Mažosios bendrijos (MB) apskaita

MB mokami pagrindiniai mokesčiai:

Pelno mokestis – 15 proc. standartinis tarifas arba 5 proc. lengvatinis tarifas, jeigu MB įmonė atitinka tam tikrus kriterijus (vid. metinis darbuotojų skaičius neviršija 10, metinės pajamos neviršija 300.000 Eur, MB nariai neturi daugiau kaip 50 proc. akcijų ar dalių kitose įmonėse);

Pridėtinės vertės mokestis (PVM) standartinis 21 proc. – MB privalo registruotis PVM mokėtoju, tuo atveju, jeigu per 12 paskutinių mėnesių gautos pajamos viršijo 45.000 eurų arba prekių, įsigytų iš kitų valstybių narių, praėjusiais kalendoriniais metais vertė viršijo 14.000 eurų;

Gyventojų pajamų mokestis (GPM) – visos pajamos, kurias gauna MB nariai iš MB įmonės yra laikomos B klasės pajamomis, kurias turi apmokestinti pats išmokas gavęs MB narys teikdamas metinę pajamų deklaraciją metams pasibaigus ir sumokėdamas GPM. MB vadovas, kuris yra MB narys gali teikti savo įmonei paslaugas pagal civilinę paslaugų sutartį, tokiu atveju GPM yra 15 proc. ir Sodros mokesčiai nėra skaičiuojami. MB narių lėšos išmokėtos asmeniniams poreikiams apmokestinamos 20 proc. GPM Pelno išmokėjimas MB nariams apmokestinamas 15 proc. GPM;

Sodros mokesčiai:

Valstybinio socialinio draudimo (VSD) 13,83 proc. (arba 16,83 proc. jeigu kaupiama papildomam pensijų kaupimui) mokamas nuo 50 proc. MB narių asmeniniams poreikiams išmokėtų lėšų (jeigu tokių išmokų nebuvo, tai mokėti nereikia);

Privalomo sveikatos draudimo (PSD) 6,98 proc. mokami nuo 50 proc. MB narių asmeniniams poreikiams išmokėtų lėšų, tačiau jeigu tokių išmokų nebuvo, tai turi būti mokami kiekvieną mėnesį nuo visų MB narių nustatytos minimalios algos.

Kas gali tvarkyti MB apskaitą?

Įsteigus naują MB įmonę, pirmas klausimas su kuriuo yra susiduria visi verslai, tai – ar yra privaloma MB apskaitai samdyti buhalterį arba buhalterinių paslaugų įmonę, gal būt yra galimybė tokius darbus atlikti patiems? Atsakymas nėra vienpusiškas: MB vadovui nariui (vadovas ne MB narys apskaitos tvarkyti negali) yra galima pačiam tvarkyti savo įmonės apskaitą, tačiau reikia atsakingai įvertinti ar tvarkančio apskaitą asmens kompetencija tikrai yra pakankama šiam darbui atlikti. MB apskaita nėra tvarkoma taip paprastai kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio, turi būti vedama dvejybiniais įrašais, periodiškai kas mėnesį, ketvirtį ar metus reikia teikti įvairias mokesčių, Sodros, statistines ataskaitas, sekti ar mokesčiai mokami laiku, reaguoti į pastovius apskaitos ir mokesčių įstatymų pasikeitimus. Finansiniams metams pasibaigus – sudaryti finansinius ataskaitų rinkinius ir juos teikti Registrų centrui. Jeigu MB narys neturi finansinio ar buhalterinio išsilavinimo, rekomenduojame MB apskaitos tvarkymą patikėti šios veiklos profesionalams. Kad valdyti visus apskaitos ir mokesčių procesus, įmonės vadovui yra reikalingas kompetentingas finansų partneris, kuris yra pasiruošęs ne tik atlikti einamuosius MB apskaitos ir mokesčių darbus, bet ir suteikti konsultacijas dėl pasirenkamo verslo modelio, biudžetų ir skolų kontrolės, partnerių patikimumo įvertinimo. Įmonės vadovas radęs ilgalaikį apskaitos partnerį, galės ramiai vystyti, auginti verslą ir siekti užsibrėžtų tikslų, patikėdamas savo MB apskaitą patyrusiems mūsų įmonės profesionalams.

Pagal kokius principus turi būti tvarkoma mažosios bendrijos apskaita?

MB steigimą, veiklą, valdymą, pertvarkymą ir veiklos pabaigą reglamentuoja LR Mažųjų bendrijų įstatymas, o MB apskaita turi būti vykdoma pagal LR buhalterinės apskaitos įstatymo, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimus, bei atitikti Verslo apskaitos standartus. Mažoji bendrija gali pasirinkti taikyti 38-ąjį verslo apskaitos standartą „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos” arba gali taikyti visus Verslo apskaitos standartus. Kiekvienas mokestis atitinkamai turi savo patvirtintus įstatymus ir poįstatyminius aktus bei papildomai VMI teikiamus išaiškinimus bei komentarus: Pridėtinės vertės mokestis (PVM) turi būti apskaitomas pagal LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas, Pelno mokestis – atitinkamai pagal LR Pelno mokesčio įstatymo reikalavimus ir t.t. Mūsų įmonės darbuotojai nuolat atnaujina žinias įvairiuose apskaitos ir mokesčių naujienų seminaruose, tam kad galėtume garantuoti savo klientams teisingą ir savalaikį MB apskaitos bei mokesčių paslaugų teikimą, bei būti pirmieji, kurie informuoja apie rizikas ir pasikeitimus liečiančius verslą ar rekomenduoja kaip tokias rizikas sumažinti arba eliminuoti.

MB Apskaita: Samdyti buhalterį ar buhalterinę įmonę?

Jeigu svarstote klausimą ar pasirašyti darbo sutartį su buhalteriu, siūlome atkreipti dėmesį į šiuos privalumus, kai MB apskaitos vedimas būtų atliekamas buhalterines paslaugas teikiančios įmonės:

  • Jūs nepatirsite darbo vietos kūrimo išlaidų (baldai, kompiuteris, buhalterinės programos ir kt.), todėl visą energiją galėsite skirti verslo vystymui ir augimui;
  • Neturėsite problemų dėl ligos, atostogų ar kadrų kaitos, mokymų, motyvavimų, atliekamo darbo kontrolė ir kt.;
  • Mokestis už apskaitos paslaugas yra proporcingas Jūsų veiklai: kai augate mokate daugiau, o kai apimtys sumažėja – taip pat atitinkamai ir mokėjimai už paslaugas. Tuo tarpu samdomo darbuotojo darbo užmokestis yra pastovus;
  • Jūs neturėsite problemų dėl ligos, atostogų ar kadrų kaitos, nereikės mokėti Sodros ir GPM. Visa tuo pasirūpins mūsų apskaitos profesionalai;
  • Pasirašydami sutartį, kaip įmonė prisiimame visišką atsakomybę, kad apskaitos tvarkymas būtų atliekamas kaip to reikalauja aukščiausi profesiniai standartai. Kai įmonėje dirba samdomas buhalteris, vadovui tenka kontroliuoti ir prižiūrėti jo darbą, klaidų atveju – prisiimti atsakomybę. Mūsų įmonė yra apdrausta civilinės atsakomybės draudimu, todėl net ir tuo retu žmogiškosios klaidos atveju, galima jaustis saugiai;
  • Esame buhalteriai profesionalai ir turime sukaupę labai įvairios darbo patirties tiek su skirtingomis veiklos sritimis, tiek įvairiomis juridinėmis įmonių formomis bei buhalterinėmis programomis. Kvalifikuota komanda lengvai randa atsakymus į sudėtingus apskaitos ir mokesčių klausimus bendradarbiaudami tarpusavyje.
mb apskaita
mb buhalterinė apskaita
mb apskaita kaina

Nuo ko priklauso MB buhalterinių paslaugų kaina?

Buhalterinių paslaugų kaina kinta, priklausomai nuo pirminių dokumentų kiekio bei Jūsų įmonėje dirbančių darbuotojų skaičiaus per mėnesį, o taip pat nuo to, kokius mokesčius privalo mokėti įmonė. Įvertinus Jūsų įmonės veiklos apimtis, galimas ir fiksuotos apskaitos paslaugų kainos variantas. Turime nustatę minimalias apskaitos kainas, kurios yra padiktuotos mūsų fiksuotų kaštų, tokių kaip apskaitos specialistų darbo užmokestis, programų licencijos, kuriomis vedame apskaitą. Skaičiuojant faktines apskaitos paslaugų kainas pagal apdorotų dokumentų apimtis į minimalią kainą jau įskaičiuojame suteiktų paslaugų mokestį, tokiu atveju, jeigu dokumentų kiekis nėra didelis – mokėjimas visuomet bus tik minimalus mokestis. Visuomet pasiruošę pateikti pasiūlymą pagal esamą arba planuojamą veiklos modelį, todėl laukiame Jūsų užklausos. Esame lankstūs, abipusiu sutarimu galimi įvairūs sprendimai. Siūlome gauti pasiūlymą ir pasitikrinti galbūt dabar gaunamas apskaitos paslaugas būtų galima užsisakyti pas mus pigiau?

Kas atsako, jeigu buhalteris palieka MB apskaitoje klaidų?

Bendradarbiaujame su Jumis pasirašytos paslaugų teikimo sutarties pagrindu, todėl, esame atsakinga už Jūsų pateiktų dokumentų apskaitą ir prisiimame pilną atsakomybę, kad paslaugos būtų teikiamos savalaikiškai bei vadovaujantis visais atitinkamais apskaitą reglamentuojančiais įsatymais. Įmonės vadovas, pasirašęs darbo sutartį su samdomu buhalteriu, turi kontroliuoti atliekamas funkcijas, o įvykus klaidai – turi prisiimti atsakomybę. Tuo tarpu apskaitos įmonė, tam retam atvejui, jei būtų nustatyta žmogiškoji klaida, yra apdrausta civilinės atsakomybės draudimu. Finorder veikia keleto lygių kontrolės sistema, kuri užtikrina, kad gauti iš kliento duomenys būtų apskaityti tiksliai ir pilnai, mokesčiai apskaičiuoti ir deklaruoti valstybinėms institucijoms savalaikiškai. Veikianti sistema saugi ir patikima.

Išsiųsti užklausą

Skambinti
Parašyti