Verslo liudijimo mokesčiai

Verslo liudijimas yra dokumentas, kuris įrodo, kad fizinis asmuo yra sumokėjęs tam tikro dydžio įmoką, kuri suteikia jam galimybę verstis tam tikra veikla. Vienas pagrindinių šios veiklos formos skirtumų, lyginant su individualia veikla pagal pažymą, yra sumokėtas fiksuoto dydžio mokestis, kuris nekinta nuo gaunamų pajamų (tuo tarpu dirbant su individualios veiklos pažyma – mokesčiai kinta nuo pajamų).

Mokesčiai, kuriuos moka verslo liudijimą turintys asmenys:

Mokesčiai mokami Sodrai ir VMI. Remiantis 2022-ųjų metų duomenimis – reikia atlikti ne tik apskaitą dirbantiems pagal verslo liudijimą, bet ir sumokėti šiuos mokesčius:

Gyventojų pajamų mokestis (GPM) 

Jis yra fiksuotas ir priklauso nuo pasirenkamos veiklos. 

Privalomasis socialinis draudimas (PSD) 

Mokama įmoka – 6,98 % nuo minimalios mėnesinės algos (MMA). Sveikatos draudimas galioja tą mėnesį už kurį yra sumokėta įmoka. Jos dydis yra vienodas nepriklausomai nuo to, kiek laiko konkretų mėnesį buvo verčiamasi veikla. Maksimali metinė PSD įmokų suma 611,40 eur.

Valstybinis socialinis draudimas (VSD) 

VSD įmokos dydis priklauso nuo verslo liudijimo galiojimo laiko.

Žemiau pateiktas mokestis taikomas tokiu atveju, kai verslo liudijimas galioja nuo pirmos iki paskutinės veiklos vykdymo mėnesio dienos:

  • 8,72 % nuo MMA, jei asmuo nekaupia pensijai papildomai;
  • 10,52 %, jei asmuo kaupia pensijai papildomai 2,7 %;
  • 11,72 %, jei asmuo kaupia pensijai papildomai 3 %. 

Jeigu verslo liudijimas galioja trumpiau nei mėnesį – VSD įmokos yra skaičiuojamos proporcingai priklausomai nuo veiklos galiojimo laiko tarpo.

Pridėtinės vertės mokestis (PVM) 

Veiklą vykdyti galima tik tokiu atveju, jeigu fizinis asmuo neprivalo registruotis PVM mokėtoju. Pasiekus 45 000 eurų pajamų ribą – asmuo turi pasirinkti kitą veiklos įteisinimo būdą. 

Jeigu veiklos vykdymo metu asmuo nenaudoja kasos aparato – jam reikia pildyti pajamų-išlaidų apskaitos žurnalą (galima popierinį variantą arba kompiuteryje). 

Jeigu paslaugos pirkėjas pageidauja – veiklą vykdantis asmuo turi išrašyti pirkimo-pardavimo kvitą.

Kokiomis veiklomis galima verstis? 

Norintys vykdyti veiklą pagal verslo liudijimą – pirmiausia turi sužinoti ar tokia galimybė egzistuoja. Ar Jūsų veikla atitinka verslo liudijimo nustatytus veiklos reikalavimus – sužinoti galite patikrinę informaciją veiklos klasifikatoriaus puslapyje, kurį rasite: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.ABA9FA61525F/asr arba susisiekę su Lietuvos statistikos departamentu. 

Gyventojas gali vykdyti neribotą veiklų skaičių. Jeigu sąraše, kuris nurodo, kokia veikla galima verstis su verslo liudijimu, nėra Jums tinkamos – galima rinktis kitą ūkinės veiklos formą, tai yra, darbą su individualios veiklos pažyma arba įmonės steigimą.

Mokestiniai ir kiti apribojimai

  • Per metus gaunamų pajamų suma negali viršyti 45 000 eurų. Pasiekus šią ribą – jos apmokestinamos 15 % kaip individualios veiklos pajamos su pažyma.
  • Negalima teikti vykdomos veiklos paslaugų kitoms įmonėms, kai vykdomos veiklos sutampa.
  • Iš tų įmonių, kurios nevykdo analogiškos veiklos kaip nurodyta verslo liudijime, galima gauti ne daugiau nei 4 500 eurų sumą.
  • Išsipirkus su prekyba susijusį verslo liudijimą – per metus gaunamų pajamų suma iš juridinių asmenų arba kitų individualią veiklą vykdančių gyventojų galima ne didesnė nei 4 500 eurų.

Verslo liudijimo išėmimas

Norintys išsiimti verslo liudijimą – turi kreiptis į VMI tiesiogiai arba užsisakyti pažymą per Mano VMI internetinę svetainę. Liudijimas išduodamas asmens pageidavimu nurodytam laikotarpiui, tačiau ne ilgiau nei 1-iems metams. Trumpiausias veiklos galiojimo terminas – 5 dienos (nebūtinai šios dienos turi būti iš eilės), prekybos verslo liudijimas išduodamas ir 1 dienai.

Skambinti
Parašyti