Atostoginių kaupiniai

Jeigu darbuotojo kasmetinės atostogos nebuvo panaudotos – sukauptas jų dydis yra pripažįstamas kaip atostoginių sąnaudos ir atostoginių kaupiniai. Jie yra registruojami vadovaujantis apskaitos principais ir 31-uoju verslo apskaitos standartu „Atlygis darbuotojui”.

atostoginių kaupiniai

Kadangi atostoginių kaupiniai yra vedami vadovaujantis kaupimo principu – įmonės patiriami kaupiniai ir sąnaudos turi būti parodomi ataskaitoje einamaisiais metais, kadangi buvo uždirbamos pajamos (faktiškai), o ne tada, kai darbuotojas nusprendžia jomis pasinaudoti.

Vadovaudamasi 31-ojo verslo apskaitos standarto „Atlygis darbuotojui” nuostatomis – įmonė atostoginių kaupinius ir sąnaudas turi apskaičiuoti bei pripažinti nurodytu periodiškumu, tačiau ne rečiau, kaip kiekvieną finansinių ataskaitų dieną. Kai finansiniai metai baigiasi – atostoginių kaupinių sumos turėtų būti koreguojamos. Tai padeda finansinių ataskaitų apskaitoje parodyti detalias įmonės užmokesčio sąnaudas ir tuo pačiu įsipareigojimus, kurie yra taikomi kiekvienam darbuotojui. Toks tikslumas yra labai svarbus, kadangi padeda tinkamai vesti apskaitą. Ne ką mažiau svarbu taip tiksliai nurodyti ir dienpinigius, kurie yra mokami komandiruočių į užsienį metu.

Apskaitoje kaupiniai yra registruojami dviem kodais:

  • D 6114 – darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos;
  • K 4466 – atostoginių kaupiniai.
atostoginių kaupinių skaičiavimas

Registruojamų kaupinių suma yra apskaičiuojama įvertinant kiekvieno darbuotojo nepanaudotų atostogų dienų skaičių. Jos yra verčiamos darbo dienomis ir skaičiuojami atostoginiai. Suma, kuri bus gaunama, turi būti palyginta su ta, kuri yra registruojama apskaitoje. Tokiu atveju gaunamas skirtumas: didinant arba mažinant atostoginių sumą.

Atostoginių kaupiniai yra perskaičiuojami kiekvieną finansinių metų ataskaitų pateikimo dieną, o nurodyto dydžio pakeitimas parodomas pelno (nuostolių) ataskaitoje.

Galimas atostoginių kaupinių skaičiavimo pavyzdys:

Užduotis: įmonėje dirba 3 asmenys. Atostoginių kaupiniai skaičiuojami esamų metų pabaigoje.

DarbuotojaiVidutinis dienos darbo užmokestisNepanaudotų atostogų trukmė d.d.Atostoginių kaupiniai darbo užmokesčiuiDarbdavio lėšomis sumokėtas VSD ir GF įmokos (2017-ųjų duomenimis) 31,18 proc.
A18,39 eur30 d.d.551.70 eur172,02 eur
B20,32 eur15 d.d.304.80 eur95.04 eur
C24,19 eur10 d.d.241.90 eur75.42 eur

Gaunamas sumas lemia tuo metu esamos Valstybinio socialinio draudimo įmokos pagal kurias ir yra skaičiuojami kaupiniai. 

Įmonėms atostogų kaupinių niuansai gali atrodyti labai sudėtingi. Tai yra natūralu. Reikia ne tik išmanyti įstatymus, tačiau ir sekti jų naujinius. Siekiant išvengti klaidų – reikalingas geras savo sferos specialistas, dar geriau – jų komanda, kuri kilus klausimams – kartu ieško sprendimų. Pasinaudokite buhalterines konsultacijas teikiančių įmonių paslaugomis, kurios visus verslo darbus atliks profesionaliai.

Skambinti
Parašyti