip 50% įplaukų už žemės ūkio produkciją ir paslaugas žemės ūkio gamybai;
 • Kooperatinės bendrovės (KB): statusas – ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo juridinis asmuo; steigėjai – ne mažiau kaip 5 pilnamečiai asmenys; nariai – ne mažiau kaip 5 fiziniai ar fiziniai ir juridiniai asmenys; kapitalas – piniginis arba nepiniginis nario įnašas, kurio dydis nustatomas kooperatyvo įstatuose; valdymas – narių susirinkimas (kai narių daugiau negu 100, galima pakeisti įgaliotinių susirinkimu), valdyba arba valdytojas; veikla gali būti bet kokia nedraudžiama įstatymo;
 • Tikroji ūkinė bendrija (TŪB): statusas – neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens; sudaro ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau nei 20 narių; sudaro tikrieji nariai ir komanditoriai; kapitalas – nereglamentuojamas; valdymas – jos valdymo, reikalų tvarkymo taisyklės bei jų keitimo sąlygos nustatomos bendrosios jungtinės veiklos sutartyje; veikla gali būti bet kuri nedraudžiama įstatymo;
 • Komandinė ūkinė bendrija (KŪB): statusas – juridinio asmens; sudaro ne mažiau nei 2 ir ne daugiau kaip 20 narių, iš jų bent vienas tikrasis narys ir bent vienas narys komanditorius; kapitalas – nereglamentuojamas; valdymas – valdymo, reikalų tvarkymo taisyklės bei jų keitimo sąlygos nustatomos bendrosios jungtinės veiklos sutartyje; veikla gali būti bet kokia nedraudžiama įstatymo;
 • Viešoji įstaiga (VšĮ): statusas – yra pelno nesiekiantis ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą; steigti gali vienas fizinis ar juridinis asmuo arba keletas, steigėjų skaičius neribojamas; dalininkai rizikuoja tik tuo turtu, kurį įnešė į VŠĮ, įnašams minimalūs reikalavimai nenustatyti; gali vykdyti komercinę veiklą; gali gauti paramą iš juridinių ir fizinių asmenų; gali verstis įstatuose nurodyta bet kokia nedraudžiama įstatymo veikla;
 •  Individuali įmonė (IĮ): statusas – yra neribotos atsakomybės juridinis asmuo; už IĮ prievoles atsako savininkas savo asmeniniu turtu; steigėjas ir savininkas gali būti tik vienas fizinis asmuo, kuris negali būti kitos IĮ savininku; minimalaus pradinio kapitalo reikalavimo nustatyta nėra; 
 • Asociacija: – yra valstybės, savivaldybės, jų institucijų arba kitų asmenų, nesiekiančių naudos sau, įsteigti juridiniai asmenys, kurių tikslas tenkinti viešuosius interesus (tai valstybės ir savivaldybės įmonės, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės, asociacijos, klubai ir t. t.); steigėjų turi būti ne mažiau kaip 3, jie turi būti susiję su asociacijos tikslais atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti. Asociacijos steigimas nėra itin sudėtingas procesas, reikalaujantis krūvos dokumentų. Svarbiausia – tinkamas dokumentų paruošimas.

Trečiasis įmonės steigimo etapas – pavadinimo parinktis

Norėdami, kad įmonės steigimas būtų ne tik juridiškai teisingas, bet ir sėkmingas, apmąstykite, kokiu vardu pavadinsite savo kuriamą įmonę. Vykdant veiklą vietinėje Lietuvos rinkoje puikiai tiks skambus lietuviškas pavadinimas, tačiau įmonės veiklai plečiantis užsienio rinkose, reiktų apsvarstyti ir tokius pavadinimo variantus, kurie būtų suprantami užsieniečiams. Žinoma, reikia nepamiršti, kad pasirinktas pavadinimas turi atitikti tam tikrus reikalavimus. Pavyzdžiui, Jūsų pasirinktu pavadinimu negali būti įregistruoti kiti juridiniai asmenys. Juridinių asmenų registras Jums padės sužinoti, ar toks vardas dar nėra užimtas, o tada galėsite jį rezervuoti.

Ketvirtasis įmonės steigimo etapas – dokumentų pildymas

Tai yra privaloma procedūra kiekvienai naujai besisteigiančiai įmonei. Norint sutaupyti laiko FINORDER gali Jums pasiūlyti padėti paruošti visus reikalingus įmonės steigimo dokumentus bei atlikti sekančius būtinus veiksmus: atsidaryti banko sąskaitą, užregistruoti Juridinių asmenų registre (JAR), Juridinių asmenų duomenų informacinėje sistemoje (JADIS) ir t.t. Prisiminkite, kad jeigu vykdysite įmones steigimą internetu, turėsite naudoti elektroninį parašą.

Penktasis įmonės steigimo etapas – įstatinio kapitalo įnašas (tam tikrais atvejais)

Įstatinio kapitalo formavimas. Šiame etape turėtumėte atidarytoje banko sąskaitoje įnešti įstatinį kapitalą, kurio dydis priklauso nuo steigiamos įmonės rūšies. Jeigu pasirinkote įsteigti UAB, tuomet jūsų įstatinis kapitalas turėtų būti ne mažesnis nei 2 500 EUR, o Akcinės bendrovės įstatinis kapitalas – ne mažesnis kaip 25 000 EUR. Kitos rūšies įmonei įstatinio kapitalo nereikia, todėl atidaryti banko sąskaitą, kai vykdomas įmonės steigimas, nėra privaloma, tai gali būti padaryta jau vėliau po įsteigimo, pasirašant sutartis su pasirinktu banku 

Šeštasis įmonės steigimo etapas – adreso registracija

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymą visos įmonės privalo įregistruoti savo buveinę. Taip pat privalote gauti patalpų savininko sutikimą įregistruoti savo įmonės registracijos adresą jam priklausančiose patalpose, jeigu šios patalpos priklauso ne jums

Septintasis įmonės steigimo etapas – kelionė pas notarą

Dokumentų tvirtinimas pas notarą ir įmonės registravimas, pateikus Registrų centrui patvirtintus notaro dokumentus. Viskas vyksta labai

Kokios informacijos reikia įmonės steigimo procesui?

Steigiant bet kurios teisinės formos įmonę yra reikalingi išvadinti duomenys:

 • Įmonės pavadinimas
 • Įmonės steigėjo (-ų) vardas, pavardė, asmens kodas, adresas; jei steigėjas – ne fizinis, o juridinis asmuo, tuomet pateikiami jo duomenys; 
 • Įmonės direktoriaus vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamasis adresas; 
 • Numatomi valdymo organai; 
 • Įmonės įstatinio kapitalo dydis, nominali akcijų vertė, valdomos dalys;
 • Įmonės buveinės registracijos adresas;
 • Įmonės veiklos sritys;
 • Įmonės kontaktai ( el. paštas, telefono numeris, internetinės svetainės adresas). 

Įmonių steigimo paslaugos

FINORDER specialistai teikia įvairių įmonių steigimo Lietuvoje (UAB, MB, AB, IĮ, VšĮ ir kt.) paslaugas, taip pat galime pasiūlyti Jums kompetentingos komandos pagalbą,  ne tik steigiant naują įmonę, bet tvarkant jau esamų įmonių buhalterinę apskaitą. Įmonės buhalteriai pasirūpins visais iškilusiais klausimais ir pasiūlys įvairius problemų sprendimų variantus. Svetainėje taipogi galite rasti informacijos, kuri yra aktuali ir susijusi su atostoginių kaupiniais, mokesčiais bei statistika Lietuvoje. FINORDER teikia įvairias finansines paslaugas Kaune (Savanorių pr. 192-311) ir Vilniuje (Ukmergės g. 223, 4aukštas). Neturint galimybių atvykti į FINORDER ofisą, galime pasiūlyti Jums darbą su mumis nuotoliniu būdu. Dėl bendradarbiavimo galite kreiptis telefonu (+370 606 77 336) arba elektroniniu paštu (info@finorder.eu). 

Kiek kainuoja įmonės steigimas?

Įmonės steigimo kainos priklauso nuo to, kokios teisinės formos įmonę Jūs planuojate įsteigti. FINORDER siūlo Jums įsteigti įmonę pigiau, kadangi mūsų įmonės steigimo įkainiai – vieni pigiausių rinkoje, kuriuos galite rasti mūsų internetinėje svetainėje finorder.eu (KAINOS 🡪 ĮMONIŲ STEIGIMO PLANAI) arba susisiekę su įmonės konsultantais telefonu (+370 606 77 336), arba elektroniniu paštu (info@finorder.eu). 

įmonės steigimas
įmonės steigimas internetu
įmonės steigimas kaina

Įmonės steigimas – paprastas ir nereikalaujantis daug laiko

Pasirinkus bendradarbiavimą su FINORDER – įmonės steigimo procesas taps daug aiškesnis ir efektyvesnis, kadangi viskas bus padaryta už Jus. Mūsų komanda pasiruošusi padėti įsteigti įmonę ir kartu spręsti iškilusius klausimus, kad pasiekti visus Jūsų užsibrėžtus tikslus ir sukurti sėkmingą verslą Lietuvos ir užsienio rinkose.

Dažniausiai užduodami klausimai apie įmonės steigimą

Ar galimas įmonės steigimas internetu?

Atliekame įmonių steigimo darbus internetu. Jokio skirtumo, kuriame šalies mieste bus Jūsų steigiamas juridinis asmuo – padėsime sutvarkyti dokumentus nuotoliniu būdu.

Kada galėsiu pradėti teikti paslaugas įsteigęs įmonę?

Teikti paslaugas arba parduoti prekes galite iškart, kai tik Registrų centras suteiks Jums įmonės kodą.

Išsiųsti užklausą

Skambinti
Parašyti