Sodros grindys

Nuo 2018-ųjų metų sausio 1 dienos įsigaliojo naujas įstatymas, kuriame apibrėžiamas SODROS grindų taikymas. SODROS grindys tai yra prievolė darbdaviui už darbuotojus, kurių atlyginimas nesiekia minimalios algos (MMA), mokėti draudimo įmokas ne nuo mažesnių pajamų nei tuo metu yra minimalus mėnesinis atlyginimas. Tai suteikia asmenims, uždirbantiems mažiau nei MMA – socialines garantijas.

SODROS grindų išimtys

Ši SODROS grindų prievolė yra netaikoma tik tokiu atveju, kai:

 1. Darbuotojas dirba daugiau nei vienoje darbo vietoje (tačiau tik tokiu atveju, kai jis dirba pagal darbo sutartį arba veikia tarnybos pagrindu).
 2. Taip pat grindys nėra taikomos tais atvejais, kai darbuotojas gauna senatvės pensiją.
 3. Ir tokiu atveju, kai darbuotojas gauna netekto darbingumo pensiją.
 4. Tuomet, kai darbuotojas yra jaunesnis nei 24 metų amžiaus.
 5. Ir tokiu atveju, kai darbuotojas yra draudžiamas valstybės lėšomis įvairiais atvejais (jeigu augina vaiką, kuris yra iki trejų metų, jeigu namuose slaugo neįgalų asmenų, taip pat ir pradinės karo tarnybos kariams, religijos atstovams, asmenims, kurie turi meno kūrėjo statusą pagal VSDĮ 6 str. 2, 3, 4, 6 ir 7 d.

Detaliau dėl SODROS grindų išimčių geriausiai darbdavius gali pakonsultuoti teisininkai. Taip pat galimi tokie atvejai, kurie yra susiję su SODROS grindimis ir darbdavys neprivalo sumokėti įmokų nuo MMA:

 1. Jeigu dirbama per kelis darbdavius, tačiau nei vienoje įmonėje nėra uždirbama MMA.
 2. Tais atvejais, kai darbuotojas yra atleidžiamas.
 3. Kai darbuotojui mokama išeitinė išmoka, nes jis buvo atleistas iš valstybės tarnybos.

SODROS grindys: kada mokėti yra privaloma?

Greta tradicinės situacijos, taip pat yra pažymimi tam tikri atvejai, kai darbdavys privalo mokėti įmokas nuo MMA. Tuomet, kai, pavyzdžiui:

 1. Darbuotojas gauna pensiją iš kitos šalies.
 2. Jeigu asmuo neuždirba MMA, tačiau taip pat ir vykdo greta savarankišką veiklą (pagal pažymą arba verslo liudijimą).
 3. Tais atvejais, kai asmuo yra vyresnis nei 24 metų amžiaus ir tuo pačiu studijuoja.
 4. Tuomet, kai darbuotojui priskaičiuoti atostoginiai nesudaro MMA.
 5. Ir tuomet kai asmuo dirba pagal suminę darbo laiko apskaitą bei apskaičiuotas užmokestis nesiekia MMA.
 6. Ir kitais atvejais, kurie aptarti SODROS puslapyje.

Nauda darbuotojams

SODROS grindys buvo priimtos dėl to, kad nemaža dalis šalies gyventojų dirba už mažesnę nei MMA algą. Tai jiems trukdo sukaupti reikiamą stažą pensijai bei kitoms išmokoms gauti. Įstatymo tikslas yra padėti labiausiai pažeidžiamoms socialinėms grupėms jaustis visuomenėje kur kas stabiliau. Taigi, net ir tie, kurie dirba pusę etato – kaupia pilną stažą pensijai. Pritaikius grindis net ir pusę etato visus metus dirbantis asmuo – stažo sukaups kaip už visus metus. Visgi, pasikartosime, kad grindys nėra taikomos asmenims iki 24 metų amžiaus, taigi, darbdaviams nereikės už juos mokėti daugiau, o tai tam tikra prasme skatina ir dalinį jų įdarbinimą. Tokia sistema yra palanki studentams, kurie dažnai ieško nedidelio etato darbo greta studijų.

Skambinti
Parašyti