Valstybinis socialinis draudimas (VSD)

Asmuo, kuris nori būti ramus dėl socialinių garantijų ir išmokų – turi mokėti valstybinio socialinio draudimo mokestį. Jis yra mokamas ir asmens, kuris dirba pagal darbo sutartį, ir tokio, kuris dirba savarankiškai. Mokestis yra mokamas valstybei ir proporcingai paskirstomas tam, kam tuo metu reikia: ligos išmoka, VPA išmoka ir t.t.

Kas yra VSD (valstybinis socialinis draudimas)?

Asmenys, kurie moka socialinį draudimą, įgyja teisę į:

 1. Senatvės (pensijos) išmokas.
 2. Netekto darbingumo (bedarbio pašalpos) išmokas.
 3. Motinystės, tėvystės išmokas.
 4. Vaiko priežiūros išmokas.

Tiesa, gaunamos socialinės garantijos kinta priklausomai nuo to – kiek mokesčių yra mokama ir tuo pačiu – kam jie yra skirti. Pavyzdžiui, asmenys, kurie verčiasi individualia veikla pagal pažymą – nemoka mokesčių skirtų bedarbio išmokai gauti, tad nustojus teikti paslaugas arba parduoti prekes – jie negaus išmokos iš Užimtumo tarnybos. 

Valstybinio socialinio draudimo įstatyme, 5 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad asmenų socialinio draudimo įmokos yra skaičiuojamos nuo minimaliosios mėnesinės algos (MMA). Įstatyme taip pat pateikta, kad: “Asmenų, kurie pagal verslo liudijimą dirba ne visą kalendorinį mėnesį ir nėra pateikę prašymo sumokėti socialinio draudimo įmokas už visą kalendorinį mėnesį, socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu, pagal veiklos vykdymo kalendorinių dienų skaičių”.

Kam reikia mokėti VSD?

valstybinis socialinis draudimas

VSD mokestį turi mokėti visi, kurie dirba pagal darbo sutartį arba vykdo kokią nors veiklą, turi verslą. Pavyzdžiui, pildant mažosios bendrijos (MB) apskaitą svarbu žinoti, jog yra tam tikrų VSD mokestinių niuansų. Visgi, reikia suprasti, kad jis pirmiausia mokamas ne dėl to, kad privalomas, tačiau dėl savęs paties, kadangi jis suteikia saugumą.

Kaip sumokėti VSD?

Jeigu dirbate pagal darbo sutartį – VSD įmokos yra neskaičiuojamos automatiškai nuo Jūsų gaunamo atlygio. Tai yra, jas sumoka darbuotojas, tačiau už Jus sumoka ir perveda Sodrai darbdavys. Tos mokestinės dalies jūs neturėsite savo banko sąskaitoje kartu su mokamu atlyginimu. Visgi, jeigu dirbate savarankiškai – tokiu atveju VSD sumokėjimu turite pasirūpinti pats. Priklausomai nuo poreikių bei asmens vykdomos veiklos tipo – galima mokėti kiekvieną mėnesį, kas kelis arba kartą per metus.

 1. Pavyzdžiui, jeigu asmuo vykdo individualią veiklą pagal pažymą, tokiu atveju jam labiausiai tinkamu dažnumu reikia pervesti mokestį pačiam tiesiai į Sodros sąskaitą. Sodra nurodo, kad: “Jei mokate socialinio draudimo įmokas už kitą asmenį – nepamirškite nurodyti to asmens, už kurį mokate įmokas, pavadinimą (Vardas Pavardė), kodą (asmens kodą ), įmokos kodą ir mokėtiną sumą”. Mokant kas mėnesį reikia pateikti SAV pranešimą (jeigu nurodoma VSD suma didesnė nei nuo MMA). 
 2. Jeigu turite verslo liudijimą, „Sodrai“ pranešimų teikti nereikia. Mokestis sumokamas bankiniu pavedimu į pasirinkto banko “Sodros” sąskaitą.
 3. Jeigu esate individualios įmonės savininkas – VSD mokama bankiniu pavedimu nurodant reikiamą įmokos kodą. Jūs turite pateikti SAV pranešimą apie savarankiškai dirbantį asmenį, jeigu mokate dažniau negu kartą per metus.
 4. Jeigu pats dirbate arba norite įdarbinti asmenį pagal autorinę sutartį – įmokos už asmenis, kurie gauna pajamas pagal autorines sutartis, mokamos tą pačią dieną, kai atsiskaitoma su autoriumi. Mokestis sumokamas bankiniu pavedimu į pasirinkto banko “Sodros” sąskaitą.
 5. Ir kiti variantai apie kuriuos Jus detaliai informuos apskaitą vedantis buhalteris. Įmoka turi būti pervedama tam tikru kodu, kuris apibrėžia, kad mokama už einamąjį mėnesį, delspinigius arba sumokant avansą. Labai svarbu nesuklysti, nes įmoka gali būti neužskaityta. 

VSD įmokų tarifas ir terminas

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas, 10 straipsnis nurodo, kad VSD įmokų tarifai:

 • Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla: VSD – 12,52 % (bendras), VSD – 15,22 % (bendras su 2,7% kaupimu) arba VSD – 15,52 % (bendras su 3% kaupimu). Vykdant individualią veiklą (IV) pagal pažymą, VSD įmokos mokestis skaičiuojamas nuo 90 proc. IV pajamų atėmus sąnaudas. 
 • Asmenys, kurie vykdo veiklą pagal verslo liudijimą: VSD – 8,72 % (bendras), VSD – 11,44 % (bendras su 2,7% kaupimu) arba VSD – 11,72 % (bendras su 3% kaupimu).
 • Šeimynos dalyviai:  VSD – 12,52 % (bendras), VSD – 15,22 % (bendras su 2,7% kaupimu) arba VSD – 15,52 % (bendras su 3% kaupimu).
 • Tikrųjų ūkinių bendrijų nariai / Mažųjų bendrijų nariai / Individualių įmonių savininkai: VSD – 13,83 % (bendras), VSD – 16,53 % (bendras su 2,7% kaupimu) arba VSD – 16,83 % (bendras su 3% kaupimu).

Valstybinio socialinio draudimo įmoka mažajai bendrijai yra mokama nuo 50 procentų asmeniniams poreikiams išimtos lėšų sumos, kuri deklaruojama VMI. 

VSD įmokų, esant MB nariu, galima nemokėti, jeigu:

 • Tai Jūsų pirma savarankiška veikla nuo 2018-01-01;
 • Jūs gaunate (yra paskirta) pensiją ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją;
 • Jūs gaunate šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;
 • Jūs gaunate pensiją iš Europos sąjungos narės;
 • Jūs esate laisvės atėmimo vietose, psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
 • Jūs esate sukakęs senatvės pensijos amžių.

Tiesa, tokiu atveju stažas senatvės pensijai nesikaups.

VSD įmokų tarifai (dydis):

13,83 proc.
16,53 proc., jei Jūs dalyvaujate papildomame pensijų kaupime ir kaupiate 2,7 proc.
16,83 proc., jei Jūs dalyvaujate papildomame pensijų kaupime ir kaupiate 3 proc.

Tiek VSD, tiek PSD (privalomasis socialinis draudimas) įmokas už einamąjį mėnesį reikia sumokėti ne vėliau nei iki to mėnesio paskutinės dienos.

Individualios įmonės (IĮ) VSD mokesčiai

 • Jūs išsiimate lėšų asmeniniams poreikiams:

VSD įmokos yra sumokamos nuo 50 procentų asmeniniams poreikiams išimtos lėšų sumos, kuri deklaruojama VMI.

 • Jūs neišsiimate lėšų asmeniniams poreikiams

VSD įmokų, tokiu atveju, mokėti nereikia.

VSD įmokų tarifai turint IĮ:

13,83 proc.
16,53 proc., jei Jūs dalyvaujate papildomame pensijų kaupime ir kaupiate 2,7 proc.
16,83 proc., jei Jūs dalyvaujate papildomame pensijų kaupime ir kaupiate 3 proc.

Tiek VSD, tiek PSD (privalomasis socialinis draudimas) įmokas už einamąjį mėnesį reikia sumokėti ne vėliau nei iki to mėnesio paskutinės dienos.

Internete tikrai rasite skaičiuoklę, kuri Jums padės paprasčiau apskaičiuoti mokamo mokesčio dydį. Taip pat geriausia VSD bei kitus mokesčius ir įmonės apskaitos vedimą palikti savo sferos specialistams.

Kas bus, jei nemokėsiu VSD įmokos?

“Sodra” nurodo, kad jeigu asmuo Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaruos pajamas iš individualios veiklos, tačiau nesumokės įmokų „Sodrai“, tokiu atveju, socialinio draudimo įmokos bus nuskaičiuojamos nuo asmens sąskaitos savavališkai (pirmiausia kaupsis skola, ateis pranešimas apie ją, o tada bus nuskaičiuojama). Šiuo metu stengiamasi padėti dirbantiems savarankiškai tinkamai apskaičiuoti VSD mokestį, tad dažniausiai dėl jo su asmenimis, kurie vykdo veiklą, susisiekia asmeniškai paskirtas finansų specialistas, kuris nurodo – kiek ir kur reikia mokėti. Taigi, pamiršti apie mokesčius yra beveik neįmanoma. Lygiai su tuo pačiu finansų specialistu visada siūloma tartis dėl įmokų mokėjimo atėjimo, kadangi tai tikrai yra galima. Svarbiausia yra noras bendradarbiauti.

VSD lengvata

Asmuo, kuris vykdo individualią veiklą, gali nemokėti VSD (o tuo pačiu ir PSD), tokiu atveju, kai:

 • Tai yra jo pirma savarankiška veikla nuo 2018-01-01.
 • Jeigu jis gauna senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją.
 • Tokiu atveju, jeigu asmuo gauna šalpos pensiją (išskyrus šalpos našlaičių pensiją).
 • Jeigu žmogus yra laisvės atėmimo vietose, psichikos sveikatos priežiūros įstaigose.
 • Irgi, kai yra sukakęs senatvės pensijos amžių.
 • Galiausiai, kai yra gaunama su socialinio draudimo santykiais susijusią (socialinio draudimo) senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš kitos ES narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Jungtinės Karalystės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo.

VSD mokestis (jo reikšmė) yra svarbus, siekiant kiekvienam iš mūsų jaustis saugesniam dėl savo ateities bei galimų gyvenimo pokyčių.

Skambinti
Parašyti