Dažniausiai užduodami klausimai

Buhalterinės paslaugos

 • Išvengsite papildomos darbo vietos kūrimo ir išlaikymo išlaidų (baldai, kompiuteris, buhalterinės programos ir kt.). Visą savo dėmesį galėsite skirti pagrindinei įmonės veiklai.
 • Išvengsite įvairių kitų su samdomu žmogumi susijusių rūpesčių: ligos, atostogos, mokymai, motyvavimas, atliekamo darbo kontrolė ir kt.
 • Mokėdami ženkliai mažiau nei samdydami darbuotoją, gausite individualiems Jūsų verslo poreikiams pritaikytą paslaugų paketą su visa kvalifikuotų, tarpusavyje glaudžiai bendradarbiaujančių, apskaitos specialistų komanda.
 • Buhalterinių paslaugų kaina nustatoma pagal įmonės veiklos dokumentus ir nėra fiksuota, kaip samdomo darbuotojo atveju, todėl, sumažėjus veiklai, mažėja ir mūsų paslaugų kaina.
 • Dirbame pagal pasirašytą paslaugų teikimo sutartį, todėl, kaip apskaitą tvarkanti įmonė, prisiimame visišką atsakomybę už suteiktų paslaugų teisingumą pagal Jūsų pateiktus pirminius dokumentus. Taip pat, samdant buhalterį, vadovas neišvengiamai turi kontroliuoti jo darbą, o įvykus problemai – prisiimti atsakomybę. Tuo tarpu Finorder, tam retam atvejui, jei būtų nustatyta žmogiškoji klaida, yra apdrausta civilinės atsakomybės draudimu.
 • Skirtingai nei dauguma samdomų buhalterių, turime darbo su įvairių tipų kompanijomis ir programomis patirtį.

Šiuolaikinis tempas ir milžiniški informaciniai srautai lemia poreikį pasiekti rezultatą per minimalų terminą ir kuo efektyviau. Ne išimtis ir finansų apskaitos sritis. Produktyvios buhalterinės apskaitos programos vos per kelias sekundes importuoja ir apdoroja duomenis, generuoja reikalingas mokesčių, atskaitomybės ar statistines ataskaitas.

Taupydami Jūsų laiką ir energiją dokumentus priimame elektroniniu formatu – skanuotus, fotografuotus.

Siekiant maksimalaus efektyvumo, Finorder mokesčių, statistikos, finansų apskaitos ataskaitos teikiamos tik elektroniniu formatu.

Dirbame su finansų apskaitos programomis „Centas”, „Optimum”, „Agnum” – priklausomai nuo Jūsų verslo specifikos ir poreikių.

Apskaitą vedame pagal Jūsų pateiktus dokumentus: apskaitome pirkimų (suminė apskaita, nevedant sandėlio apskaitos) ir pardavimų sąskaitas (suminė apskaita), suvedame banko operacijas, išrašytus kasos pajamų ir išlaidų orderius.

Pirkimų (suminė apskaita, nevedant sandėlio apskaitos) ir pardavimų sąskaitų apskaita (suminė apskaita) pagal Jūsų pateiktus dokumentus

Kasos pajamų ir išlaidų orderių apskaita pagal gautus dokumentus (registruojame atitinkamuose apskaitos registruose)

Operacijų registracija atitinkamuose apskaitos registruose pagal pateiktą banko išrašą

Mėnesinė ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita

Avanso apyskaitas ir komandiruotes registruojame pagal Jūsų pateiktus duomenis ir sąskaitas

Darbo užmokesčio apskaita

Visų privalomų mokesčių VMI, Sodrai apskaita ir deklaravimas; ataskaitų teikimas Statistikos departamentui

Metinės finansinės atskaitomybės (balansas, pelno nuostolio ataskaita, kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas) rengimas, suderinimas ir teikimas Registrų centrui

Taip pat papildomai teikiame ir šias paslaugas:

 • Sandėlio apskaita vienetais – suvedame pirkimus, nurašome savikainą pagal pardavimus, parengiame duomenis metinei inventorizacijai, nurašome netekimus, kt.
 • Sudarome tarpines atskaitomybes – bankams, lizingo bendrovėms ir kitiems;
 • Paraiškų bankams, lizingo bendrovėms ir kitiems pildymas
 • Ataskaitų rengimas pagal specifinius Jūsų poreikius – skolų peržiūrai, biudžeto planavimui ir pan.
 • Skolų derinimas su Jūsų pirkėjais ir tiekėjais 
 • Kitos konsultacijos mokesčių, apskaitos, verslo klausimais

Peržiūrėkite siūlomus Finorder paslaugų planus ir spauskite „gauti pasiūlymą”. Mes netrukus su Jumis susisieksime ir kartu aptarsime dokumentų srautus bei rasime lanksčiausią ir geriausiai Jūsų poreikius atitinkantį variantą.

Bus paskirtas vienas atsakingas už Jūsų įmonės apskaitą Finorder darbuotojas, kuris komunikuos su Jumis tiesiogiai iškilus bet kokiam klausimui ar tiesiog informuojant apie apskaičiuotas ir mokėtinas darbo užmokesčio, mokesčių sumas. Ligos ar atostogų atveju, turime visą specialistų komandą ir Jūsų įmonė niekada neliks be buhalterinių paslaugų.

Į užklausas visuomet stengiamės atsakyti tą pačią dieną. Jei klausimas kompleksinis ar reikalauja daugiau laiko išsiaiškinti – terminą suderinsime su Jumis.

Naujus darbuotojus siekiame apmokyti ir perteikti jam visą informaciją taip, kad apskaitos procesas vyktų netrikdomas, o Jūs nepajustumėte su pokyčiais susijusių nesklandumų. Profesionali Finorder darbuotojų komanda tarpusavyje dalinasi patirtimi, pavaduoja vienas kitą ir palaiko, todėl darbuotojo pasikeitimo atveju galime garantuoti procesų nenutrūkstamumą.

Finorder saugome einamųjų ir praėjusių metų apskaitos dokumentus, o ankstesnių metų dokumentus, suarchyvuotus su atspausdintais registrais, pasibaigus kalendorinams metams iki kitų metų rugsėjo mėnesio grąžiname Jums.

Buhalterinių paslaugų kaina kinta, priklausomai nuo pirminių dokumentų kiekio bei Jūsų įmonėje dirbančių darbuotojų skaičiaus per mėnesį. Įvertinus Jūsų įmonės veiklos apimtis, galimas ir fiksuotos kainos variantas. Esame lankstūs, abipusiu sutarimu galimi įvairūs sprendimai.

Finorder supranta kliento duomenų konfidencialumo svarbą, todėl Apskaitos paslaugų sutartyje aptariamas įsipareigojimas tinkamai saugoti perimtą konfidencialią Kliento informaciją. Įmonėje laikomasi griežtos Konfidencialumo politikos vykdymo ir kontrolės reikalavimų.

Apskaitos politiką privalo turėti visi juridiniai asmenys, visos institucijos ir net dirbantys savarankiškai pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą asmenys. Pagal LR Buhalterinės apskaitos įstatymą, įmonės vadovas yra atsakingas ir turi parinkti bei vykdyti apskaitos politiką.

Tai priklauso nuo įmonės teisinės formos. UAB apskaitą privalo tvarkyti buhalteris arba buhalterinių paslaugų įmonė. MB ir IĮ apskaitą gali tvarkyti MB narys arba IĮ savininkas, jei tvarkančio apskaitą asmens kompetencija pakankama atlikti šiam atsakingam darbui.

TEISINĖS PASLAUGOS

Pirmas ir bene svarbiausias sprendimas Jūsų naujo verslo kelyje – įmonės pavadinimo parinkimas. Pavadinimas turi būti orginalus ir nesutapti su jau registruotais Juridinių asmenų pavadinimais bei prekių ženklais. Svarbu, kad pavadinimas būtų aiškus, lengvai tariamas bei rašomas, tuo atveju išvengsite papildomų pavadinimo paaiškinimų partneriams bei klientams.

MOBILUSIS ELEKTRONINIS PARAŠAS (m. parašas) – tai įprasto parašo ir asmens tapatybės dokumento (pvz., paso) elektroninis atitikmuo, suteikiantis galimybę saugiai pasirašyti elektroninius dokumentus juridinę galią turinčiu parašu, internete prisijungus prie informacinių sistemų (bankai, Sodra, VMI, Registrų centras, VĮ „Regitra” ir kt.). Naudojantis m. parašu, nereikia gaišti laiko vykstant ir laukiant įstaigose, – viską atliksite vos keliais mobiliojo telefono spustelėjimais. Užsisakyti šią paslaugą galima užsukus į bet kurį Jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus padalinį.

Norėdami pasirinkti tinkamiausią teisinę formą įvertinkite šiuos kriterijus: kiek dalyvių bus Jūsų naujoje įmonėje, koks minimalaus įstatinio kapitalo dydis, kokia atsakomybė (įmonė atsako tik savo turtu ar savininkas atsako savo turtu), kaip bus tvarkoma įmonės apskaita (įmonės buhalterio arba nuotoliniu būdu, samdant buhalterinę apskaitą vykdančią įmonę ar buhalterį). Jei turite klausimų dėl tinkamiausios teisinės formos – padėsime Jums priimti tinkamiausią sprendimą.

PVM mokėtoju registruotis galima iškart steigiant įmonę arba bet kuriuo kitu metu, kai nusprendžiate, kad tai yra reikalinga. Prievolė tapti PVM mokėtoju atsiranda tik pasiekus tam tikrą pajamų sumą, kitais atvejais galite rinktis, ar norite tapti PVM mokėtoju ir kada.

Tapti PVM mokėtoju yra privaloma šiais dviem atvejais: jeigu bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) viršija 45 000 eurų; jeigu Lietuvos Respublikos apmokestinamojo asmens įsigytų iš kitų valstybių narių prekių vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eurų arba einamaisiais kalendoriniais metais numatoma šią ribą viršyti. Kitu atveju įmonė neprivalo tapti PVM mokėtoja, tačiau gali savanoriškai ja tapti, jeigu tai suderinama su Jūsų įmonės veikla.

Jeigu įmonė yra steigiama – veiklą pradėti vykdyti galite iškart po to, kai yra gaunamas Registrų centro patvirtinimas apie įmonės įregistravimą bei suteiktą įmonės kodą. Jei perkate įsteigtą įmonę – veiklą vykdyti galite Registrų centrui įregistravus akcininko bei direktoriaus pakeitimus.

Jei nežinote ką rinktis – UAB ar MB, įvertinkite pagrindinius UAB ir MB skirtumus: 1. UAB veikloje neribojamas dalyvių skaičius, gali būti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys. MB dalyvių gali būti iki 10 asmenų ir tik fiziniai asmenys. 2. UAB minimalus įstatinis kapitalas yra 2500 Eur, MB galima teikti piniginį bei nepiniginį norimo dydžio įnašą. 3. UAB apskaita privalo būti tvarkoma buhalterio ar buhalterinės apskaitos veiklą vykdančios įmonės, MB apskaita gali būti tvarkoma paties nario. 4. MB nariai gali dirbti bendrijoje nesudarydami darbo sutarties (sutaupoma nemažai darbo užmokesčio mokestinių išlaidų), UAB galima dirbti tik pagal darbo sutartis.

Tai, kad neturite sukaupę reikalingo įstatinio kapitalo neturi būti kliūtis Jums pradėti verslą. Įmonės pirkimas – geriausias būdas pradėti verslą nedelsiant, net jei neturite įstatinio kapitalo. Įmonės pirkimo atveju Jūs gaunate naują, veiklos nevykdžiusią, įsipareigojimų neturinčią įmonę, su kuria galite vykdyti savo norimą veiklą. Įmonę įsigyti galite su mūsų pavadinimu, tačiau jei norite išsirinkti pavadinimą patys – įmonę įsteigsime su Jūsų norimu pavadinimu, suformuosime įstatinį kapitalą ir tuomet ją įsigysite.

Naujos įmonės steigimui reikalinga 2 d.d. Įmonę steigiant elektroniniu būdu pavadinimo rezervacija patvirtinama per 1 d.d. Tuomet įmonės registracija, kuri galima tik patvirtinus ir laikinai įtraukus į registrą pavadinimą, užtrunka dar 1 d.d.

Perkant jau įsteigtą įmonę – per 1 d.d. Su Jumis bus suderinami visi reikalingi duomenys ir parengiami dokumentai bei rezervuojamas suderintas laikas vizitui pas notarą.

Notaro dokumentus padės tvarkyti Finorder teisės specialistai. Pirkdami jau įsteigtą įmonę, būsite iš anksto informuoti, kokius dokumentus reikalinga pateikti notarui. Parengus sutartis, kurias tvirtina notaras, Jūs būsite supažindinti su dokumentais bei jų turiniu, esant poreikiui, bus suderintos korekcijos. Atvykus pas notarą Jums beliks tik pasirašyti iš anksto suderintus dokumentus.

Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, įmonės savo veikloje antspaudo naudoti neprivalo, nebent steigimo dokumentuose nurodyta kitaip. Tai reiškia, kad jeigu įmonę steigiate elektroniniu būdu, Jūsų steigimo dokumentuose nebus nurodytas antspaudo naudojimo reikalavimas. Nepaisant to, jog reikalavimo nėra, Jūs galite pasirinkti – naudoti antspaudą ar ne. Nusprendus, jog norite naudoti antspaudą, padėsime Jums jį įsigyti.

Kiekvienai įmonei reikalingas oficialus registracijos adresas, jį galite suteikti ir pats, jei turite nuosavo nekilnojamojo turto, arba galite išsinuomoti registracijos adresą. Jei turite nuosavo nekilnojamojo turto galite jame registruoti naująją įmonę. Svarbu įvertinti, ar oficialiai nekilnojamojo turto savininkas esate Jūs, ar ir kiti asmenys. Visi asmenys, kurie yra to nekilnojamojo turto savininkai privalės elektroniniu būdu pasirašyti sutikimą suteikti patalpas įmonės buveinei. Taigi jei nekilnojamasis turtas priklauso Jums asmeninės nuosavybės teise – sutikimą pasirašyti reikės tik Jums, jei tai bendroji jungtinė ar bendroji dalinė nuosavybė – pasirašysite Jūs ir kiti turto savininkai.

Finorder siūlo labai geras sąlygas greitai ir nebrangiai įsigyti jau įsteigtą įmonę. Įmonės pirkimas itin palanki alternatyva tiems, kurie taupo laiką, be to, steigiant naują įmonę dažnai prireikia didelių lėšų įmonės įstatiniam kapitalui sukurti, o įmonės pirkimo atveju to galima išvengti. Finorder siūlo Jums įsigyti veiklos nevykdžiusią įmonę su pirmine buhalterine dokumentacija, registracijos adresu, antspaudu ir sąskaita banke. Mūsų patirtis rodo, kad jau įsteigtos įmonės pirkimas yra pats geriausias būdas per trumpiausią laiką pradėti vykdyti savo veiklą.

Taip, užsienio fizinis ar juridinis asmuo turi teisę įsigyti Lietuvoje registruotą įmonę. Atsižvelgiant į Jūsų norimą įsigyti įmonės teisinę formą parengsime dokumentus ir informuosime, kokie papildomi dokumentai reikalingi įmonės pirkimo sandoriui įvykdyti.

Skambinti
Parašyti