Registracijos adresas

Įmonės registracijos adresas – oficialus įmonės adresas, kuris, vadovaujantis atitinkamais teisės aktais, yra privalomas nurodyti atliekant įmonės registraciją JAR ir yra įtraukiamas į valstybinių įstaigų informacines bazes. Svarbu pabrėžti, jog įmonės registracijos adresas nebūtinai turi sutapti su adresu vietos, kurioje yra realiai įsikūrusi įmonė.  Tai – daugiau formalumas, be kurio nėra įmanomas įmonių steigimo procesas.

Įmonė gali būti registruojama įvairiose patalpose,  nepriklausomai nuo pastarųjų paskirties (gyvenamosios, komercinės ir kita). Būtina tik sąlyga, jog patalpoms, kuriose bus registruojama įmonė, registrų centras būtų suteikęs unikalų numerį.

Tais atvejais, kai registracijos adresas nėra įmonės vadovui nuosavybės teise priklausančios patalpos, būtina gauti šių savininko sutikimą.  

·         Kai patalpos, kurių adresas nurodomas kaip registracijos, priklauso fiziniam asmeniui, yra reikalingas raštu pateiktas ir notaro patvirtintas sutikimas. Jei savininkų yra keli, sutikimą turi pasirašyti visi. Steigiant įmonę internetu, patalpų savininkas sutikimą turi patvirtinti ne notariškai, tačiau pasirašydamas šį sertifikuotu elektroniniu parašu. 

·         Kai patalpos, kurių adresas naudojamas kaip registracijos, priklauso juridiniam asmeniui, reikalingas ne tik raštiškas ir notaro patvirtintas savininko sutikimas, bet taip pat ir įmonės vadovo sutikimas. Tiesa, įmonės vadovo sutikimas neprivalo būti tvirtinamas notariškai: šią funkciją atlieka sutikimo patvirtinimas įmonės antspaudu. Išimtis galioja įmonę steigiant internetu. Tokiu atveju tiek turto savininko, tiek įmonės, kurios vardu registruotos patalpos, vadovas sutikimą turi patvirtinti sertifikuotu elektroniniu parašu (įmonės antspaudas negalioja).

·         Kai patalpos, kurių adresas naudojamas kaip registracijos, yra įsigytos su banko paskola, reikės pasirūpinti ir banko sutikimu šiam priklausančiame nekilnojamame turte užregistruoti konkrečią įmonę. Šiuo atveju nėra galimas įmonės steigimas internetu, kadangi, pasirinkus šį variantą, patalpų savininkas sutikimą turi patvirtinti sertifikuoti elektroniniu parašu. 

Tais atvejais, kai įmonės vadovas neturi patalpų, kurių adresu galėtų registruoti savo įmonę ar nusprendžiama, jog patalpų savininko/savininkų sutikimo gavimas yra per daug sudėtinga procedūra, paprastu sprendimu tampa „Finorder“ teikiama registracijos adreso suteikimas naujoms įmonėms arba registracijos adreso pakeitimas jau veikiančioms. 

Kada būtinas įmonės registracijos adresas?

Vadovaujantis civilinio kodekso nustatyta tvarka, registracijos adreso nurodymas – vienas pirmųjų etapų, kurį, norint įteisinti oficialią savo įmonės veiklą, būtina atlikti. Nesvarbu, apie kokio tipo juridinį asmenį (IĮ, AB, VšĮ, UAB ar MB) kalbama, registracijos adresas yra privalomas bet kuriuo atveju.

Kaip nupirkti įmonės registracijos adresą?

Registracijos adresas tėra formalumas, tiesa, be pastarojo įmonės veiklos įteisinimo procesas nėra galimas. Būtent dėl šios priežasties nemaža dalis verslininkų nusprendžia negaišti laiko ieškant galimų patalpų įmonės buveinės registracijai (jei patys šių neturi ar tiesiog nenori nuosavybės teise priklausančiose patalpose registruoti įmonės) ar aiškinantis, kaip įforminti šių savininko sutikimą ir pasinaudoja registracijos adreso pardavimo paslauga.  

Nusipirkti registracijos adresą labai paprasta. Tiesiog pateikite užklausą apskaitos įmonei, teikiančiai registracijos adreso pardavimo paslaugą, nurodydami konkretų miestą, kuriame norite registruoti savo įmonę bei išdėstykite kitus turimus pageidavimus šios paslaugos atžvilgiu.

Sulaukę sau tinkamo įmonės buveinės adreso pasiūlymo, patalpų savininko sutikimą gausite pageidaujamu būdu: pasirašytą elektroniniu parašu (registruojant įmonę internetu) arba pateiktą popieriniame variante (steigiant įmonę tradiciniu būdu ir visus dokumentus tvirtinant pas notarą).

finorder - paslaugas teikia nuotoliniu būdu
finorder įsikūrė 2009 metais ir toliaus sėkmingai kaupia patirtį
finorder klientų skaičius perkopė 70

Kreipkitės į mus

„Finorder“ teikiama registracijos adreso paslauga aktuali tiek naujoms įmonėms, kurių veikla oficialiai registruojama JAR, tiek ir jau veikiančioms, dėl tam tikrų priežasčių nusprendusioms pakeisti esamą registracijos adresą į kitą ar pasibaigus laikotarpiui, kuriam buvo įsigytas buveinės adresas.

Registracijos adresus galime suteikti visoms įmonėms, nepriklausomai nuo teisinės pastarųjų formos (UAB, MB, VšĮ, IĮ ir kitos). Siunčiant užklausą dėl šios paslaugos užsakymo, jums reikia nurodyti, kokiame mieste esančio adreso pageidaujate kaip savo įmonės buveinės bei kitus turimus reikalavimus, susijusius su šia paslauga.

Įmonės buveinės adreso pardavimo kaina priklauso nuo adreso suteikimo laikotarpio bei papildomai suteikiamų paslaugų, aktualių konkrečiu atveju. Galite rinktis, ar pasinaudoti įmonės buveinės registracijos adreso įsigijimo ir korespondencijos tvarkymo paslauga bei mokėti nustatyto dydžio kasmėnesinį mokestį, ar įsigyti registracijos adresą be korespondencijos tvarkymo vienerių metų laikotarpiui arba neribotam laikui.

Daliai klientų aktuali ir kita susijusi paslauga – korespondencijos adreso įsigijimas. Visa Jūsų įmonei skirta korespondencija, užsisakius minėtą paslaugą, būtų siunčiama į mūsų biurą,  o mūsų darbuotojai reguliariai informuotų apie gautus laiškus, persiųsti šiuos nurodytu adresu ar atliktų kitus, kliento pageidaujamus ir pasirašytoje paslaugos teikimo sutartyje įvardintus veiksmus. Taip būsite tikri, jog visa aktuali informacija Jus pasieks laiku ir galėsite pamiršti rūpesčius, galimai kylančius tais atvejais, kai nurodytas korespondencijos adresas nesutampa su realia įmonės vieta.

„Finorder“ buhalterinės apskaitos ir verslo konsultacijų profesionalai dirba tam, jog dėl kasdienių, tačiau būtinų darbų, netektų sukti galvos ir visas pastangas bei laiką galėtumėte skirti pagrindinių savo veiklos tikslų įgyvendinimui.

Dažniausiai užduodami klausimai apie įmonės registracijos adresą

Ar įmonės registracijos adresas gali būti direktoriaus gyvenamasis būstas?

Taip. Jeigu Jūsų įmonės veikla yra vykdoma gyvenamajame name –   tokiu atveju galima šį adresą nurodyti kaip įmonės. Svarbu, kad gyvenamo namo savininkas suteiktų sutikimą registruoti Jūsų įmonę nurodytu adresu.

Ar būtina nurodyti veiklos adresą, jei verčiuosi individualia veikla pagal pažymą arba verslo liudijimu?

Ne, nėra būtina, tačiau labai rekomenduojama. Įmonės adresą reikia nurodyti tokiu atveju, kai veikla registruojama juridinio asmens statusu: IĮ, AB, VšĮ, UAB ar MB.

Išsiųsti užklausą

Skambinti
Parašyti