Individualios įmonės (IĮ) apskaita

Individuali įmonė (IĮ) – juridinis asmens tipas, kurią steigiant, nėra būtinas įstatinis kapitalas, nesudėtinga, priešingai nei UAB atveju, išsiimti pinigus ar kitą turtą ir, esant poreikiui, panaudoti pelną  savo reikmėms. Individualioje įmonėje gali dirbti tik vienas savininkas, nesudaręs darbo sutarties, o tai reiškia galimybę mokėti mažesnius mokesčius. Svarbu pabrėžti, jog IĮ – neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, vadinasi savininkas, esant įsipareigojimų nevykdymui, turi atsakyti ne tik į įmonę investuotu, bet ir asmeniu turtu.

Individualios įmonės apskaita, lyginant su UAB buhalterija, yra šiek tiek paprastesnė, pavyzdžiui, kai yra rengiami IĮ buhalterinės apskaitos nuostatai,  galima nuspręsti, ar bus sudarinėjama finansinė atskaitomybė. Nepaisant to, IĮ buhalterinė apskaita privalo būti tvarkoma laiku, vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos įstatymu, verslo apskaitos standartais  bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šio juridinio asmens tipo veiklą. Tinkamas apskaitos vedimas reikalauja ne tik laiko, bet ir atitinkamų žinių bei tokių asmeninių savybių, kaip, pavyzdžiui, kruopštumas, pastabumas, atsakingumas, punktualumas ir kita.

Individualios įmonės mokesčiai:

1.       Pelno mokestis (PM)

Pirmaisiais mokestiniais metais IĮ gali pasinaudoti lengvatiniu 0 proc. pelno mokesčio tarifu, jei:

·       per mokestinius metus individualioje įmonėje dirba ne daugiau nei 10 darbuotojų;

·       per mokestinius metus bendros IĮ pajamos neviršija 300 tūkst. eurų;

·       IĮ savininkas neturi daugiau kaip 50 proc. akcijų ar dalių kitose įmonėse;

·       įmonės veiklos dalyviai yra fiziniai asmenys/asmuo;

·       per tris, vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, įmonės veikla nebuvo stabdoma;

·       IĮ nėra likviduojama ar reorganizuojama;

·       IĮ nėra perleidžiama kitiems dalyviams.

Vėlesniais mokestiniais metais, IĮ, atitinkančioms pirmuosius tris paminėtus reikalavimus, taikomas lengvatinis 5 proc. pelno mokestis.

Jei, pirmaisiais metais, IĮ netenkina bent vieno iš minėtų reikalavimų, o, vėlesniais metais – bent vieno iš pirmų trijų minėtų reikalavimų, pajamos apmokestinamos standartiniu 15 proc. pelno mokesčio tarifu.

2.       Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

IĮ, kurios pajamos, gautos per paskutinius 12 mėnesių, yra didesnės nei 45 tūkst. eurų ir/arba prekių, įsigytų iš kitų valstybių narių praėjusiais kalendoriniais metais, vertė yra didesnė nei 14 tūkst. eurų arba IĮ savininkas kontroliuoja keletą kitų juridinių vienetų, kurių bendri rodikliai, kartu su IĮ viršija, anksčiau nurodytas sumas,  privalo registruotis PVM mokėtoja. Tokiu atveju yra taikomas standartinis 21 proc. PVM mokesčio tarifas. 

3.       Nekilnojamo turto mokestis (NT)

IĮ, turinti registruoto nekilnojamo turto, moka 0,3 – 3 proc. nekilnojamojo turto mokestį nuo šio vertės.

4.     Gyventojų pajamų mokestis (GPM)

IĮ savininko pajamos iš paskirstyto pelno yra apmokestinamos 15 proc. GPM tarifu.   

IĮ savininko išimamos lėšos, skirtos asmeniniams poreikiams (darbo užmokestis) yra apmokestinamos 20 proc. nuo išimamų lėšų dydžio GPM tarifu.

5.       Valstybiniam socialiniam draudimo fondui mokami VSD ir PSD mokesčiai

VSD įmokos dydis yra skaičiuojamas nuo 50 proc. lėšų, išsiimtų asmeniniams poreikiams, sumos. Jei lėšų asmeniniams poreikiams nėra išsiimama, VSD įmokų mokėti nereikia.

VSD įmokų dydžiai:

·         13,83 proc. (nedalyvaujant papildomame pensijų kaupime)

·         16,23 proc. (dalyvaujant papildomame pensijų kaupime ir mokant 2,4 proc.)

·         16,83 proc. (dalyvaujant papildomame pensijų kaupime ir mokant 3 proc.)

PSD įmokų dydis:

·         6,98 proc. nuo minimalios mėnesio algos (MMA)

Ar individuali įmonė privalo samdyti buhalterį?

IĮ apskaita gali būti tvarkoma savarankiškai, nėra įstatymais reglamentuojamos būtinybės samdyti buhalterį.  Visgi realūs mūsų klientų pavyzdžiai rodo, jog savarankiškas apskaitos tvarkymas atima daug laiko, kurį įmonės vadovas ar kitas IĮ darbuotojas galėtų tiesiogiai skirti verslo apimčių plėtrai, o neretai padidina ir klaidų tikimybę buhalteriniuose dokumentuose. Vadinasi, IĮ įmonės vadovas sprendimą, kam  bus patikėtas apskaitos tvarkymas, privalo priimti itin atsakingai.

Kodėl geriau rinktis buhalterines paslaugas teikiančias įmones, o ne buhalterį?

Etatiniams buhalteriams yra mokamas fiksuotas atlyginimas, tuo tarpu užmokestis buhalterines paslaugas teikiančioms įmonėms priklauso nuo atliktų darbų apimties. Pasirinkę šį variantą, būsite tikri, jog priėmėte finansiškai racionaliausią sprendimą. Buhalterinės įmonės teikiamos apskaitos paslaugos nenutrūksta darbuotojui susirgus, išėjus atostogų ar negalint atlikti savo darbo dėl kitų priežasčių. Vadinasi, IĮ vadovas visada galės būti ramus dėl tinkamo ir laiku atliekamo apskaitos tvarkymo.

„Finorder“ komanda , remdamasi patirtimi, sukaupta tvarkant skirtingų veiklos sričių įmonių buhalteriją bei išanalizavusi konkrečią Jūsų įmonės situaciją, gali atlikti ne tik standartinius apskaitos darbus, bet ir pateikti rekomendacijas, susijusias su galimybėmis padidinti įmonės veiklos efektyvumą.

individualios imones apskaita
individualios įmonės buhalterinė apskaita
individualios įmonės buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė

Nuo ko priklauso IĮ apskaitos tvarkymo kaina?

IĮ apskaitos tvarkymo kaina priklauso nuo tokių veiksnių, kaip įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius, įmonės mokami mokesčiai, pirminių dokumentų kiekis. „Finorder“ klientai, priklausomai nuo konkrečios įmonės veiklos apimties, gali rinktis ne minėtą kintančią, tačiau ir fiksuotą kainą. Jei įmonės apskaitos dokumentų kiekis yra nedidelis, „Finorder“ gali pasiūlyti minimalią buhalterijos tvarkymo kainą, į kurią jau įtraukti tokie kaštai, kaip buhalterių darbo užmokestis bei buhalterinės apskaitos programos licencijos kaina.  

Mes, „Finorder“ profesionalai, teikdami buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas, orientuojamės į aukščiausią kokybę, tačiau, atsižvelgę į esamą ar ketinamą vystyti įmonės veiklos modelį, visada stengiamės klientams apskaitos paslaugas pasiūlyti pigiau. Pateikite užklausą ir gaukite konkretų apskaitos paslaugų kainos pasiūlymą Jūsų įmonei!

Prisiimame visą atsakomybę už atliktus darbus

„Finorder“, dirbdami vadovaujantis pasirašyta paslaugų teikimo sutartimi, prisiima  visą atsakomybę už tinkamą kliento pateiktų duomenų apskaitą, buhalterijos tvarkymą laiku bei remiantis visais šią sritį reglamentuojančiais įstatymais.

Teikiamų apskaitos paslaugų kokybę garantuoja mūsų įmonėje funkcionuojanti kelių lygių kontrolės sistema, kurios tikslas – užtikrinti,  jog visi kliento pateikti apskaitos duomenys būtų apskaityti tinkamai bei vadovaujantis nustatytais laiko terminais, visi mokesčiai –  laiku apskaičiuojami ir pateikiami atsakingoms valstybinėms institucijoms.

IĮ buhalterijos tvarkymas – viena iš apskaitos sričių, kurioje „Finorder“ – tikri profesionalai. Visgi, neatmetant galimos žmogiškosios klaidos faktoriaus, „Finorder“ yra apdrausti profesinės civilinės atsakomybės draudimu, garantuojančiu, jog klientui bus kompensuojama žala, patirta dėl apskaitoje padarytų klaidų.

Išsiųsti užklausą

Skambinti
Parašyti