Privalomasis sveikatos draudimas (PSD)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas apibrėžia privalomojo socialinio draudimo (PSD) pareigas bei teises. Remiantis įstatymu – kiekvienas PSD sistemos dalyvis nuo draudžiamojo statuso gavimo datos turi kiekvieną mėnesį mokėti tam tikro dydžio PSD arba tos įmokos gali būti mokamos už jį kito asmens. Asmenys, kurie priklauso socialiai jautrioms grupėms – yra draudžiami valstybės. Jeigu asmuo nusprendžia nebegyventi Lietuvoje, tai yra dirbantiems užsienyje – prievolė mokėti PSD mokestį galioja iki išvykimo iš šalies deklaravimo (tačiau nemokant PSD – negaunamos ir nemokamos sveikatos paslaugos). Dalyvavimas PSD sistemoje yra susijęs su asmens statusu ir tuo pačiu galimybėmis gauti medicininį aptarnavimą, kai jo reikia.

Kas yra PSD?

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nuostatos nurodo, kad asmuo, kuris yra draustas privalomuoju socialiniu draudimu, yra apsaugotas esant draudiminiam įvykiui, gali gauti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, taip pat jam gali būti kompensuojamos paslaugos arba vaistų bei medicinos pagalbos priemonių įsigijimas bei t.t. PSD mokestis yra grindžiamas visuotinumo bei solidarumo principais. Tai yra, mokestį moka visi, kurie nori prisidėti prie medicinos paslaugų gerinimo Lietuvoje, o jomis naudojasi tie, kuriems tuo metu reikia. Žinoma, PSD mokestis yra taikytinas ne tik Lietuvos pilietybę turintiems asmenims, tačiau ir užsieniečiams, kurie nuolat gyvena Lietuvoje ir nori būti drausti. Tokiu atveju, esant draudiminiam įvykiui – apdraustam asmeniui yra teikiama pagalba apmokant ją iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo.

PSD paslaugas vykdo bei prižiūri Privalomojo sveikatos draudimo tarnyba, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinės ligonių kasos.

privalomojo sveikatos draudimo mokestis

Kaip sumokėti PSD?

Sumokėti PSD galima pačiam, pavedimu į Sodros surenkamąsias sąskaitas.

PSD reikia mokėti asmenims, kurie:

 • nedirba ir nėra registruoti Užimtumo tarnyboje;
 • nevykdo jokios ekonominės veiklos, dėl kurios yra skaičiuojamos PSD įmokos;
 • nesimoko;
 • nėra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis.
 • asmenims, kurie dirba, tačiau nėra draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu ilgiau nei vieną kalendorinį mėnesį. 

Turint prievolę mokėti PSD, tačiau nemokant – kaupiasi skola.

Ar esu draustas PSD?

Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) dalyviai – tai yra šiuo mokesčiu apdrausti Lietuvos bei užsienio gyventojai, kurie turi leidimą gyventi šalyje ir jie bei Lietuvos piliečiai patys moka įmokas arba už juos sumoka valstybė. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos akcentuoja, kad PSD įmoka yra įstatymo nurodyta priemonė ir ji turi būti sumokama laiku. Tik tokiu atveju bus galima gauti garantuojamą pagalbą, kai jos reikia, nemokamai arba apmokant dalinai, jeigu lankomasi pusiau privačiose klinikose.

Pasitikrinti, ar esate draustas, galite čia: https://dpsdr.vlk.lt/PublicSearch.aspx.

Kada nereikia mokėti PSD?

Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) galiojimo laiko tarpas nėra nustatytas nebent asmuo yra registruojamas į Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą. Kitais atvejais, asmuo yra draustas, kol moka įmokas.

PSD nereikia mokėti tokiu atveju, kai asmuo išregistruoja iš Lietuvos Respublikos arba tais atvejais, kai PSD sumoka valstybė. 

Valstybės lėšomis draudžiami gyventojai nurodyti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje:

 1. asmenys, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą bet kurios rūšies pensiją ar šalpos kompensaciją;
 2. teritorinėse užimtumo tarnybose užsiregistravę bedarbiai (nedirbantys asmenys);
 3. nedirbantys darbingo amžiaus asmenys, turintys įstatymų nustatytą būtinąjį valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gauti;
 4. moterys, kurioms įstatymų nustatyta tvarka suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos, ir nedirbančios moterys nėštumo laikotarpiu 70 dienų (suėjus 28 nėštumo savaitėms ir daugiau) iki gimdymo ir 56 dienas po gimdymo;
 5. vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis vaikus iki 8 metų, vienas iš globėjų, šeimoje globojantis vaiką iki 8 metų ir t.t;
 6. asmenys iki 18 metų;
 7. Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal nuolatinės studijų formos studijų programas ir t.t;
 8. nepasiturintys gyventojai, gaunantys socialinę pašalpą;
 9. vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas, slaugantis namuose asmenį, kuriam nustatytas neįgalumo lygis (vaiką invalidą) ir t.t;
 10. ir kitais atvejais.

Savanoriškas draudimas

Dažniausiai dirbantys pagal darbo sutartį – nesuka galvos dėl PSD įmokų, kadangi jos yra padaromos įmonės, kurioje yra dirbama, buhalterio. Asmuo, kuris gauna algalapius, gali matyti – kokia yra PSD įmoka.

Asmenys, kuriems reikia mokėti PSD patiems – turi tai daryti kiekvieną mėnesį arba gali sumokėti už kelis mėnesius, vienerius metus į priekį. Asmenys, kurie nori gauti sveikatos draudimą – turi mokėti PSD nuo MMA algos. Sodra nurodo, kad: “Privalomojo sveikatos draudimo (PSD)  įmokų tarifas siekia 6,98 proc. 2022 metais minimali mėnesio alga sieks 730 eurų. Nuo sausio 1 d. patys už sveikatos draudimą mokantys gyventojai  ir savarankiškai dirbantieji, kurie moka PSD įmokas nuo minimalios mėnesinės algos (MMA),  kas mėnesį turės „Sodrai“ pervesti 50,95 eurų” (įmokos dydis kinta kylant MMA). Tai reiškia, kad asmenys, kurie turi verslo liudijimą, kurie turi individualią įmonę, vykdo veiklą pagal individualios veiklos pažymą ir panašiai – turi patys savarankiškai susimokėti PSD kiekvieną mėnesį ir deklaruojant pajamas iki gegužės mėnesio – papildomą priemoką, kuri kinta nuo uždirbtų pajamų. Įmoką, kurią reikia pervest kiekvieną mėnesį – turi būti atlikta iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Įmoką galima pervesti ir banke, ir pavedimu. Svarbu yra nurodyti tinkamą kodą, kad ji būtų “užskaityta”. 

Įmokos kodai:

Įmokos pavadinimasĮmokosDelspinigiaiĮsiskolinimas
Einamosios įmokos364366365
Atidėtos įmokos369370

Surenkamosios sąskaitos yra pateiktos Sodros puslapyje.

Įmokų atidėjimas

Po deklaravimo (dirbant su pažyma, verslo liudijimu ir t.t.) galimas tiek PSD, tiek VSD įmokų atidėjimas. Dėl to reikia rašyti prašymą, tad paprasčiausia susisiekti su savo buhalteriu arba Sodros konsultantu.

Tiesa, Sodra patikslina, kad mokėjimą atidėti galima tokiu atveju, kai:

 • Jūsų socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas yra ne mažesnis nei 125 Eur ir neviršija 1 500 Eur;
 • „Sodrai” pateikti Prašymą dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų įsiskolinimo iki 1 500 Eur sumokėjimo atidėjimo.

Atidėti NEGALIMA tokiu atveju, jeigu socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo išieškojimas jau yra perduotas antstoliui.

Išvykimas iš Lietuvos

Kelis kartus minėjome, kad asmenys, kurie emigruoja – turi išsideklaruoti iš Lietuvos, kitu atveju jiems kaupsis PSD skola. Tiesiog vis dar dažnas tai pamiršta ir nustemba, kai Sodra savarankiškai nuo banko sąskaitos nuskaičiuoja sukauptą skolą. Deklaruoti išvykimą galima internetu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų, atvykus į seniūniją ar savivaldybę, kurioje esate deklaruotas, užpildant gyvenamosios vietos deklaraciją Lietuvos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėse įstaigose užsienio valstybėse. Grįžus gyventi į Lietuvą ir norint atnaujinti PSD įmokas – reikia deklaruoti grįžimą ir mokėti savarankiškai įprasta tvarka.

PSD perskaičiavimas

Ar galima PSD permoka? Įmanoma. Tokiu atveju galimas PSD perskaičiavimas. Norint, kad Sodra perskaičiuotų PSD padarytą įmoką, reikia pateikti kitos Europos Sąjungos (ES), Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybės narės ar Jungtinės Karalystės kompetentingos įstaigos išduotą A1 pažymėjimą. Esant permokai – ji bus grąžinta arba mokestis gali būti užskaitomas avansu kitoms PSD įmokoms.

Skambinti
Parašyti