Nuostolis – kas tai?

Ką reiškia nuostolis įmonės veikloje? Nuostolis yra įmonės veiklos rezultatas. Mokestinis nuostolis apima tam tikrą ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatą. Grynasis nuostolis yra apskaičiuojamas įvertinus patirtas pajamas bei išlaidas, kurių skirtumas, kai išlaidos didesnės nei pajamos.

Kas yra nuostolis „Ekonomikos terminų žodyne“? Jis apibrėžiamas kaip: „Skirtumas, atsirandantis, kai įmonės sąnaudos viršija pajamas“.

Ekonominis nuostolis yra priešingybė pelnui. Nors pelnas ir nuostolis dažnai vienas nuo kito neatsiejami, kadangi įmonės veikloje, tikėtina, kad bus visko, tačiau minusas blogina verslo finansinę padėtį ir apsunkina plėtros, jeigu jos siekiama, darbus.

Tiesioginis nuostolis, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, yra padengiamas iš finansinių rezervų, akcininkų įnašų, priedų ir t.t. Akcininko įnašas, nuostoliui padengti – dažniausiai pasirenkamas pelno ir skirtumo padengimo pobūdis.

Nepaskirstytas nuostolis atsiranda dažniausiai dėl:

  1. Nepalankios padėties rinkoje, kurią lemia tiek valstybės, tiek pasaulio situacija.
  2. Netinkamai priimami įmonės valdymo sprendimai.
  3. Padidėja valstybės taikomi mokesčiai.
  4. Nenumatytos išlaidos.
  5. Ir t.t.

Per tam tikrą ataskaitinį laikotarpį patirtas nuostolis yra parodomas pelno ataskaitoje su minuso ženklu. Nuostolis (žala) – taip pat reiškia, kad įmonė neturi mokėti pelno mokesčio (tačiau kai kuriais atvejais, mokestinio nuostolio gali nebūti ir pelno mokestį gali reikėti mokėti) taip pat, neturi teisės išmokėti dividendų akcininkams, tantjemų.

Jeigu nuostolis įmonės veiklos vykdymo eigoje yra patiriamas dažnai – tokiu atveju įmonė gali tapti nemoki ir apskritai nutraukti savo veiklą, tai yra, bankrutuoti.

Skambinti
Parašyti