Įmonių pertvarkymas

Remiantis LR civiliniame kodekse pateiktu šios sąvokos apibrėžimu, įmonių pertvarkymas – tai procesas, kurio metu pakeičiama juridinio asmens teisinė forma, naujosios teisinės formos juridiniam asmeniui kartu perimant ir visas pertvarkyto juridinio asmens turėtas teises bei pareigas.

Vienintelis pokytis, įvykstantis įmonės gyvenime atlikus pertvarkymo procedūrą – pasikeitusi teisinė forma, pavyzdžiui, individuali įmonė tampa UAB ar MB (tai – praktikoje dažniausiai pasitaikantis įmonių pertvarkymo tipas). Vykdoma veikla nenutrūksta (lieka galioti ankstesnės darbo sutartys su darbuotojais, pirkimo/pardavimo sutartys su tiekėjais ir pardavėjas ir panašiai), net ir įmonės kodas lieka tas pats. Savaime suprantama, niekur nedingsta ir prieš tai juridinio asmens turėti įsipareigojimai: prievolė šiuos įgyvendinti pereina naujos teisinės formos juridiniam asmeniui.

Žemiau pateikta informacija, į kokį juridinį asmenį, remiantis LR civiliniame kodekse pateikta tvarka, gali būti pertvarkomi konkretūs juridiniai asmenys.

·         IĮ – į AB, UAB, VšĮ.

·         UAB ir AB – į UAB (kalbant apie AB), AB (kalbant apie UAB), valstybės arba savivaldybės įmonę, ŽŪB, kooperatyvą, tikrąją ūkinę bendriją arba komanditinę ūkinę bendriją, IĮ, VšĮ.

·         VšĮ – labdaros ir paramos foną, biudžetinę įstaigą. Vadovaujantis LR civiliniu kodeksu, negalimas šio juridinio asmens pertvarkymas į UAB.

·         MB – IĮ, UAB, AB, tikrąją ūkinę bendriją arba komanditinę ūkinę bendriją, kooperatyvą, VšĮ, ŽŪB.

Teisiškai negalimas viešųjų asmenų pertvarkymas į privačius juridinius asmenis. Išimtis taikoma valstybės ir savivaldybės įmonėms.

Įmonių pertvarkymo procesas – greitas ir paprastas būdas pakeisti juridinio asmens teisinę formą bei pasiekti su tokiu sprendimu susijusius tikslus (pelnas, mažesnė asmeninė atsakomybė, investicijų pritraukimas). Tiesa, įmonių vadovams tokia procedūra, ypač neturint analogiškos patirties, gali atrodyti sudėtinga, nes:

·         įmonių pertvarkymas reikalauja atitinkamų teisinių žinių;

·         šį procesą reglamentuojantys teisės aktai yra nuolat atnaujinami, tad reikia domėtis galiojančiomis aktualiomis;

·         reikia atlikti nemažai procedūrų, sutvarkyti įvairius dokumentus.

Nenorite gaišti savo brangaus laiko bei apsikrauti papildomais darbais, kuriems trūksta žinių bei įgūdžių? Kreipkitės į „Finorder“ ir mūsų specialistais suteiks padarys tai už Jus!

Kada reikalingas įmonių pertvarkymas?

Kiekvienas sprendimas, susijęs su verslu, įmonių savininkų yra priimamas objektyviai, įvertinus šio naudą vykdomos veiklos atžvilgiu. Įmonių pertvarkymas – ne išimtis. Žemiau pateiktos pagrindinės priežastys, dėl kurių aktualiu gali tapti įmonių pertvarkymas.

·         Norint sumažinti asmeninę atsakomybę ir apsaugoti savo turtą nuo galimų nesėkmių (neribotos atsakomybės juridinis asmuo yra pertvarkomas į ribotos atsakomybės juridinį asmenį).

·         Tikintis, jog naujos teisinės formos juridinis asmuo padės gauti didesnį pelną.

·         Tikintis, jog nauja teisinė forma bus palankesnė kalbant apie investicijų pritraukimo galimybes.

·         Norint pakeisti įmonės valdymo tvarką.

Prieš priimant sprendimą pertvarkytį įmonę svarbu pasirinkti tinkamą verslo modelį, atsižvelgiant į galimybes ir daugelį kitų aspektų. Pavyzdžiui, renkantis tarp mažosios bendrijos ar individualios veiklos yra taikoma skirtinga mokestine našta.

Įmonių pertvarkymo eiga

Žemiau pateikiama įmonių pertvarkymo procedūros eiga.

·         Juridinio asmens savininko sprendimo pertvarkyti juridinį asmenį į kitos teisinės formos juridinį asmenį paruošimas, vadovaujantis nustatyta tvarka.

·         Juridinio asmens sprendimo dėl įmonės pertvarkymo viešas paskelbimas visuomenės informavimo kanalais, įprastai – konkrečiame dienraštyje, įvardintame įmonės steigimo dokumentuose, pranešimą išspausdinant 3 kartus, tarp kurių turi būti ne mažesnė nei 30 dienų pertrauka.

·         Jei įmonė turi kreditorių, pastarųjų informavimas apie ketinimą atlikti pertvarkymą.

·         Pertvarkomos įmonės teisinio statuso įregistravimas JAR.

·         Finansinės atskaitomybės paruošimas naujo teisinės formos juridiniam asmeniui.

·         Įmonės naujos teisinės formos pavadinimo rezervacija JAR.

·         Steigimo dokumentų bei kitų aktualių JAR formų tvirtinimas pas notaras.

·         Įmonės registracija JAR.

Įmonių pertvarkymas atliekamas šioms vykdant aktyvią verslą, tad, natūralu, jog savininkas darbų įkarštyje gali neturėti pakankamai laiko įsigilinti į šios procedūros atlikimo tvarką. Racionaliausia išeitis – patikėti įmonių pertvarkymą šios srities profesionalams.

„Finorder“ – apskaitos ir verslo konsultacijų specialistai, kurių teikiamos paslaugos apima ir įmonių pertvarkymą. Dirbame greitai, kokybiškai, griežtai vadovaudamiesi konkrečią paslaugą reglamentuojančiais teisės aktais bei sekdami su šiais susijusius pakeitimus.

Džiaugiamės, jog kaina, kurią galime pasiūlyti savo klientams už įmonės pertvarkymą ar kitos teikiamos paslaugos atlikimą – viena konkurencingiausių rinkoje. Norite tuo įsitikinti bei sužinoti, kiek įmonės pertvarkymas kainuotų konkrečiu Jūsų atveju? Kviečiame susisiekti su mumis, internetu užpildžius užklausos formą. „Finorder“ dirba tam, jog kiekvieną sprendimą, susijusį su savo verslu, įgyvendintumėte greitai ir užtikrintai!

finorder - paslaugas teikia nuotoliniu būdu
finorder įsikūrė 2009 metais ir toliaus sėkmingai kaupia patirtį
finorder klientų skaičius perkopė 70

Dažniausiai užduodami klausimai apie įmonės pertvarkymą

Kiek laiko trunka įmonės pertvarkymas?

Įmonės pertvarkymo darbai trunka labai įvairiai. Tai priklauso nuo to – iš kokios formos juridinio asmens  į kokią yra pertvarkoma, ar tvarkingi dokumentai ir t.t. Susiekite konsultacijai su biuru Vilniuje +370 606 77 336 arba Kaune +370 606 77 336 ir galėsime pateikti detalesnius terminus.

Kiek kainuoja įmonės pertvarkymas?

Įmonės pertvarkymo kaina kinta ir priklauso nuo daugelio veiksnių: iš kokios formos juridinio asmens į kokią keičiamas, kodėl ir t.t. Žinant smulkmenas – galime pateikti mūsų paslaugos kainą. Susisiekite konsultacijai su biuru Vilniuje +370 606 77 336 arba Kaune +370 606 77 336.

Išsiųsti užklausą

Skambinti
Parašyti