Įstatinio kapitalo mažinimas

Įstatinis kapitalas – tai tam tikro dydžio pinigų suma, akcininkų investuojama į naujai steigiamą įmonę, įsigyjant pastarosios akcijų. Priklausomai nuo juridinio įmonės tipo, reikalavimai įstatinio kapitalo atžvilgiu skiriasi. Pavyzdžiui, kalbant apie Individualias įmones (IĮ), Mažąsias bendrijas (MB), Labdaros ir paramos fondus, Ūkines bendrijas bei asociacijas minimalaus įstatinio kapitalo dydžio nėra, tuo tarpu Uždarosios akcinės bendrovės (UAB)  atveju šis siekia 2500 Eur, Akcinės bendrovės (AB) – 25000 Eur.

Vystant verslą, priklausomai nuo pasiektų rezultatų produktyvumo bei kitų niuansų, tenka priimti įvairius sprendimus, vienas jų – įstatinio kapitalo mažinimas.

„Finorder“ – finansų apskaitos ir teisės paslaugas smulkiajam ir vidutiniam verslui teikianti bendrovė, į kurią galite kreiptis bet kuriame savo įmonės gyvenimo etape. Nesvarbu, įmonę dar tik kuriate ar ketinate pirkti, vykdant veiklą susiduriate su įvairiais iššūkiais, kurių sprendimas reikalauja profesionalių konsultacijų, o gal aktualu tokios būtinos procedūros, kaip buhalterinės apskaitos tvarkymas: kreipkitės į mus ir kartu atrasime geriausią sprendimą!

Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas – viena iš mūsų teikiamų paslaugų, aktuali klientams, norintiems, jog ši procedūra būtų atlikta greitai ir išvengiant bet kokių netikslumų. Įsipareigojame suteikti Jums profesionalią konsultaciją, susijusią su šia procedūra bei atlikti visus reikiamus veiksmus.

Klientams siūlome ne tik garantiją dėl aukščiausios atliktų darbų kokybės, profesionalias konsultacijas, konfidencialumą, platų paslaugų prieinamumą (dauguma paslaugų teikiamos nuotoliniu būdu), bet ir patrauklią kainą.  Įstatinio kapitalo mažinimo kaina – nuo 250 Eur. Kviečiame užpildyti paraiškos formą, esančią „Finorder“ interneto svetainėje: gausite atsakymus į Jums aktualius klausimus ir sužinosite, kokia šios paslaugos kaina konkrečiu Jūsų įmonės atveju.

Kokiu tikslu galima mažinti įstatinį kapitalą?

Vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymu, sprendimas dėl įmonės įstatinio kapitalo mažinimo gali būti priimamas siekiant įgyvendinti vieną ar kelis žemiau pateiktus tikslus.      

 • Bendrovės balanse įrašytiems įmonės patirtiems nuostoliams padengti.
 • Nusprendus anuliuoti įmonės akcijas.
 • Prireikus įmonės akcininkams išmokėti bendrovės lėšas. Šiuo atveju sprendimas dėl įstatinio kapitalo mažinimo gali būti priimamas tik eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.
 • Prireikus ištaisyti klaidas, kurios buvo padarytos sudarant įmonės įstatinį kapitalą ar šį padidinus.

Kokiais būdais galima tai padaryti?

Sprendimas dėl įstatinio kapitalo mažinimo gali būti įgyvendinimas atliekant vieną iš galimų procedūrų:    

 • sumažinus nominalią akcijų vertę
 • anuliuojant akcijas

Kokia įstatinio kapitalo mažinimo procedūra?

Žemiau pateiktos procedūros, kurios turi būti atliktos siekiant įtvirtinti sumažintą įmonės įstatinį kapitalą.

 • Remiantis įstatinio kapitalo mažinimą reglamentuojančiu LR Akcinių bendrovių įstatymu, sprendimas dėl šios procedūros įgyvendinimo gali būti priimamas gavus ne mažiau nei 2/3 visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų balsų. Kitas įstatinio kapitalo mažinimo galimybė – teismo sprendimas.
 • Praėjus ne daugiau nei 10 dienų nuo visuotiniame akcininkų susirinkime priimto sprendimo dėl įstatinio kapitalo mažinimo, šis sprendimas turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui.
 • Su priimtu sprendimu dėl įmonės įstatinio kapitalo mažinimo turi būti supažindinti visi tos įmonės kreditoriai, įteikiant šiems registruotą laišką.
 • Su priimtu sprendimu dėl įmonės įstatinio kapitalo mažinimo, pranešant viešai arba kiekvienam asmeniui atskirai, turi būti supažindinti visi tos įmonės akcininkai. Šis sprendimas gali būti įgyvendinimas viešai, tai yra paskelbus informaciją tame šaltinyje, kuris yra įvardintas įmonės įstatuose arba asmeniškai, įteikiant kiekvienam kreditoriui registruotą laišką.
 • Atsižvelgus į tuo metu galiojančius įstatymus, parengiami nauji įmonės įstatai.
 • Visi dokumentai, reikalingi įmonės įstatinio kapitalo mažinimui, pateikiami patvirtinti notarui.
 • Notaro patvirtinti dokumentai bei užpildytos reikiamos JAR formos pateikiami Juridinių asmenų registrui.

Kokius dokumentus reikia pateikti notarui?

Nusprendus sumažinti įmonės įstatinį kapitalą, notarui turi būti pateikiami žemiau išvardinti dokumentai.

 • Galiojančių įmonės bendrovių nuostatų originalus variantas bei naujai parengtų bendrovės įstatų projektas.
 • Originalus variantas protokolo (sprendimo) dėl įmonės direktoriaus išrinkimo/paskyrimo.
 • Įmonės vadovo ar jo įgalioto atstovo asmens tapatybės dokumentas.
 • Įmonės antspaudas (jeigu įmonė jį turi).
 • Įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai.
 • Įmonės direktoriaus patvirtintas dokumentas, liudijantis, jog  esamo įstatinio kapitalo dydis visiškai apmokėtas.
 • Įmonės direktoriaus patvirtinta pažyma, liudijanti, jog vykdomas įstatinio kapitalo mažinimas atitinka šį reguliuojančio LR akcinių bendrovių įstatyme pateiktus reikalavimus.
 • Dokumentai, patvirtinantys, jog visi įmonės kreditoriai bei akcininkai buvo laiku informuoti apie ketinamą vykdyti įmonės įstatinio kapitalo mažinimo procesą (akcininkų/kreditorių sąrašai, pašto dokumentai, liudijantys apie pateiktą informaciją ir kita).
 • Įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo metu priimtas sprendimas dėl įstatinio kapitalo mažinimo.

Ką svarbu žinoti prieš mažinant įstatinį kapitalą?

Egzistuoja tam tikri teisiniai ir mokestiniai aspektai, su kuriais derėtų susipažinti prieš planuojamą įstatinio kapitalo mažinimo procedūrą.  

Sumažinus įstatinį kapitalą, šis negali būti mažesnis nei  2500 eurų.

Jei įstatinio kapitalo mažinimo tikslas – išmokėti akcininkams lėšų, būtina, jog sprendimo dėl šio proceso priėmimo dieną įmonė būtų moki, o, išmokėjusi lėšas, netaptų nemokia.

Jei įstatinio kapitalo mažinimo tikslas – lėšų išmokėjimas akcininkams, su pastaraisiais turi būti atsiskaitoma pinigais, o ne kokia nors kita turto forma. Pinigai akcininkams turi būti išmokami ne vėliau nei praėjus vienam mėnesiui po įmonės įstatų pakeitimo.

Kiekvienam to pareikalavusiam įmonės kreditoriui privalo būti užtikrinama, jog iki įstatinio kapitalo turi įsipareigojimai bus vykdomi (išimtys pateiktos šią procedūrą reglamentuojančiame LR Akcinių bendrovių įstatyme).  

Tais atvejais, jei įmonės ginčas su kreditoriais dėl papildomų įsipareigojimų užtikrinimo yra sprendžiamas teisiniu keliu, pakeisti įmonės įstatai, kuriuose atsispindi įstatinio kapitalo sumažinimas, JAR gali būti pateikiami tik po teismo priimto sprendimo įsigaliojimo.

Tais atvejais, kai naujai sudaryti įmonės įstatai nebuvo pateikti JAR per 6 mėnesius, visuotiniame akcininkų susirinkime priimtas sprendimas dėl įmonės įstatinio kapitalo mažinimo yra laikomas negaliojančiu (išimtys pateiktos šią procedūrą reglamentuojančiame LR Akcinių bendrovių įstatyme).

Žemiau pateikti mokesčiai, taikomi įstatinio kapitalo mažinimo atveju.

 • Nustatyto dydžio mokestis Registrų centrui.
 • Nustatyto dydžio mokestis notarui, tvirtinančiam reikiamus dokumentus įmonės įstatinio kapitalo mažinimo procedūrai.  
 • Apmokestinimas pelno mokesčiu (PM) taikomas tik tokiu atveju, jei prieš tai įstatinis kapitalas buvo padidintas iš įmonės lėšų, o vėliau sumažintas. Įnašas, kurį atsiima akcininkas įstatinio kapitalo mažinimo atveju, nėra laikomas pajamomis, tad akcininko atsiimta suma pelno mokesčiu nėra apmokestinama.  
finorder - paslaugas teikia nuotoliniu būdu
finorder įsikūrė 2009 metais ir toliaus sėkmingai kaupia patirtį
finorder klientų skaičius perkopė 70

Dažniausiai užduodami klausimai apie įstatinio kapitalo mažinimą

Kiek kainuoja įstatinio kapitalo mažinimo paslauga?

Paslaugos kainos kinta priklausomai nuo daugelio veiksnių. Jeigu norite sužinoti, kiek Jums kainuos įstatinio kapitalo mažinimo paslaugos – laukiame Jūsų skambučio. Susisiekite su biuru Vilniuje +370 606 77 336 arba Kaune +370 606 77 336.

Kur kreiptis, jeigu man reikalinga įstatinio kapitalo mažinimo paslauga?

Jeigu Jums reikia šios paslaugos – kviečiame mūsų internetiniame puslapyje spausti mygtuką „Pateikti užklausą“. Užpildykite informaciją ir laukite, kol mūsų specialistai su Jumis susisieks.

Išsiųsti užklausą

Skambinti
Parašyti