MB (mažosios bendrijos) steigimas

Turinys

Nors MB steigimas nėra sudėtingas, pavyzdžiui, galima naudotis pavyzdinėmis steigimo dokumentų formomis, tačiau asmenims, neturintiems analogiškos patirties, šis procesas susijęs su papildomais laiko bei įdėtų pastangų kaštais. Jei norite būti tikri, jog visa steigimo procedūra bus atlikta greitai ir tinkamai, išvengiant nesusipratimų, galinčių kilti dėl patirties bei informacijos trūkumo, kviečiame užsisakyti įmonės steigimo paslaugas pas mus. „Finorder“ – profesionalų komanda, kurių kasdienybė – kokybiška buhalterinė apskaita, konsultacija verslo klausimais ir pagalba steigiant įvairių juridinių tipų įmones.

Remiantis Lietuvos Respublikos Mažųjų bendrijų įstatymu, MB steigimo tvarka ir eiga priklauso nuo pasirinkto steigimo būdo (elektroninis arba ne elektroninis) ir steigėjų skaičiaus (šių gali būti vienas arba daugiau, tačiau ne daugiau nei 10 asmenų). MB steigti gali tik fiziniai asmenys.

Džiaugiamės galėdami savo klientams pasiūlyti aukščiausios kokybės paslaugas, kurias galite užsisakyti tiesiog internetu, pigiau. Konkretūs įmonių steigimo paslaugos įkainiai, priklausantys nuo juridinio įmonės tipo, pateikti mūsų interneto svetainėje.

Kas yra MB (mažoji bendrija)?

MB – tai ribotos atsakomybės juridinis asmuo, galintis vykdyti bet kokio pobūdžio, įstatymais nedraudžiamą veiklą (jei reikia, prieš tai išsiėmus leidimą ar licenciją). MB – populiari verslo forma tarp asmenų, nusprendusių vykdyti nedidelės apimties, didelių pradinių investicijų nereikalaujantį, neretai – šeimos narius vienijantį verslą.

MB nariai neturi darbo santykių su MB, o vadovas, jei nusprendžiama pasirinkti tokią valdymo struktūrą, yra samdomas pagal civilinę sutartį. MB dalyviams, daug klausimų, susijusių su MB veikla,  teisiškai paliekama reguliuoti savarankiškai, vadovaujantis tarpusavio pasitikėjimo ir bendradarbiavimo principais.

MB privalumai

 • Ribota civilinė atsakomybė;
 • Nedidelės steigimo išlaidos;
 • Galimybė MB steigti vienam asmeniui, kitus narius į veiklą įtraukiant vėliau;
 • Nėra numatyta minimalaus įstatinio kapitalo dydžio;
 • Pasitraukti iš MB veiklos narys gali atsiimdamas savo įnašą, parduodamas ar perleisdamas savo nario teises kitiems asmenims;
 • MB pelno paskirstymas nariams galimas nepasibaigus finansiniams metams (su būtinybe grąžinti išmokėtą sumą, viršijusią nariui tenkančią metinio pelno dalį);
 • Apskaitos tvarkymui keliami paprastesni reikalavimai.

MB įkūrimo eiga

 1. Idėjos, kokia veikla užsiims MB „išgryninimas“ bei pagrindinių veiklos sričių išskyrimas.
 2. MB pavadinimo, kuris turi atitikti tam tikrus reikalavimus sukūrimas ir rezervacija, laikinai šį įtraukiant į JAR (privalu MB steigiant elektroniniu būdu).
 3. MB steigimo sutarties (jei steigėjų yra daugiau nei vienas) arba steigimo akto (jei yra vienas steigėjas) paruošimas.
 4. MB steigimo nuostatų parengimas.
 5. Oficialios MB buveinės adreso registracija.
 6. Steigimui reikalingų dokumentų patvirtinimas pas notarą (jei MB steigiama ne elektroniniu būdu).
 7. Visų MB steigimui reikalingų dokumentų pateikimas Registrų centrui.

Jei MB įkūrimas bus patikėtas „Finorder“ komandai, daugelį darbų, reikalaujančių laiko bei tam tikrų žinių, atliksime mes. Jums nereikės sukti galvos dėl biurokratinių formalumų bei tinkamo šių įgyvendinimų. Visą savo laiką ir pastangas iškart galėsite skirti būsimos veiklos idėjos plėtotei!

Kokie dokumentai reikalingi MB steigimui?

Jei MB steigimas vykdomas ne elektroniniu būdu, žemiau išvardinti dokumentai, reikalingi steigimui, turi būti patvirtinti notariškai.

 • Prašymas dėl MB įregistravimo;
 • MB steigimo sutartis (jei steigėjų yra daugiau nei vienas);
 • MB steigimo aktas (jei yra vienas steigėjas);
 • MB steigimo nuostatai, kuriuose įtvirtinti svarbiausi MB  tikslai bei kita informacija, aiškiai apibrėžiant MB veiklos tvarką;
 • Licencija (jei, remiantis galiojančiais teisės aktais, licencijos išdavimas būtinas prieš steigiant MB).
mb steigimas internetu gera kaina

MB steigimas – Ką būtina žinoti prieš įkūrimą?

Prieš steigiant MB, kaip ir bet kurį kitą juridinį asmenį, būtina, atsižvelgiant į savo ketinamos vykdyti veiklos ypatumus, išanalizuoti ne tik privalumus, bet ir trūkumus.

 • MB steigėjų skaičiaus ribojimas iki 10 fizinių asmenų gali tapti kliūtimi tolesnei verslo plėtrai bei investicijų pritraukimui;
 • Nesant aiškios, įstatymiškai apibrėžtos MB balsavimo ir pelno paskirstymo tvarkos, gali kilti nesusipratimų, sprendžiant ginčus tarp MB narių.

Objektyviai įvertinkite ir savo galimybes bei galimą skirti laiką savarankiškam įmonės steigimui, o vėliau – ir apskaitos tvarkymui.

MB apskaita

MB buhalterijai taikoma supaprastinta tvarka, tačiau, pavyzdžiui, MB tapus PVM mokėtoja ar turint darbuotojų, apskaitos darbai savo sudėtingumu nenusileidžia kitoms verslo formoms. Tad, nors MB buhalterija gali būti tvarkoma MB vadovo (svarbu pabrėžti, jog vadovas, kuris nėra MB narys, to atlikti negali), prieš priimant tokį sprendimą, būtina objektyviai įvertinti kompetenciją bei galimą tam skirti laiką. Tinkamai tvarkoma MB apskaita pareikalauja daug žinių bei laiko, tad asmeniui, neturinčiam buhalterinio išsilavinimo ar analogiško darbo patirties, gali kilti sunkumų, kurių rezultatas –  klaidos apskaitoje ir su tuo susijusios pasekmės.

Jei įmonės apskaitos apimtys yra nedidelės ar besikeičiančios, etatinis buhalteris nėra būtinas. Bene racionaliausia išeitis – apskaitos įmonių paslaugos. „Finorder“ – profesionalių buhalterių komanda, teikianti aukščiausios kokybės apskaitos paslaugas patrauklia kaina. Džiaugiamės, kai bendradarbiavimas su klientais, prasidėjęs tvarkant įmonės steigimo klausimais, tęsiamas ir tvarkant apskaitą ar teikiant aktualias verslo konsultacijas.

MB mokesčiai

 1. Pelno mokestis (PM)

Pirmaisiais mokestiniais metais MB taikomas lengvatinis 0 proc. pelno mokesčio tarifas, jei:

 • Per mokestinius metus MB dirba ne daugiau nei 10 darbuotojų;
 • per mokestinius metus bendros MB pajamos neviršija 300 tūkst. eurų;
 • MB nariai nevaldo daugiau nei 50 proc. akcijų ar dalių kitose įmonėse
 • Per tris, vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, MB veikla nebuvo stabdoma;
 • MB nėra likviduojama ar reorganizuojama;
 • MB nėra perleidžiama kitiems dalyviams.

Kitais mokestiniais metais, MB, atitinkančioms  tris pirmus aukščiau paminėtus reikalavimus, taikomas lengvatinis 5 proc. lengvatinis pelno mokesčio tarifas.

Jei, pirmais mokestiniais metais, MB neatitinka visų išvardintų reikalavimų, o kitais mokestiniais metais – pirmųjų trijų, šiai galioja standartinis 15 proc. pelno mokesčio tarifas.

2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

MB, kurios pajamos, gautos per paskutinius 12 mėnesių, yra didesnės nei 45 tūkst. eurų ir/arba prekių, įsigytų iš kitų valstybių narių praėjusiais kalendoriniais metais, vertė yra didesnė nei 14 tūkst. eurų arba MB nariai kontroliuoja keletą kitų juridinių vienetų, kurių bendri rodikliai kartu su MB viršija anksčiau nurodytus rodiklius, – privalo registruotis PVM mokėtoja. Tokiu atveju yra taikomas standartinis 21 proc. PVM mokesčio tarifas.

3. Nekilnojamojo turto mokestis (NT)

MB, turinti registruoto nekilnojamo turto, moka 0,3 – 3 proc. nekilnojamojo turto mokestį nuo šio vertės.

4. Gyventojų pajamų mokestis (GPM)

Pajamos, MB narių gaunamos iš MB veiklos, priklauso B pajamų klasei ir mokesčius nuo jų moka darbuotojas, teikdamas metinę pajamų deklaraciją. Lėšos, išmokėtos asmeniniams MB narių poreikiams, apmokestinamos 20 proc. GPM tarifu. 

MB vadovo, kuris yra MB narys ir savo įmonei teikia paslaugas pagal civilinę sutartį, pajamos priklauso B klasei ir yra apmokestinamos 15 proc. GPM tarifu. Tokiu atveju Sodros įmokos nėra skaičiuojamos.

MB vadovo, kuris nėra MB narys ir įmonei paslaugas teikia pagal civilinę sutartį, pajamos priklauso A klasei ir yra apmokestinamos 20 proc. tarifu. Tokiu atveju, Sodros įmokas, pagal nustatytus tarifus, moka MB.

Pelno išmokėjimas MB nariams apmokestinamas 15 proc. GPM tarifu.

5. Valstybiniam socialiniam draudimo fondui mokami VSD ir PSD mokesčiai

VSD įmokos dydis yra skaičiuojamas nuo 50 proc. lėšų, išmokėtų narių  asmeniniams poreikiams, sumos. Jei tokių išmokų nebuvo,VSD įmokų mokėti nereikia.

13,83 proc. (nedalyvaujant papildomame pensijų kaupime)

16,53 proc. (dalyvaujant papildomame pensijų kaupime ir mokant 2,7 proc.)

16,83 proc. (dalyvaujant papildomame pensijų kaupime ir mokant 3 proc.)

PSD įmokos dydis yra skaičiuojamas nuo 50 proc. lėšų, išmokėtų MB narių asmeniniams poreikiams, dydžio. Jei tokių išmokų nebuvo, PSD vis vien privalo būti mokamas kiekvieną mėnesį ir jo dydis skaičiuojamas nuo minimalios algos, taikomos visiems MB nariams.

PSD įmokos dydis – 6,98 proc.

Socialinės garantijos

MB narys darbo santykių su mažąja bendrija neturi, o su vadovu sudaroma civilinė (paslaugų) sritis. Tad, nei vienu, nei kitu atveju socialinės garantijos, kurias Darbo kodeksas užtikrina pagal darbo sutartį asmenims, nėra taikomos. Socialinės garantijos taikomos tik tokiu atveju, kai savarankiškai yra deklaruojamos su darbo santykiais susijusios pajamos ir/arba sumokami atitinkami mokesčiai.

 • MB narys ir vadovas neturi teisės į kasmetines atostogas;
 • MB nariai ir vadovas neturi teisės  į apmokamą nedarbingumo pažymėjimą, išskyrus tuos atvejus, kai Sodroje savanoriškai apsidraudžia ligos ir motinystės socialiniu draudimu;
 • MB nariai ir vadovai teisę į netekto darbingumo pensiją įgyja tik tada, kai savarankiškai deklaruoja su darbo santykiais susijusias pajamas ir sumoka socialinio pensijų draudimo įmokas.

Mažosios Bendrijos valdymas

Galimi du Mažosios bendrijos valdymo variantai:

 • MB narių susirinkimas, priimantis sprendimus, susijusius su įmonės veikla. MB narių susirinkimo metu vienas narys išrenkamas atstovu, atstovaujančiu MB santykiuose su trečiosiomis šalimis;
 • MB narių susirinkimas ir vadovas, su kuriuo sudaroma paslaugų sutartis, o santykiai tarp šalių reguliuojami remiantis civilinės teisės nustatyta tvarka. Vadovu gali būti tiek ir MB narys, tiek ir ne narys.

Dažniausiai užduodami klausimai apie MB steigimą

Kiek kainuoja MB steigimas?

MB steigimo kainos kinta asmeniškai nuo kiekvienos situacijos. Reikia mokėti ne tik Finonder specialistams, kurie padeda sutvarkyti steigimo dokumentus bei atsako į klausimus, tačiau ir tam tikrus mokesčius Juridinių asmenų registrų centrui, kuris pasirūpina steigimo įtvirtinimu. Jeigu norite sužinoti kiek preliminariai Jums kainuos MB steigimas – susisiekite su mūsų specialistais.

Kokias socialines garantijas turi MB nariai?

Mažosios bendrijos nariai privalomai yra draudžiami Valstybiniu socialiniu draudimu (pensijų, ligos, motinystės, nedarbo socialiniu draudimu) bei sveikatos draudimu.

Svarbu žinoti, kad MB vadovai, kurie nėra bendrijų nariai, yra draudžiami tik pensijų socialiniu draudimu.

Ar ilgai trunka MB steigimas?

MB steigimas su Finonder specialistais bus greitas ir sklandus. Įmonė yra registruojama Juridinių asmenų registrų centre, tvirtinama notaro (kai steigimas vykdomas ne nuotoliniu būdu), fiksuojama Valstybinėje mokesčių inspekcijos mokesčių mokėtojų registre. Taip pat atliekami kiti darbai, kurie dažniausiai trunka iki kelių dienų. Tik baigus registravimą galima užsiimti veikla.

Išsiųsti užklausą

Skambinti
Parašyti