Dienpinigiai

Dienpinigiai yra skiriami įmonės darbuotojui arba valstybės tarnautojui (nepriklausomai nuo to, kokios yra jo užimamos pareigos) ir yra skirti padengti jo patirtas išlaidas komandiruotės užsienyje metu.

Dienpinigių apskaičiavimas nėra paprastas darbas, tad įmonėje jį turi atlikti patyręs buhalteris, kuris aktyviai domisi atsinaujinančiais įstatymais. Pasinaudokite buhalterines apskaitos paslaugomis nuotoliniu būdu ir būkite ramus dėl tinkamo darbuotojo dienpinigių apskaičiavimo.

Kas yra dienpinigiai?

Komandiruotė nėra vienintelė priežastis skirti dienpinigius. Tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos Sąjungos (ES) šalyse – jie taip pat yra skiriami mokiniams, kurie užsiima bendrojo lavinimo, sporto arba kitokio pobūdžio veikla ir dėl to tenka vykti į kitus šalies miestus arba net kitas valstybes. Tai gali būti varžybos ir panašiai.

Lietuvoje bei užsienyje dienpinigių sumos kinta.

Keli pavyzdžiai:

 • Vokietijoje – 62 eur.
 • Lietuvoje – 15 eur.
 • Estijoje – 47 eur.
 • Lenkijoje – 48 eur.
 • Suomijoje – 69 eur.
 • Latvijoje – 44 eur.
dienpinigių apmokestinimas

Ar dienpinigiai apmokestinami?

Dienpinigiai gali būti apmokestinami ir neapmokestinami. GPM bei Sodros įmokomis gauti dienpinigiai yra neapmokestinami tokiu atveju, kai darbuotojo arba valstybės tarnautojo atlyginimas yra didesnis nei minimali alga (MMA), kuri yra padauginta iš 1,65 koeficiento.

Pavyzdys: 2022-ais metais MMA yra 730 eurų, kuriuos dauginame iš 1,65 koeficiento ir gaunama 1204,50 eur suma. Tai reiškia, kad jeigu darbuotojo arba valstybės tarnautojo atlyginimas yra lygus arba didesnis (bruto) nei 1204,50 eur – tokiu atveju dienpinigiai nėra apmokestinami.

Tiesa, reikia atitikti dar kelias sąlygas, kurios apibrėžia, kad dienpinigiai nebus apmokestinami. Tai yra:

 1. Darbuotojas išvyksta į komandiruotę kelti kvalifikaciją.
 2. Arba atlikti tam tikras užduotis.
 3. Komandiruotė yra patvirtinama direktoriaus/vadovo įsakymu.
 4. Komandiruotė vienoje šalyje trunka ne ilgiau nei 183 dienas.
 5. Dienpinigiai yra skaičiuojami pagal nustatytas normas.

Dienpinigiai taip pat gali būti ir apmokestinami. Taip nutinka tokiu atveju, kai darbuotojo arba valstybės tarnautojo alga yra mažesnė nei MMA padaugintas iš 1,65 koeficiento. Tokiu atveju yra apmokestinama ta dienpinigių dalis, kuris viršija 50% įmonės darbuotojo algos.

Pavyzdys: Jeigu darbuotojo atlyginimas ant popieriaus siekia 800 eurų, tai reiškia, kad ši suma mažesnė nei minėti 1204,50 eur ir apmokestinimas vykdomas tokia tvarka:

 1. Jeigu dienpinigių suma sudaro 300 eur – jie nebus apmokestinami, kadangi tai yra mažiau nei 50 % gaunamo darbo užmokesčio (800 eur ).
 2. Jeigu dienpinigių suma sudaro 600 eur – tai yra daugiau nei 50 % gaunamo darbo užmokesčio. Tuomet iš šios sumos yra “atimami”, tai yra apmokestinami, GPM ir VSD mokesčiai. Apmokestinama suma siekia 200 eur , likusi suma yra lygi 50 % nustatyto darbo užmokesčio ir yra neapmokestinama (400 eur ).

Darbo užmokesčio apskaita nėra paprastas darbas, tad būtina jį palikti geriausiems savo sferos specialistams, kurie geba tinkamai apskaičiuoti ne tik dienpinigius, tačiau ir kitus su apskaita susijusios mokesčius.

Skambinti
Parašyti