UAB ar MB: ką rinktis?

Norintys pradėti verslą pirmiausia turi nuspręsti – kuris veiklos įteisinimo būdas geriausiai atitinka tiek asmeninius, tiek verslo poreikius. Šįkart – apie uždarosios akcinės bendrovės steigimą bei mažosios bendrijos steigimą, kurios skiriasi ne tik galimų savininkų skaičiumi, tačiau ir buhalteriniais niuansais.

Nereikia pamiršti ir tai, jog prieš pradedant vystytį verslą privalu pateikti registracijos adresą, neatsižvelgiant į tai kokį verslo modelį siekiama įteisinti.

MB ir UAB geriausiai atitinka smulkaus bei vidutinio verslo poreikius, juolab, abi yra ribotos civilinės atsakomybės juridiniai objektai. Tai reiškia, kad abiejų verslo tipų savininkai neatsako savo turtu tokiu atveju, jeigu bus patirtas bankrotas. 

MB privalumai:

 • Nėra įstatinio kapitalo.
 • MB vadovas dirba pagal civilinę paslaugų sutartį (o ne darbo sutartį).
 • MB nėra būtinas nei buhalteris (pagal darbo sutartį), nei vadovas.
 • Įmonė yra ribotos atsakomybės.
 • MB apskaita, lyginant su UAB, kur kas paprastesnė.
 • MB nariai gali dirbti be darbo sutarties.
 • MB narys turi teisę išstoti iš bendrijos atsiimdamas duotą įnašą.
 • MB narys gali savo teises perteikti kitam asmeniui.
 • MB pelnas gali būti išmokamas avansu.

MB trūkumai:

 • Kadangi steigėjais gali būti tik fiziniai asmenys – dažnai sunkiau pritraukti investuotojus.
 • MB labai patraukli verslo forma Lietuvoje, tačiau užsienyje – mažai žinoma. Aktualu tiems, kurie planuoja dirbti su užsienio rinka.
 • Už kiekvieną MB narį turi būti mokamas PSD (privalomas socialinis draudimas) bei VSD (valstybinis socialinis draudimas)  nuo MMA (minimali mėnesinė alga).

UAB privalumai:

 • Lengviau pritraukti investuotojus, kadangi jais gali būti ne tik fiziniai, tačiau ir juridiniai asmenys.
 • UAB yra ribotos atsakomybės įmonė.
 • Akcininkai gali pasitraukti iš verslo pardavę savo akcijas.

UAB trūkumai:

 • Reikalingas minimalus įstatinis kapitalas, kuris siekia 2 500 eurų.
 • Gavus pelną – dividendai akcininkams yra išmokami tik pasibaigus finansiniams metams.
 • Siekiant vykdyti veiklą – būtinas buhalteris bei vadovas.
 • Buhalterija yra sudėtingesnė, nei pavyzdžiui, MB atveju.

MB ar UAB: skirtumai

 • Steigėjai

MB savininkais gali būti tik fiziniai asmenys. Minimalus steigėjų skaičius – 1, maksimalus – 10. Uždaroji akcinė bendrovė gali būti steigiama tiek juridinių, tiek fizinių asmenų, valdytojų skaičius – nuo 1 iki 250 akcininkų.

 • Kapitalas

Mažoji bendrija dažnai sulaukia daug dėmesio vien dėl to, kad jai steigti nereikalingas minimalus kapitalas. Tiesa, MB nariai prisideda prie verslo savo įnašais, kurie gali būti pateikti ir pinigine forma, ir ne pinigine (ne piniginė forma yra nustatoma pritariant visiems MB nariams).

Steigiant UAB reikalingas ne mažesnis nei 2 500 eurų kapitalas. Jis yra dalinamas į tam tikras dalis, kurios yra vadinamos akcijomis ir yra apmokamos pinigais akcininkui nepiniginiu įnašu, tai yra, teisės aktų apibrėžta nuosavybės dalimi. Visa apmokėta akcininkų dalis turi būti ne mažesnė nei 2 500 eurų.

 • Valdytojai

Mažoji bendrija gali rinktis vieną iš jos poreikius geriausiai atitinkančių struktūrų:

 1. MB veikia tik narių pagrindu, tai yra, nariai tuo pačiu yra ir valdymo organas. Tuomet, kai reikia priimti sprendimus susijusius su veikla, šaukiamas susirinkimas, kurio metu laimi dauguma.
 2. MB veikia narių susirinkimo ir jį kviečiančio vienasmenio valdymo organo, tai yra vadovo, principu. Vadovu gali būti ir MB narys, ir kitas fizinis asmuo. Vadovas turi pasirašyti civilinę paslaugų teikimo sutartį.

UAB atveju yra būtinas vienasmenis valdymo organas – vadovas su kuriuo yra sudaroma darbo sutartis. Sprendimai priimami vadovui kviečiant akcininkus į susirinkimą.

 • Buhalterija

MB apskaita gali būti tvarkoma bendrijos nario, samdomo buhalterio arba apskaitos įmonės. UAB atveju buhalterijos paslaugas gali teikti tik pagal darbo sutartį samdomas buhalteris arba apskaitos įmonė.

MB mokesčiai (remiantis 2022-ųjų metų informacija):

Pelno mokestis

 • Įprastai – 15 %  nuo pelno. 
 • 5 % – lengvatinis mokestis.  

Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

Jeigu MB pajamos iš veiklos Lietuvoje per paskutinius 12 mėnesių viršija 45 000 eurų arba MB iš kitų ES valstybių narių per kalendorinius metus įsigijo prekių už daugiau nei 14 000 eurų, arba MB nariai kontroliuoja keletą kitų juridinių vienetų, kurių bendri rodikliai kartu su MB viršija anksčiau nurodytus rodiklius – ji privalo registruotis kaip PVM mokėtoja. Tarifas siekia 21 %.

Nekilnojamojo turto mokestis

Nekilnojamojo turto mokestis svyruoja nuo 0,3 – 3 % ir mokamas tik tokiu atveju, jeigu MB turi registruoto turto arba nuomojasi iš fizinio (-ių) asmens (-ų)..

Gyventojų pajamų mokestis (GPM)

Gyventojų pajamų mokestis yra 20 % nuo lėšų, kurios yra išimamos asmeniniams poreikiams iš MB.

Valstybinis socialinis draudimas (VSD)

Valstybinis socialinis draudimas yra apmokamas Mažosios bendrijos. Mokestinė našta – 13,83 % nuo 50 % asmeniniams poreikiams išimtų MB nario lėšų. Jeigu narys papildomai kaupia pensijai – taikoma papildoma 2,7 % arba 3 % įmoka.

Privalomas sveikatos draudimas (PSD)

Privalomas sveikatos draudimas – 6.98 %  nuo 50 % asmeniniams poreikiams išimtų lėšų, tačiau ne mažesnė suma negu 6,98 % nuo nustatyto mėnesinio minimalaus atlyginimo (MMA) PSD gali būti apmokamas Mažosios bendrijos. 

MB vadovo mokesčiai, kuris yra ir MB narys, pajamos pagal civilinę paslaugų sutartį už vadovavimo paslaugas:

 • GPM – 15 % MB narys pats moka mokesčius metams pasibaigus;
 • VSD ir PSD – mokėti nereikia.

MB vadovo mokesčiai nuo pajamų, kuris yra ne MB narys,  kaip nuo darbo santykių:

 • GPM – 20 % MB išskaičiuoja ir sumoka GPM už MB vadovą ne narį;
 • VSD mokama tokia pačia tvarka kaip ir už asmenis, kurie turi darbo santykius. Tarifai:  15,70 % (kai nekaupiama), 18,40 % arba 18,70 % (papildomai 2,7 % arba 3 % jeigu kaupiama pensijai).

UAB pagrindiniai mokesčiai (remiantis 2022-ųjų metų informacija):

Pelno mokestis

 • Įprastai – 15 %  nuo pelno. 
 • 5 % – lengvatinis mokestis.

Dividendų mokestis

15% nuo išmokėtų dividendų.

Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

Taikomas, jeigu UAB pajamos iš veiklos Lietuvoje per paskutinius 12 mėnesių viršija 45 000 eurų arba prekių, įsigytų iš kitų ES valstybių narių, vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eur arba UAB akcininkas (-ai) turi keletą kitų juridinių vienetų, kurių bendrai sudėtos sumos viršija nurodytus rodiklius. Tarifas siekia 21 %.

Nekilnojamojo turto mokestis

Nekilnojamojo turto mokestis svyruoja nuo 0,3 – 3 % ir mokamas tik tokiu atveju, jeigu UAB turi registruoto turto arba nuomojasi iš fizinio (-ių) asmens (-ų).

Mokesčiai mokami nuo UAB darbuotojo atlyginimo:

 • GPM – Darbuotojo nuo darbo užmokesčio mokamas 20 proc. GPM tarifas. Taikomi tam tikri neapmokestinami pajamų dydžiai (NPD) skaičiuojami pagal formulę ir priklauso nuo gaunamų pajamų dydžio bei tais metais patvirtintos mėnesio minimalios algos (MMA) . Tais atvejais, kai metinė pajamų dalis viršija 60 VDU dydžio sumą, yra taikomas 32 proc. GPM tarifas.
 • Sodros mokesčiai –  išskaičiuojama iš darbuotojo darbo užmokesčio:  21,27 % (kai nekaupiama), 23,37 % arba 24,27 % (papildomai 2,7 % arba 3 % jeigu kaupiama pensijai).
 •  Sodros mokesčiai – mokami papildomai darbdavio (įmonės) 1,77 proc.

Sunku pasirinkti, kuri verslo forma geriau atitinka Jūsų asmeninius ir planuojamos veiklos poreikius? Pasitarkite su buhalteriais, kurie ne tik suteiks Jums bazinę informaciją apie verslo apskaitą, tačiau ir atsakys į visus kitus kylančius klausimus, kurie galbūt supaprastins ir sukonkretins pasirinkimą. Juk gera pradžia – pusė darbo, o patys pirmi verslo žingsniai apima veiklos įteisinimo darbus.

Skambinti
Parašyti