Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – tai yra vartojimo mokestis, kuris yra sumokamas apskaičiuojant tam tikrų prekių arba paslaugų pridėtinę vertę. 3 straipsnis PVM įstatyme nurodo, kad PVM objektas yra prekių arba paslaugų teikimas už atlygį asmeniui, kuris remiantis šiuo įstatymu, yra įvykusiu. Taip pat PVM objektu gali būti prekių arba paslaugų įsigijimas Lietuvoje, tačiau už atlygį, kuris buvo gautas kitoje šalyje.  

pvm mokestis

Kas yra PVM?

PVM mokestis yra vienas “ryškiausių” netiesioginių mokesčių Lietuvoje, o jo reikšmė sumokėtų mokesčių biudžetui yra didelė. Tai yra mokestis, kuris iškart yra įtraukiamas į tam tikrą paslaugos arba prekės kainą. Kai verslininkas ją parduoda arba suteikia – jis gauna mokesčio sumą, kurią vėliau sumoka valstybei, tai yra, ji kaupiama valstybės biudžete ir vėliau investuojama į šalies gyventojų gerbūvio kūrimą. Įregistravus verslą arba veiklą PVM mokesčių mokėtojų yra gaunamas unikalus kodas, kurį reikia nurodyti sąskaitose faktūrose.

Kaip apskaičiuojamas PVM?

pvm dydis

Jeigu planuojate teikti paslaugas ar prekes arba jau teikiate ir turite registruotis PVM mokėtoju – skaičiuoklė, kurią rasite internete, padės Jums paprasčiau suvokti – kokie papildomi mokesčiai laukia ir tuo pačiu kiek reikia “pakelti” prekės/paslaugos kainą, kad ją apmokėtų Jūsų paslaugas arba prekes perkantis asmuo.

Mokesčių mokėtojas, pirkdamas tam tikrą prekę arba paslaugą, kuriai yra taikytinas PVM, turi padauginti sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą iš taikytino PVM mokesčio. Asmuo, kuris išrašo sąskaitą faktūrą – turi atskiroje eilutėje nurodyti, kad tam tikra mokesčio dalis yra skirta PVM ir kokio ji yra dydžio.

Taigi, prie esamos sąskaitos sumos reikia pridėti 21 procentą arba lengvatinius 9 ar 5 procentus (įmonės apskaita turi būti vedama patyrusio specialisto, kadangi verslas turi pats “apskaičiuoti” tiek PVM, tiek kitus mokesčius). Taip yra gaunama pilna kaina už tam tikras prekes arba paslaugas su PVM.

Koks yra PVM dydis Lietuvoje?

PVM įstatymas nurodo, kad nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. standartinis PVM tarifas yra 21 procentas. PVM pirmą kartą buvo įvestas Prancūzijoje 1958-ais metais. Šis mokestis dabar yra įvestas net  135 pasaulio šalyse. Tarp išsivysčiusių, ekonomiškai stiprių ir kapitalistinių šalių – jo nėra tik JAV. Joje yra pardavimų mokestis, kuris varijuoja nuo 2 % ir 11 %. Lietuvoje PVM formulė buvo įvesta 1994-ųjų m. gegužės 1 dieną.

Kada tampama PVM mokėtoju?

71 straipsnis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nurodo, kad PVM mokėtojais gali tapti ir fiziniais, ir juridiniai asmenys, kurie pagal šalies įstatymus yra privalomai apmokestinami, nes teikia tam tikras paslaugas arba parduoda tam tikras prekes. VMI yra nurodoma, kad: “Lietuvos Respublikos apmokestinamieji asmenys gali nesiregistruoti PVM mokėtojais <…> jeigu bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą pateiktas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) neviršijo 45 tūkst. eurų ir/arba prekių, įsigytų iš kitų valstybių narių praėjusiais kalendoriniais metais, vertė yra didesnė nei 14 tūkst. eurų arba UAB akcininkas (-ai) turi keletą kitų juridinių vienetų, kurių bendrai sudėtos sumos viršija nurodytus rodiklius, – privalo registruotis PVM mokėtoja.”. Tiesa, yra numatoma savanoriško registravimosi PVM mokėtoju galimybė (tačiau ne prievolė) net ir tokiu atveju, kai nebuvo viršyta 45 tūkst. pajamų suma suteikiant tam tikras paslaugas arba parduodant prekes. PVM mokestis uždarai akcinei bendrovei beveik būtinas visada, kadangi daugelis tokio statuso įmonių uždirba daugiau nei 45 000 eurų per metus. Panašaus mokesčių vedimo reikalauja ir mažosios bendrijos apskaita. Taigi, svarbu verslui rasti patikimą specialistą, kuris ne tik apskaičiuotų mokesčius, tačiau ir sektų įstatymų atnaujinimus.

Mokestinis PVM laikotarpis

pvm Lietuvoje

Dažniausiai taikomas juridinio asmens mokestinis laiko tarpas yra vienas kalendorinis mėnuo, o fiziniam asmeniui – vienas kalendorinis pusmetis.  Tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo turi teisę prašyti nurodyti kitokį mokestinį laikotarpį.

PVM mokestis Uždarajai akcinei bendrovei, kai jie teikia tam tikras paslaugas ir prekes, yra būtinas. Ji gali teikti prašymą, kad mokestinis laiko tarpas būtų kalendorinis ketvirtis, jeigu visos jos pajamos iš ekonominės veiklos, kuri yra vykdoma, per praėjusius kalendorinius metus nebuvo didesnės nei 300 000 eurų. Taip pat dėl PVM mokesčio sumokėjimo ne kas mėnesį, tačiau ketvirtį – taip pat gali kreiptis ir naujai įsteigti PVM mokėtojai, kurių pajamos taip pat einamaisiais kalendoriniais metais iš ekonominės veiklos neviršija minėto dydžio.

Fizinis asmuo gali teikti prašymą mokesčių administratoriui, kad jo PVM mokestiniu laikotarpiu būtų laikomas kalendorinis mėnuo (daugeliui priimtinas šio mokesčio sumokėjimas po deklaravimo).

Kam ir kokios PVM lengvatos priklauso?

Pasikartosime, kad standartinis PVM tarifas Lietuvoje yra 21 procentas. Visgi, yra taikomos lengvatos, kurios leidžia parduodant tam tikras prekes arba paslaugas jas apmokestinti PVM pigiau/mažiau.

Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas yra taikomas:

 1. Šilumos energijai, kuri yra skirta gyvenamosioms patalpoms apšildyti bei karšto vandens paruošimui.
 2. Lengvata taikoma prekiaujant knygomis bei informaciniais leidiniais.
 3. 9 procentų lengvata yra taikoma keleivių vežimo maršrutais (kurie yra reguliaraus vežimo) paslaugoms ir keleivių bagažo pervežimo paslaugoms teikti.
 4. Turizmo veiklą reglamentuojančioms apgyvendinimo paslaugoms teikti.
 5. Lengvata taikoma įsigyjant malkų bei medienos gaminius, kurie yra skirti kūrenimui.

Lengvatinis, sumažintas 5 procentų PVM tarifas yra taikomas:

 1. Tokiu atveju, kai perkama arba nuomojama neįgaliųjų techninės pagalbos įranga arba atliekami jos remonto darbai.
 2. Taip pat ir vaistų bei medicinos pagalbos priemonių teikimui tiems asmenims, kuriems prekes visiškai arba dalinai dengia valstybė Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme nustatyta tvarka.
 3. Gali būti teikiama laikraščiams  bei žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams.

PVM nėra taikomas, tai yra, galioja 0 procentų tarifas:

 1. Prekių tiekimui, kurios yra išgabenamos iš Europos Sąjungos (ES) (45 straipsnis PVM įstatyme apibrėžia vežimo ir su tuo susijusių sandorių lengvatas).
 2. Prekių tiekimui, kai jas išgabena keleiviai.
 3. Laivų ir orlaivių įsigijimui bei nuomai, kitiems sandoriams.
 4. Laivų ir orlaivių atsargų tiekimui.
 5. Taip pat minėtos technikos pervežimo paslaugoms.
 6. Draudimo ir kitoms finansinėms paslaugoms teikti, kurios yra susijusios su prekių eksportu.
 7. Nulinis tarifas taikomas aukso tiekimui Europos centrinių bankų sistemai ir Europos centriniam bankui.
 8. Be PVM, taip pat, atliekamas prekių tiekimas į kitą valstybę, ES narę.
 9. Taip pat ir prekių tiekimui paramos gavėjams, kai prekės yra išgabenamos iš ES.
 10. Kilnojamųjų daiktų aptarnavimui ir perdirbimui. Tiesa, tik tokiu atveju, kai prekės yra laikinai įvežtos į ES.
 11. Galiausiai, diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, ES institucijoms, jų įsteigtoms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms.

Naujiena, nuo 2021-ųjų metų, taip pat 0 PVM tarifas (neapmokestinimas), pagal Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI), yra taikomas:

 • iki 2022 m. gruodžio 31 d. direktyva tiekiamoms vakcinoms nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos).
 • iki 2022 m. gruodžio 31 d. tiekiamoms in vitro diagnostikos medicinos priemonėms, skirtoms COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikai.

Už ką galima susigrąžinti PVM?

Pasitaiko atvejų, kai įmonės sumoka daugiau PVM nei reikia. Tuomet šis mokestis gali būti grąžintinas. Kai atsiranda permoka – VMI tampa skolinga verslui. Taip dažniausiai atsitinka dėl kelių priežasčių:

 1. Kai įmonė įsigyja didelės vertės turtą.
 2. Tokiu atveju, kai verslas dirba nuostolingai.
 3. Tuomet, kai verslas prekes arba paslaugas parduoda ne Lietuvos gyventojams.
 4. Tuomet, kai įmonė teikia statybos paslaugas, kadangi ji dažniausiai darbus parduoda ne galutiniam klientui, tačiau tarpininkui.

Norint susigrąžinti PVM – reikia pateikti prašymą (forma FR0781, naudojamas šablonas) mokesčių administratoriui per „Mano VMI“ sistemą. Po pateiktos formos mokesčių administratorius gali paprašyti papildomos informacijos, kuri skirta mokesčio susigrąžinimo pagrindimui. Patvirtinimas arba atmetimas bus įvertintas per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo.

PVM grąžinimas galimas ir fiziniams asmenims. Jis yra taikomas nekilnojamojo turto įsigijimui, šildymo įrangos pirkimui, išgavimui, įsigyjant elektromobilį, kurą ir t.t. Įstatymai kinta, lengvatos – taip pat.

Pridėtinės vertės mokestis tarifas Europos šalyse

Jūsų dėmesiui – pateikiame kelis Europos šalių PVM mokesčio dydžius. PVM taikomas visoje Europos Sąjungoje, bet kiekviena ES šalis nustato savo tarifus. Tiesa, jis negali būti mažesnis nei 15 proc.

Airija23%
Belgija21%
Kroatija25%
Liuksemburgas17%

PVM tarifo dydį lemia daug veiksnių. Tai yra kiekvienos valstybės pasirengimas “suvaldyti” šalies ekonominę situaciją bei surenkamus mokesčius. 

Skambinti
Parašyti