Kas yra finansinės ataskaitos?

Finansinės ataskaitos – pagal specialią formą parengtas dokumentas, kuriame labai griežtai laikomasi apskaitos standartų ir pabrėžiami esminiai įmonės finansiniai rodikliai per tam tikrą laiko tarpą. Finansinės ataskaitos skelbiamos dažniausiai kartą per metus, nebent yra nurodyta/pageidautina kitaip.

Finansinių ataskaitų tipai

Metinių finansinių ataskaitų tipai yra šie:

 1. Pelno (arba nuostolių) ataskaita. Šioje ataskaitoje yra rodomos įmonės pajamos bei sąnaudos per tam tikrą ataskaitinį laiko tarpą. Taip pat šio tipo ataskaitose yra nurodomas įmonės gautas pelnas ir patirtas nuostolis.
 2. Balanso ataskaita. Tai yra momentinė informacija sudaryta konkrečiai datai apie tam tikros įmonės finansinę būklę (daugelis galvoja, kad taikoma tik pelno siekiančioms organizacijoms kaip UAB arba MB. Visgi, ne. Balanso bei kitos finansinės ataskaitos taikomos ir VŠĮ). Balanso ataskaitoje yra tokia informacija kaip kad įmonės turto kiekis ir tuo pačiu skolų kiekis, kam yra teikiami įsiskolinimai ir t.t.
 3. Pinigų srautų ataskaita. Galiausiai, ši ataskaita padeda daugiau sužinoti apie pinigų “judėjimą” tam tikroje įmonės veikloje: tiek investicinėje, tiek finansinėje ir t.t. Dažniausiai šio tipo atskaita yra reikalinga tik didesnėms įmonėms.
 4. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. VšĮ Lietuvos Respublikos apskaitos institutas nurodo, kad: “Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje parodomas įmonės ekonominės naudos grynasis padidėjimas ar sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį bei kiti nuosavo kapitalo pokyčiai, neparodyti pelno (nuostolių) ataskaitoje”.
 5. Aiškinamasis raštas. Tai yra dokumentas, kuriame detaliau paaiškinti kitose ataskaitose pateikti duomenys bei nurodoma kita papildoma reikšminga informacija.

Kas yra atsakingas už ataskaitų rengimą?

Audito įstatymas nurodo, kad iš esmės visos įmonės (išskyrus individualias įmones, kurios gali pasirinkti teikti ar ne) turi teikti metines finansines ataskaitas. Jos turi būti rengiamos remiantis “Verslo apskaitos standartais”. Surinkus duomenis – ataskaita turi būti pateikta Registrų centrui (žinoma, patogiausia – elektronine forma). Šios ataskaitos yra prieinamos visiems viešai, kurie domisi tam tikro juridinio asmens finansiniais rodikliais. Tiesa, tokios informacijos  gavimas yra mokamas.

Metines ataskaitas ruošia finansininkai, buhalteriai, kurie yra puikiai susipažinę su tam tikros įmonės dokumentais ir tuo pačiu veikla. Pačios ataskaitos turi būti paruoštos bei patvirtintos akcininkų (UAB atveju, pirmiausia – padaromas auditas) per keturis mėnesius iki tol, kol bus pasibaigęs fiskalinis laiko tarpas, dažniausiai pasibaigus kalendoriniams metams.  Po patvirtinimo per 30 ateinančių dienų duomenys turi būti pateikti Registrų centrui. 

Finansinių ataskaitų laikotarpiai

Tikrai ne visoms įmonėms reikia teikti ataskaitas ir tikrai dažnai jų reikia ne tik kartą per metus. Ypač sveikintinas pasirinkimas yra tarpinės (dalinės) ataskaitos, kurios gali būti rengiamos kas ketvirtį metų arba kas pusę metų. Dalinės ataskaitos turi būti privalomai rengiamos ir tokiu atveju, kai akcijos arba obligacijos yra listinguotos biržoje. Finansinės ataskaitos gali būti rengiamos ir sau, kad būtų galima paprasčiau įvertinti įmonės finansinę situaciją. Taigi, tai nebūtinai yra tik dokumentas, kurio reikia Registrų centrui.

Metinių ataskaitų rengimo laiko tarpas dažniausiai sutampa su kalendoriniais metais, tačiau tai tikrai nėra privaloma. Tiesiog daugeliui įmonių – paprasčiau ir patogiau. Kai kurios įmonės dirba labiau sezoniškai, tad tokiu atveju gali pačios nustatyti – kuriuo metu joms labiausiai tinka ruošti ataskaitas.

Finansinės ataskaitos taip pat gali būti:

 • Konsoliduotos;
 • Nekonsoliduotos.

Tais atvejais, kai įmonė turi dukterinių bendrovių – jai dažniausiai reikia ruošti konsoliduotas ataskaitas (tačiau ne visoms. Plačiau apie tai, kurios privalo – skaityti Lietuvos Respublikos įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatyme), kadangi čia turi matytis ne jos vienos, tačiau visos įmonių grupių situacija. Asmenys, kurie analizuoja įmonės finansinius metus – labiausiai ir turėtų analizuoti būtent konsoliduotas finansines ataskaitas.

Finansinių ataskaitų sudėtis

Priklausomai nuo įmonės dydžio, jos tikslų bei kitų niuansų – ataskaitos gali apimti daugiau arba mažiau niuansų, kurie padeda susidaryti kur kas išsamesnį vaizdą apie tam tikrą įmonę.

 1. Labai mažos (mikro) įmonės (atitinka bent 2 iš šių 3 kriterijų: pajamos neviršija 0,7 mln. eur, turtas neviršija 0,35 mln. eur, darbuotojų skaičius neviršija 10) – turi paruošti trumpą balanso ataskaitą ir tuo pačiu trumpą pelno bei nuostolio ataskaitą.
 2. Mažos įmonės (atitinka bent 2 iš šių 3 kriterijų: pajamos neviršija 8 mln. eur, turtas neviršija 4 mln. eur, darbuotojų skaičius neviršija 50) – privalo paruošti ataskaitas, kuriose yra sutrumpinta balanso informacija, pilna pelno arba nuostolio ataskaita, taip pat ir pateiktas aiškinamasis raštas.
 3. Vidutinės įmonės (atitinka bent 2 iš šių 3 kriterijų: pajamos neviršija 40 mln. eur, turtas neviršija 20 mln. eur, darbuotojų skaičius neviršija 250) – atsakingos už tai, kad būtų ataskaitoje pateikti šie dokumentai: balansas (pilnas), pelno (nuostolio) ataskaita (pilna), pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita ir aiškinamasis raštas. Įmonė taip pat turi pateikti ir metinį pranešimą apie situaciją. 
 4. Didelės įmonės (atitinka bent 2 iš šių 3 kriterijų du metus iš eilės: pajamos viršija 40 mln. eur, turtas viršija 20 mln. eur, darbuotojų skaičius viršija 250) – pasirūpina šiais dokumentais ataskaitoje: balansas (pilnas), pelno (nuostolių) ataskaita (pilna), pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita ir aiškinamasis raštas. Taip pat privalomas metinis pranešimas.

Kas yra įmonės auditas?

Auditas yra atliekamas tik  metinėms įmonės ataskaitoms, dalinėms – ne. Dažniausiai pati įmonė renkasi auditorių, kurio paslaugos jai labiausiai tinka (UAB atveju – auditorių tvirtina akcininkų susirinkimas). Žinoma, patikimas auditas ir tuo pačiu patvirtinimas, kad viskas yra gerai – suteikia įmonei geresnį vardą ir tuo pačiu investuotojams – kur kas daugiau pasitikėjimo. Ne veltui finansinės ataskaitos ruošimas yra toks svarbus darbas.

Audituoti savo finansines ataskaitas turi įmonės, kurios atitinka šiuos reikalavimus: “<…> kitų bendrovių, ar UAB atitinkanti 2 iš šių kriterijų: (1) pajamos >3,5 mln. EUR, (2) turtas > 1,8 mln. EUR, (3) darbuotojų > 50”. Kitais atvejais jų audituoti nėra būtina, tačiau labai rekomenduojama dėl reputacijos.

Skambinti
Parašyti