Mažoji bendrija ar individuali veikla?

Nežinote, kuri veiklos įteisinimo forma labiausiai tinka Jūsų atveju? Geriausias sprendimas konsultacija su specialistais, kurie įvertinę veiklos pobūdį bei mokestinius niuansus patars ir dėl tinkamiausio įteisinimo būdo.

Dvi patrauklios alternatyvos veiklai vykdyti – individuali veikla pagal pažymą ir mažoji bendrija. Kuris variantas yra tinkamesnis Jūsų atveju?

Kaip pradėti veiklą?

 • Individuali veikla pagal pažymą (IV)

Jeigu norite vykdyti individualią veiklą pagal pažymą – atidaryti ją galima prisijungus prie VMI savitarnos arba bet kuriame VMI padalinyje. Pagal pažymą dažniausiai pasirenkama vykdyti savarankišką komercinę, sporto, kūrybinę veiklą. Galimų vykdyti veiklų sąrašą rasite VMI svetainėje. Išėmus veiklą Jums bus išduota pažyma su identifikacijos numeriu. Taip pat veiklą, kada tik norite, galite uždaryti. Tai irgi galite daryti prisijungus prie VMI savitarnos.

 • Mažoji bendrija (MB)

Mažoji bendrija yra juridinis asmuo, tad dokumentai turi būti pateikiami Registrų centrui. Tai padaryti galima per notarą arba prisijungus prie elektroninės sistemos. Steigti mažąją bendriją gali vienas asmuo arba keli nariai, kurių skaičius turi būti ne didesnis nei 10. Pirmiausia reikalingas MB pavadinimo registravimas Registrų centre, gavus patvirtinimą – tęsiamas steigimas dėl juridinio asmens įregistravimo. Jeigu nuspręsite nutraukti MB veiklą – reikės likviduoti įmonę, o tai sudėtingesnis procesas nei IV uždarymo atveju.

Mažoji bendrija VS individuali veikla: veiklos apribojimai

 • Individuali veikla pagal pažymą (IV)

Galima visa komercinė arba gamybinė veikla, išskyrus tas, kurias vykdyti gali tik juridiniai asmenys.

 • Mažoji bendrija (MB)

Steigėju arba nariu gali būti tik fiziniai asmenys. Ne daugiau nei 10 (palyginimui, UAB akcininkais gali būti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys, o jų skaičius nėra ribojamas).

Mažoji bendrija ir individuali veikla: mokestiniai įsipareigojimai

Individuali veikla

 1. GPM. Individualios veiklos GPM tarifas varijuoja nuo 5 % iki 15 % priklausomai nuo gautų pajamų sumos.
 2. VSD. 12,52 % (14,92 %, jei asmuo kaupia papildomai  pensijai 2,4 % arba 15,52 %, jei asmuo kaupia papildomai pensijai 3%). Mokama nuo 90 % apmokestinamųjų pajamų (neatėmus VSD ir PSD įmokų).
 3. PSD. 6,98 % nuo 90 % apmokestinamųjų pajamų (neatėmus VSD ir PSD įmokų) sumos.

Mažoji bendrija

 1. GPM. Mažosios bendrijos MB nario ir vadovo pajamos pagal civilinę paslaugų sutartį už vadovavimo paslaugas apmokestinamos 15% gyventojų pajamų mokesčio tarifu. MB vadovo pajamos gautos už vadovavimą, kuris yra ne MB narys, apmokestinama kaip nuo darbo santykių – 20%, tokiu pačiu tarifu apmokestinama ir lėšų suma, kuri MB narių išimama asmeniniams poreikiams tenkinti.
 2. VSD. Mažosios bendrijos VSD vadovo, kuris yra ir MB narys, pajamos pagal civilinę paslaugų sutartį už vadovavimo paslaugas, mokestis – netaikomas. MB vadovo VSD mokesčiai nuo pajamų, kuris yra ne MB narys, taikomi kaip nuo darbo santykių. Tarifai:  15,70 %, 17,50 % arba 8,70 % (papildomai 1,8 % arba 3 % jeigu kaupiama pensijai).
 3. PSD. Privalomas sveikatos draudimas – 6,98 %  nuo 50 % asmeniniams poreikiams išimtų lėšų. Tačiau suma turi būti ne mažesnė negu 6,98 % nuo nustatyto mėnesinio minimalaus atlyginimo (MMA). PSD gali būti apmokamas Mažosios bendrijos. MB vadovo, kuris yra ir MB narys, pagal civilinę vadovavimo paslaugų sutartį gautos pajamos PSD mokesčiu neapmokestinamos, o vadovo, kuris nėra MB narys, tokios gautos pajamos apmokestinamos kaip ir sumos susijusios su darbo santykiais.

Teisiškai nei mažoji bendrija, nei individuali veikla nereikalauja profesionalių buhalterių įsikišimo, tačiau tai yra labai rekomenduotina praktika. Tarp įvairių mokesčių galima pasimesti, o pajamų, išlaidų deklaravimas turi konkrečius terminus, kurių reikia laikytis. Buhalteriniu paslaugų kaina yra įkandama daugumai mažesnių ir didesnių verslų. Palikite finansinius rūpesčius kvalifikuotiems buhalteriams, kad užtikrinti tvarkingą apskaitą.

MB papildomai turi mokėti šiuos mokesčius, kurie vykdantiems IV nėra taikomi:

 1. Pelno mokestis – standartinis tarifas yra 15 %, tačiau jeigu vidutinis darbuotojų skaičius bendrijoje neviršija 10 žmonių, metinės bendrijos pajamos neviršija 300 000 eurų, o bendrijos nariai neturi daugiau kaip 50 % akcijų kitose įmonėse – galima taikyti lengvatinį 5 % pelno mokesčio tarifą. Pirmaisiais veiklos metais yra taikomas 0 % pelno mokesčio tarifas, jeigu atitinkamai nėra viršyti anksčiau išvardyti rodikliai.
 2. Nekilnojamo turto mokestis – jei mažoji bendrija turi nekilnojamo turto, yra taikomas 0,5-3 % jo mokestis.
 3. Skaitykite išsamų gida apie tai, kokius mokesčius turi mokėti mažoji bendrija (MB).

Ir MB, ir IV taikomas PVM, jeigu pajamos per paskutinius 12 mėn. viršijo 45 000 eurų, arba iš kitų ES valstybių narių per kalendorinius metus įsigyja prekių už daugiau nei 14 000 eurų, arba MB nariai ar IV fizinis asmuo kontroliuoja keletą kitų juridinių vienetų, kurių bendri rodikliai kartu su MB ar IV viršija anksčiau nurodytus rodiklius

Skambinti
Parašyti