Uždaros akcinės bendrovės (UAB) pertvarkymas į mažąją bendriją (MB)

Įmonių pertvarkymas – LR civiliniame kodekse nustatyta tvarka atliekamas procesas, kai, nenutraukiant įmonės veiklos (išlieka tas pats įmonės kodas, jei pageidaujama – ir  pavadinimas, darbo sutartys ir kita), viena teisinė juridinio asmens forma pakeičiama į kitą.  UAB pertvarkymas į MB – vienas iš galimų variantų.

Į mažąją bendriją gali būti pertvarkoma tik moki uždaroji akcininkė bendrovė, turinti ne daugiau nei 10 akcininkų (mažoji bendrija gali turėti iki 10 narių). Visi UAB akcininkai turi būti fiziniai asmenys, o ne juridiniai.

Įmonių pertvarkymas, kaip ir visos teisinės procedūros, reikalauja atitinkamų žinių bei laiko. Jei norite viską atlikti tinkamai ir greitai, neatsitraukiant nuo tiesioginės savo veiklos, kreipkitės į  „Finorder“ komandą. Mūsų teikiamos finansinė ir teisinės paslaugos apima daugelį iššūkių, su kuriais įmonės susiduria skirtingais veiklos vykdymo etapais (įmonių steigimas, buhalterinės apskaitos tvarkymas, konsultacijos teisiniais klausimais ir kita).

Internetu užpildę užklausos formą, esančią mūsų tinklapyje, sužinosite, kokia konkreti kaina taikoma pertvarkant UAB į MB Jūsų atveju bei gausite atsakymus į kitus, su šia paslauga susijusius klausimus.

Kokie dokumentai reikalingi įmonės pertvarkymui?

UAB pertvarkymui į MB yra reikalinga žemiau pateikti dokumentai/informacija.

 • Visuotiniame akcininkų susirinkime priimtas sprendimas dėl UAB pertvarkymo į MB.
 • UAB steigimo dokumentai ir naujai paruošti MB steigimo dokumentai.
 • Pertvarkomos UAB duomenys.
 • Pertvarkomos UAB akcininkų asmens duomenys bei turimų akcijų skaičius.
 • Pertvarkomos UAB kreditorių sąrašas.
 • Pažyma, patvirtinanti UAB mokumą (esant nemokiai įmonei, šios pertvarkymas į MB nėra galimas).
 • Tarpinis pertvarkomos įmonės balansas.
 • Turto vertinimo pažyma/ataskaita (jei atliekamas).
 • Išrinkto MB vadovo asmens duomenys.
 • Patalpų savininko leidimas registruoti įmonę (jei keičiamas įmonės registracijos adresas).
 • Įgaliojimas atlikti įmonės pertvarkymo procedūrą (jei ši atliekama per tarpininką).

Uždarosios akcinės bendrovės pertvarkymo į mažąją bendriją etapai

Žemiau pateikti etapai, būtini pertvarkant uždarąją akcinę bendrovę į mažąją bendriją. Įprastai šis procesas trunka 2-4 savaites. Tiesa, terminas gali būti ir ilgesnis, jei, pavyzdžiui, įmonės pertvarkymas atliekamas savarankiškai ir trūksta žinių apie procedūrą, pasirenkami ilgiau trunkantys sprendimai (pavyzdžiui, pranešimo apie ketinamą atlikti UAB pertvarkymą viešinimas spaudoje 3 kartus ne dažniau nei kas 30 dienų) ir kita.

 • Visuotinio akcininkų susirinkimo metu turi būti priimamas sprendimas pertvarkyti UAB į MB. Tais atvejais, kai įmonėje yra skirtingų klasių akcijos, šis sprendimas priimamas gavus pritarimą iš skirtingų klasių akcijų savininkų.
 • Susirinkimo metu turi būti priimami ir UAB steigimo dokumentai.
 • Praėjus ne daugiau nei vienai dienai nuo visuotiniame akcininkų susirinkime priimto sprendimo pertvarkyti UAB į MB, sprendimas turi būti pateikiamas JAR.
 • Atliekant įmonės pertvarkymą, sprendimas apie tai turi būti paskelbiamas viešai. Tai galima padaryti dviem būdais: įmonės steigimo dokumentuose nurodytame dienraštyje patalpinant skelbimą 3 kartus su ne trumpesne nei 30 dienų pertrauka arba pranešimą spaudoje paskelbiant vieną kartą, o apie įmonės pertvarkymą pranešant kiekvienam kreditoriui raštu.
 • Dokumentai, reikalingi atliekant UAB pertvarkymą į MB, turi būti pateikiami notaro patvirtinimui.
 • Atliekamos kitos procedūros, kurių reikalauja teisės aktai, reglamentuojantys UAB pertvarkymą į MB. Pavyzdžiui, atliekamas įmonės turto vertinimas (jei būtina), išrenkami naujos teisinės formos (MB) įmonės valdymo organai ir kita.
 • UAB pertvarkymas į MB užbaigiamas, kai Juridinių asmenų registrų centre yra užregistruojami naujos teisinės formos juridinio asmens duomenys.

Išsiųsti užklausą

Skambinti
Parašyti