UAB likvidavimas

Įmonės likvidavimas galimas ne tik savarankiškai, tačiau ir priverstine tvarka. Tiek vienu, tiek kitu atveju svarbu laikytis keliamų reikalavimų, kurie užtikrintų, kad viskas bus legalu ir legitimu. Uždarosios akcinės bendrovės (UAB) likvidavimas reiškia, kad pilnai užbaigiama juridinio asmens veikla. Jis yra išregistruojamas iš Registro, pareigos nebėra perduodamos kitiems, tai yra, įmonė nebegali vykdyti veiklos.

Likviduoti galima šias įmones:

 • Uždarąsias akcines bendroves (UAB);
 • Akcines bendroves (AB);
 • Individualias įmones (ĮI);
 • Mažąsias bendrijas (MB) – skaityti plačiau: mažosios bendrijos likvidavimas;
 • Viešąsias įstaigas (VŠĮ);
 • Labdaros ir paramos fondus;
 • Asociacijas;

Priklausomai nuo įmonės tipo – gali kisti likvidavimo procedūra, reikalingi dokumentai ir likvidatoriaus parinkimas. UAB likvidavimas yra vienas sudėtingiausių, tad jam visada geriausia samdyti specialistą.

Įmonės likvidavimas yra atliekamas remiantis  73 str. | Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, kuriame yra nusakoma, kad: “Bendrovė gali būti likviduojama Civilinio kodekso nustatytais juridinių asmenų likvidavimo pagrindai”. 

Rinkitės pagalbą

UAB likvidavimas bus paprastesnis pasitelkus specialistus, kurie padės ne tik paruošti dokumentus, tačiau taip pat ir atsakys į įmonės bendrasavininkams, akcininkams kylančius klausimus. Paslaugų kaina yra maža palyginus su nauda. UAB likvidavimas yra sudėtingas darbas, kuris apima labai daug skirtingų procesų, dokumentų ir t.t., tad svarbu detaliai išmanyti šį procesą. Dažnai specialistai pirmiausia siūlo pagalvoti – ar juridinio asmens panaikinimas yra tas žingsnis, kurio reikia imtis. Juk galimas, pavyzdžiui, pertvarkymas (galima UAB pertvarkyti į MB) arba pardavimas ir veiklą puoselės kiti. Jeigu nei vienas, nei kitas pasirinkimas neatrodo tinkamas – tokiu atveju reikia pradėti rūpintis likvidavimo procesu.

Juridinio asmens likvidavimo rūšys

Bendrovės likvidavimo tvarka gali būti inicijuojama skirtingų asmenų ir tai nulemia likvidavimo tipą.

 • Savanoriškas UAB likvidavimas.

Procedūra yra pradedama savo narių iniciatyva. UAB atveju tai yra akcininkai, savininkai arba dalininkai. Sprendimas dėl įmonės likvidumo yra priimamas balsavimo forma. Balsuojama visuotinio susirinkimo metu. Nuspręsti dėl likvidavimo galima tik dauguma, tai yra, balsuoti už jį bent jau ⅔ visų narių. UAB atveju balsuoja akcininkai. Viena akcija – vienas balsas, tad jeigu vienas asmuo turi 51 akciją ir daugiau – jis gali nuspręsti už visą įmonės situaciją. Žinoma, kiekvienas atvejis yra individualus ir kiekvienu atveju specialistai gali teikti jam labiausiai tinkamas įmonės pertvarkymo arba uždarymo patirtis.

Savanoriško likvidavimo atveju – visuotinis susirinkimas gali pats nuspręsti – kuriuo metu bus pradedamas likvidavimo procesas. Tiesa, data negali būti ankstesnė nei sprendimo likviduoti priėmimo diena, kuri yra fiksuojama pažymoje.

 • Priverstinis UAB likvidavimas.

Jeigu įmonė yra likviduojama kitų šalių atžvilgiu – tai vadinama priverstiniu likvidavimu. Priverstinis likvidavimas yra tokiu atveju:

 1. Jeigu buvo nustatytas juridinio asmens veikimo laikotarpis ir jis baigiasi.  73 str. | Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas nurodo, kad “Jei likvidavimo pagrindas yra laikotarpio, kuriam buvo įsteigta bendrovė, pabaiga, likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki šio laikotarpio pabaigos, visuotinis akcininkų susirinkimas turi priimti sprendimą dėl bendrovės likvidavimo ir išrinkti likvidatorių arba priimti sprendimą pratęsti veiklos laikotarpį ir pakeisti bendrovės įstatus”.
 2. Jeigu UAB narių skaičius tapo mažesnis nei įpareigoja įstatymas.
 3. Jeigu likvidavimo procesą inicijavo kreditoriai arba teismas.
 4. Tokiu atveju, kai teismas nustato, kad UAB yra neteisėtai įsteigta.
 5. Procedūra priverstinai taip pat gali būti pradedama ir jeigu teismas nusprendžia, kad veikla yra netinkama.
 6. Galiausiai, kai teismas priima likvidavimą remdamasis Registrų centro iniciatyva.

Likvidatoriaus funkcijos procese

Kai reikia likviduoti įmonę – joje vieną svarbiausių vaidmenų atlieka likvidatorius. Tai yra asmuo, kuris atsakingas už visą UAB likvidavimo procesą, jis tampa tarsi įmonės vadovu. Likvidatorius gali būti pasirenkamas akcininkų nutarimu arba paskirtas teismo ar Registro centro iniciatyva. Kuomet pareigos yra paskirtos likvidatoriui – UAB vadovas nebeturi jokių galių. Visos atitenka likvidatoriui, nebent savarankiško proceso atveju, akcininkų susirinkimo atveju būtų nusprendžiama, kad likvidavimą reikia atšaukti.

Reikia nepamiršti, kad likviduoti UAB galima tik tokiu atveju, jeigu įmonė neturi skolų: valstybei arba darbuotojams. Jeigu įmonė turi skolų, kurių nebegali sumokėti, tai yra, jos laukia bankrotas – tokiu atveju taikomi kiti jos uždarymo principai bei metodai. 

Įmonės likvidavimas gali tęstis nuo kelių mėnesių iki kelių metų. Tai priklauso nuo dokumentų paruošimo, skolų apmokėjimo bei kitų smulkmenų, kurios užtikrina, kad prieš likviduojant – viskas bus tinkamai sutvarkyta

Likvidavimo eiga

Sutarus, kad UAB likvidavimas yra geriausias žingsnis – pirmiausia reikia viešai paskelbti apie tai. Viešasis skelbimas galimas dviem būdais:

 1. 3 kartus kas mėnesį reikia apie tai paskelbti įmonės nuostatuose nurodytuose kanaluose.
 2. Arba galima paskelbti tik vieną kartą viešai, tačiau kiekvienas kreditorius turi būti informuojamas asmeniškai.

Po pirmojo viešo paskelbimo – reikia kreiptis į “Registrų centrą”. Jam reikia pateikti likvidavimo nuosprendį pasirašytą dokumentą. Jis yra skirtas prašymui įmonės statusą “vykdoma” paveikti į “likviduojama”. Statuso pakeitimo metu likvidatorius turi suvesti UAB balansą, taip pat, pateikti apskaitos išrašą, galiausiai, atsiskaityti su kiekvienu įmonės kreditoriumi. Po atsiskaitymo su jais – įmonės turtas yra išdalijamas bendrasavininkams.

Likvidatorius “Registrų centrui” turi pateikti šiuos dokumentus:

 • Dalininkų pažymą, kurioje nurodomas sprendimas dėl įmonės likvidavimo.
 • Prašymas išregistruoti įmonę iš Juridinių asmenų centro.
 • Taip pat reikalingas UAB likvidavimo aktas.
 • Iš VMI reikia gauti pažymą, kurioje nurodyta, kad UAB neturi skolų. Įmonės su skolomis likviduoti negalima.
 • Taip pat reikia pasirūpinti institucijoms pateiktų dokumentų pažymos kopija, kurią reikia pateikti įmonės apskrities duomenų archyvui.

Pasikartosime, kad proceso metu galima nubalsuoti, kad įmonės likviduoti nebenorima. Tačiau tik tokiu atveju, kai ji yra uždaroma savarankiškai, o ne priverstiniu atveju.

Skambinti
Parašyti