Įmonės pertvarkymas į MB

Įmonės pertvarkymas į MB – viena iš galimų įmonių pertvarkymo proceso galimybių. Į mažąsias bendrijas gali būti pertvarkomoa uždarosios akcinės bendrovės, individualiosios įmonės, viešosios įstaigos.

Nesvarbu, kokios teisinės formos juridinis asmuo būtų pertvarkomas į MB, šio proceso tvarka išlieka panaši.

  • Priklausomai nuo juridinio asmens teisinės formos, įmonės savininkas, akcininkai ar kiti dalyviai turi priimti sprendimą dėl įmonės pertvarkymo į mažąją bendriją.
  • Kartu su sprendimu pertvarkyti įmonę turi būti priimami ir būsimo MB steigimo dokumentai.
  • Sprendimas dėl įmonės pertvarkymo į MB, praėjus ne daugiau nei vienai dienai nuo priėmimo, turi būti užregistruojamas Juridinių asmenų registre.
  • Priimtas sprendimas dėl įmonės pertvarkymo į MB turi būti paviešinamas pasirinkus vieną iš dviejų galimų būdų. Viena alternatyva – patalpinti pranešimą 3 kartus su ne mažesne nei 30 dienų pertrauka dienraštyje, kuris yra nurodytas įmonės steigimo dokumentuose. Kitas variantas – patalpinti pranešimą dienraštyje vieną kartą, o apie sprendimą pertvarkyti įmonę informuoti visus kreditorius asmeniškai raštu.
  • Atlikti kitas procedūras, reikalingas pertvarkant įmonę į mažąją bendriją (pavyzdžiui, įmonės turto vertinimas, tarpinio balanso parengimas, pažymos apie pertvarkomos įmonės mokumą gavimas, papildomas kreditorių užtikrinimas dėl turimų įsipareigojimų vykdymo pertvarkius įmonę ir kita).
  • Visi dokumentai, kurie yra reikalingi atliekant įmonės pertvarkymą, turi būti tvirtinami notariškai.
  • monės pertvarkymas į MB yra laikomas užbaigtu, kai naujos teisinės formos juridinio asmens steigimo dokumentai yra užregistruojami JAR.

Įmonių pertvarkymas – kas tai?

Priešingai nei įmonės reorganizavimas atskiriant ar sujungiant kelis juridinius asmenis, įmonių pertvarkymas – tai procesas, kurio metu įmonės gyvenime neįvyksta jokių didesnių pokyčių, išskyrus, laikantis LR Civiliniame kodekse numatytos tvarkos, pakeičiama juridinio asmens teisinė forma. Iki tol įmonės turėtos teisės bei prievolės, nenutraukiant įmonės veiklos, atitenka naujos teisinės formos juridiniam asmeniui. Pertvarkytos įmonės kodas išlieka tas pats, pavadinimas, priklausomai nuo pageidavimo, gali būti paliekamas tas pats ar pakeičiamas kitu, ankstesnės darbo sutartys nenutrūksta ir panašiai.

„Finorder“ teikiamos įmonių pertvarkymo paslaugos apima visų šiai procedūrai reikalingų dokumentų tvarkymą, klientų atstovavimą pas notarą bei Registrų centre bei profesionalias konsultacijas visais susijusiais klausimais. Kreipęsi į mus, galėsite būti tikri, jog reikalinga paslauga (šiuo atveju – įmonės pertvarkymas) bus atlikta kokybiškai ir operatyviai, o pasiūlyta kaina – viena patraukliausių rinkoje.

Kada įmonės pertvarkomos į mažąją bendriją (MB)?

Remiantis 2021-ųjų metų statistiniais duomenimis, mažoji bendrija, vertinant įsteigtų šios teisinės formos juridinių asmenų skaičių, aplenkė mūsų šalyje pačiomis populiariausiomis laikytas uždarąsias akcines bendroves. Pradėjus vystyti kitos teisinės formos juridinio asmens pagrindu (pavyzdžiui, UAB ar IĮ), įmonės pertvarkymo į MB procesas taip pat nėra sudėtingas. Tokį verslininkų sprendimą gali sąlygoti įvairios priežastys, įprastai sąlygojamos ir esamo įmonės juridinio tipo minusų.

Nusprendus sumažinti asmeninę atsakomybę

Mažoji bendrija, priešingai nei, pavyzdžiui, individuali įmonė, yra ribotos civilinės atsakomybės asmuo. Tai reiškia, jog MB nariai verslo nesėkmės atveju atsako tik į įmonę įneštu turtu.

Nusprendus pritraukti daugiau investicijų bei paskatinti įmonės plėtrą

Lyginant su UAB, kurios atveju investicijos pritraukiamos išleidžiant ir parduodant naujas akcijas, MB turi mažesnes plėtros galimybes. Įnašus įnešti gali MB dalyviai, kurių skaičius ribojamas iki 10. Tačiau, kalbant apie IĮ, kuriose yra tik vienas savininkas, sprendimas pertvarkyti įmonę į MB sudaro palankesnes sąlygas įmonės plėtrai.

Ieškant būdų, kaip taupyti įmonės lėšas

MB atveju buhalterinė apskaita gali būti tvarkoma savarankiškai, tad tai – viena iš galimybių sutaupyti. Tiesa, prieš pasirenkant tokį sprendimą, būtina objektyviai įvertinti turimą kompetenciją bei galimą skirti laiką apskaitos tvarkymui.

Mažosioms bendrijoms, priešingai nei UAB, vadovo paskyrimas nėra privalomas. O, išrinkus vadovą, su šiuo sudaroma civilinė sutartis, leidžianti apsieiti be mokesčių, taikomų teisiniams darbo santykiams.

Tai – pagrindinės priežastys, dėl kurių gali būti priimamas sprendimas kitos teisinės formos juridinį asmenį pertvarkyti į MB. Jei susiduriate su abejonėmis, ar tai – tinkamiausias sprendimas Jūsų verslo atveju, kreipkitės į „Finorder“ specialistus, suteiksiančius Jums profesionalią konsultaciją įmonių pertvarkymo klausimu, o, jei aktualu, ir atliksiančius šią procedūrą.

Pateikti užklausą dėl įmonės pertvarkymo ar kitos aktualios paslaugos galite internetu, užpildę mūsų svetainėje esančią užklausos formą.

Kiek kainuoja ir kiek trunka įmonės pertvarkymo procesas?

finorder - paslaugas teikia nuotoliniu būdu
finorder įsikūrė 2009 metais ir toliaus sėkmingai kaupia patirtį
finorder klientų skaičius perkopė 70

Įprastai kitos teisinės formos įmonių pertvarkymas į MB užtrunka 2-4 savaites. Tiesa, terminas gali keistis, jei, pavyzdžiui, paaiškėja, jog pertvarkomos įmonės buhalterinė apskaita yra netvarkinga, sprendimas apie pertvarkymą viešinamas 3 kartus su 30 dienų (mažiausiai) pertrauka, nusprendžiama šį procesą atlikti savarankiškai, tačiau susiduriama su laiko/žinių trūkumu ir kitais atvejais.

„Finorder“ siūloma įmonių pertvarkymo į MB kaina – tik nuo 299 Eur. Papildomai mokama už notaro bei Registrų centro paslaugas. 

Išsiųsti užklausą

Skambinti
Parašyti