Lietuvos minimalus atlyginimas

Minimali alga (kitaip – minimumas arba MMA) yra darbo užmokestis, kurį darbdavys įsipareigoja mokėti savo darbuotojui už pilną etatą. Mažesnis užmokestis už 1 etatą – negali būti mokamas (0,5 etatas, 0,75 etatas, 0,25 etatas mokant MMA – proporcingai mažesnis). 

Nuo 2022-ųjų metų sausio mėnesio – minimali alga Lietuvoje siekia 730 eurų su mokesčiais (ant popieriaus). Į rankas tai yra 518 eurų arba 4,47 eurų valandinis įkainis.

Bruto/gross atlyginimo reikšmė

atlyginimas ant popieriaus

Mėnesinis bruto/gross (angl. gross earnings, iki mokesčių) bazinis mokestis yra atlyginimas už darbą iki mokesčių. Alga prieš mokesčius yra suma, kurioje nėra atimtas valstybinio socialinio draudimo mokestis, privalomojo sveikatos draudimo mokestis ir t.t. Alga po mokesčių – tai uždarbis, kuris yra mokamas darbuotojui į rankas.

Bruto/gross užmokestis yra mokamas už atliktą darbą arba išdirbtą tam tikrą laiko tarpą, kuris apima ne tik fiksuotą algą, tačiau ir premijas, priedus, vienkartines pajamas ir t.t. Taip pat atlyginimas gali būti mokamas ir už neišdirbtą laiką, tai yra, kai taikomos prastovos apmokestinimas, kai asmuo yra atostogose ir t.t.

Bruto/gross atlyginime nėra įskaitomos išeitinės išmokos bei kompensacijos, delspinigiai, dividendai, materialinė parama, dotacijos ir panašiai. Be abejo, atlyginimo skaičiavimas gali pasirodyti itin painus procesas piliečiui, kuris nesidomi ar neseka valstybės atlyginimo pokyčių ir sudėties, tačiau šią problemą labai greitai gali išspręsti buhalteris, kuris atliks atlyginimo apskaitą ir padės susipažinti su visa reikalinga informacija atlyginimo bei mokesčių klausimais. 

Neto atlyginimas – kas tai?

Neto (angl. net earnings) tai yra dažniausiai mėnesinis darbo užmokestis, kuris mokamas darbuotojui atskaičius visus mokesčius, tai yra – “į rankas” arba kitaip – alga “po mokesčių”. Atlyginimas susideda iš bruto užmokesčio išskaičiavus gyventojų pajamų, privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo mokesčius, kuriuos “susimoka” pats darbuotojas. Neto darbo užmokestis taip pat dažnai vadinamas “disponuojamomis pajamomis”.

minimalus atlyginimas Lietuvoje

Koks minimalus atlyginimas Lietuvoje?

Minimali alga į rankas 2022-ais metais siekia 518 eurų tokiu atveju, kai yra dirbama įprastą darbo savaitę, kurią sudaro 40 valandų.

Jeigu asmens darbo sutartyje yra nurodyta, kad jo darbo užmokestis yra MMA už etatą, tai reiškia, kad tokia alga yra mokama už išdirbtas valandas, tačiau ne už viršvalandžius. Jeigu asmuo dirba daugiau – darbdavys turi apskaičiuoti visas išdirbtas valandas ir proporcingai mokėti didesnį atlyginimą. 730 eurų yra mokama tokiu atveju, kai asmuo dirba dienines pamainas. Jeigu tenka dirbti naktimis arba savaitgaliais – atitinkamai uždarbis taip pat turi būti didesnis, kadangi naktinių tarifų valandiniai įkainiai yra didesni. 

Jeigu dirbama švenčių dienomis – tik MMA mokėti taip pat negalima. Didesnį atlyginimą švenčių dienomis numato Darbo kodeksas.

Minimumas asmeniui (pagal susitarimą) turi būti mokamas, kai jis taiko NPD, taip pat,  kai asmuo negauna senatvės pensijos tuo pačiu metu, kai asmuo dirba tik vienoje darbo vietoje bei su juo yra sudaryta terminuota arba neterminuota darbo sutartis.

Kaip apskaičiuojamas minimalus darbo užmokestis?

Internete esanti skaičiuoklė gali jums padėti kur kas paprasčiau pamatyti MMA “sudėtį”, tai yra, kokie mokesčiai susideda ir kiek jie sudaro “algos”.

Tiek pusę etato, tiek pilnas etatas “moka” tuos pačius mokesčius. Pirmoje lentelėje pateikiami darbuotojo mokesčiai:

Pajamų mokestis (GPM) 20%
Sveikatos draudimas (PSD)6,98%
Pensijų ir soc. draudimas 12,52% (didėja tarifas jeigu kaupiama II pakopos pensijai)

Čia pateikiami darbdavio mokesčiai:

Sodros įmoka (VSD)1,77%
Sodros „grindys“ 21,27%

Dažniausiai išmokant algą yra išduodamas ir mokesčių lapelis. 

Kaip kito minimalus atlyginimas Lietuvoje? 

MMA algos didinimas yra natūralus procesas, kurio siekia ir visuomenė, ir valstybė. Lentelėje pamatysite MMA pokyčius Lietuvoje per paskutinius 10 metų.

Nuo 2022 01 01730 EUR
Nuo 2021 01 01 642 EUR
Nuo 2020 01 01 607 EUR
Nuo 2019 01 01 555 EUR
Nuo 2018 01 01 400 EUR
Nuo 2016 07 01 380 EUR
Nuo 2016 01 01 350 EUR
Nuo 2015 07 01 325 EUR
Nuo 2014 10 01 1035 LT (300 EUR)
Nuo 2013 01 01 1000 LT (289,6 EUR)

Kam mokamas minimalus mėnesis atlyginimas?

Remiantis Lietuvos darbo kodeksu, toks atlyginimas gali būti mokamas tik nekvalifikuotiems darbuotojams. Tai yra tokiems, kurių darbas nereikalauja jokios specifinės kvalifikacijos arba įgūdžių, jokio specialaus apmokymo. Jeigu tam tikros pareigos reikalauja kvalifikacijos, apmokymų arba specifinių žinių – turi būti mokamas didesnis nei minimalus atlyginimas.

Kada mokamas MMA?

Darbuotojo alga yra mokama tariantis asmeniškai su darbdaviu. Svarbu įsiskaityti į darbo sutarties smulkmenas, kadangi ten būna nurodytas ir algos išmokėjimo dažnumas per mėnesį bei diena. 

Kaip minimalaus atlyginimo didinimas keičia šalies ekonominę padėtį?

Ekonomikos ekspertai tikina, kad minimali alga visada turi didesnes arba mažesnes pasekmes tos šalies ekonomikai. Poreikis uždirbti daugiau – natūralus ir suprantamas, nes tai dalinai lemia ir žmonių gyvenimo kokybės gerėjimą. Atlyginimo pakilimas gali paveikti žmogaus asmeninę finansinę situaciją trumpuoju arba ilguoju periodui priklausomai nuo to – ar alga kilo kartu su MMA pokyčiais, ar buvo pakelta darbdavio dėl gerų darbo rezultatų. Visgi, minimalus užmokestis negali kilti labai drastiškai, turi būti išlaikomas balansas. Žinoma, lygiai taip pat jis negali būti per mažas lyginant su vidutiniu šalies užmokesčio vidurkiu.

Jeigu MMA yra pakeliamas drastiškai greitai arba kyla per lėtai – susiduriama su tam tikromis ekonominėmis problemomis.

Kai minimali alga ilgą laiką nedidėja:

  1. Mažėja žmonių perkamoji galia ir dėl to didėja skurdo lygis. Kuo mažiau žmogus uždirba – tuo jis labiau jaučia infliacijos poveikį savo namų ūkiui. Taigi, MMA turi būti keliamas nuosekliai.
  2. Kai MMA yra kurį laiką nedidinamas – valstybės biudžetas taip netenka dalies pajamų, kadangi, kaip jau minėjome, žmonės mažiau perka prekių bei paslaugų. Juolab, kartais privačiame sektoriuje verslai stengiasi apeiti mokesčius ir dėl to valstybės biudžetas papildomas ne tiek, kiek turėtų.
  3. Taip pat mažas atlygis už darbą dažniausiai prisideda prie didėjančio bedarbių skaičius. Žmonės yra nemotyvuoti, kadangi bedarbio pašalpos sumos mažai kuo skiriasi nuo MMA.
  4. Taip pat mažas užmokestis neskatina darbuotojų dirbti našiau, o tai yra nuostolinga verslui, kuris, kaip jau minėjome, yra svarbus mokesčių mokėtojas.

Visgi, blogai ne tik tada, kai MMA ilgai nekyla, tačiau ir tada, kai jis kyla per greitai. Kaip tai veikia šalies ekonomiką?

  1. Kai MMA kyla greitai – ne visos įmonės “spėja” mokėti tokias algas, kurių ribą nurodo valstybė. Dėl to dalis verslų gali paprasčiausiai bankrutuoti.
  2. Taip pat didėjant MMA – didėja ir mokestinė našta, kuri “gula” ant visų šalies piliečių.
  3. Dažniausiai keliant MMA, privataus sektoriaus verslininkai, kurie savo darbuotojams moka vos šiek tiek daugiau nei MMA – taip pat turi kelti algas, kadangi to “reikalauja” patys darbuotojai ir profesinės sąjungos. Su tuo “susitvarko” ne visi verslai.
  4. Dėl per staigaus minimalios algos kilimo taip pat gali labai sparčiai augti infliacija. Prekybininkai pamatę, kad žmonių algos auga – kelia paslaugų bei prekių kainas. Visgi, uždirbantiems MMA jos dažnai kyla per greitai, neproporcingai lyginant su augančia alga.

Akivaizdu, kad MMA kėlimas turi būti apgalvotas žingsnis, kuris neatsiejamas nuo valstybėje vykstančiu ekonominių pokyčių.

Minimali alga kitose Europos šalyse

Žinoma, minimali alga skirtingose šalyse yra įvairi. Tai lemia tos valstybės ir ją aplinkoje veikiančių politinių, ekonominių bei kitų faktorių procesai. Pavyzdžiui, 2022-ais metais vidutinis minimalus BRUTO atlyginimas Europos Sąjungos valstybėse yra 1016,05 eurai. Palyginus su 2021 m., tuomet vidutinė minimali alga buvo 966,19 eurų. 

Pateikiame kelių ES šalių MMA 2022-ais metais:

Liuksemburgas 2256,95 EUR
Airija1774,50 EUR
Belgija1756,23 EUR
Slovakija646 EUR
Latvija500 EUR
Bulgarija362,97 EUR

Pasikartosime, kad darbdavys Lietuvoje neturi teisės mokėti MMA, jeigu dirbate kvalifikuotą darbą.

Skambinti
Parašyti