Gyventojų pajamų mokesčių grąžinimas

Kartą per kalendorinius metus būtina sumokėti pelno mokestį Lietuvoje visiems jį gavusiems juridiniams asmenims. Tačiau nereikia pamiršti, jog visi šalies piliečiai gavę lėšų yra skatinami pateikti ir metinių pajamų deklaraciją. Mokesčių grąžinimas Lietuvoje yra apibrėžiamas “Mokesčių administravimo įstatymo” nuostatomis, kuriose yra nurodoma, kad Mokesčių inspekcija (VMI) grąžina mokesčių mokėtojo sumokėtas per dideles mokesčių sumas.

Kada galimas mokesčių susigrąžinimas?

VMI puslapyje nurodyta, kad: “Pagrindas grąžinti permokėtą mokesčio sumą tiesiogiai siejamas su aplinkybe, kai konkretus mokesčio mokėtojas (gyventojas), iš savo lėšų sumokėjęs mokestį, patiria didesnes išlaidas negu atitinkamame mokesčio įstatyme jam nustatyta prievolė”. 

Iki kada grąžinama mokesčių permoka?

Remiantis metine pajamų deklaracija – mokesčių permokos yra grąžinamos ne vėliau iki tam tikrų metų liepos 31 dienos (t.y. permokas už 2020-uosius metus bus grąžintos iki 2021 liepos 31 dienos, o už 2021-uosius metus – iki 2022 liepos 31 dienos ir t.t.).

Tiesa, tais atvejais, kai mokesčių deklaracija yra pateikta pavėluotai (kai yra pasibaigęs tam tikrų metų metinės pajamų deklaracijos sumos terminas) – VMI permokas grąžina ne vėliau nei per 90 dienų nuo deklaracijos pateikimo.

Kaip susigrąžinti mokesčių permoką?

VMI nurodo, kad mokesčio permoka yra grąžinama pagal pateiktą prašymą kurio forma FR0781. Tokiu atveju mokesčių permokos grąžinimas trunka iki 30 dienų nuo prašymo grąžinti permoka prašymo pateikimo datos. 

VMI taip pat nurodo, kad permoka gali būti grąžinama į kito fizinio asmens banko sąskaitą

Reikia pateikti prašymą, kuriame yra nurodoma permokos grąžinimo sąskaita.

Prašymą galima pateikti:

  • Elektroniniu būdu per Mano VMI;
  • Jeigu nėra galimybės teikti elektroniniu būdu – tiesiogiai įteikiant VMI darbuotojui ar atsiunčiant paštu.

Tokiu atveju reikia pateikti FR0781 formos prašymą. Taip pat teikiant formą ne elektroniniu būdu, tačiau tiesiogiai VMI – reikia pateikti ir asmens tapatybės kortelę, kurią patikrins VMI darbuotojas.

Kitu atveju, jeigu Jums šis procesas nėra lengvas ir sukelia sunkumus, siūlome buhalterio konsultacijos paslaugą. Padėsime bei išspręsime visus rūpimus klausimus šia tema.

Kokiais atvejais LR valstybės gyventojas gali kreiptis su prašymu, kad būtų išskaičiuojamas pajamų mokestis?

Nors mokesčių grąžinimas dažniausiai vykdomas po sistemos apskaičiavimo, kai yra gaunama deklaracija, tačiau kai kuriais atvejais asmenys pildo paraišką su prašymu, kad būtų peržiūrėtas sumokėtas GPM ir įvertinta – ar nėra permokos.

VMI nurodo, kad prašymas gali būti/turėtų būti pateiktas tokiu atveju, kai: “<…> mokestį išskaičiuojantis asmuo išskaičiavo gyventojų pajamų mokestį nuo visos gyventojui išmokamos nenukirsto miško, apvaliosios medienos pardavimo pajamų sumos, tai jis gali pateikti Prašymo perskaičiuoti pajamų mokestį ir grąžinti mokesčio permoką FR0464 formą”. 

Kokiais atvejais galima gauti GPM lengvatą?

VMI primena, kad GPM lengvata gali būti gaunama tokiu atveju:

  • Asmuo nori susigrąžinti permoką už praėjusių metų būsto, automobilio remonto išlaidas, gyvybės draudimo (savo, sutuoktinio, nepilnamečių vaikų arba vyresnių kaip 18 metų neįgalių vaikų) išlaidas, pensijų kaupimo įmokas, palūkanas už būsto kreditą (paimtą iki 2009 m. sausio 1 d.).
  • GPM lengvata taip pat yra siūloma už studijas mokantiems gyventojams. Jokio skirtumo –  kelintos tai studijos ir kuris mokslinis laipsnis įgyjamas.
  • Taip pat permoka pasitaiko ir tokiu atveju, kai asmeniui buvo taikomas per mažas metinis neapmokestinamas pajamų dydis (NPD).

Kokia eiliškumo tvarka yra išmokamos permokos?

VMI, kaip ir Sodra, išmokas, permokas ir panašiai grąžina atsitiktine tvarka nepriklausomai nei nuo to – kada žmogus deklaravo pajamas, nei kokia suma turi būti jam išmokama. Taigi, jeigu deklaravote iškart pirmą dieną, kai tik tai buvo galima padaryti, nereiškia, kad gausite permoką pats pirmas. Visgi, visada labai prašoma, kad deklaracijos būtų pateiktos laiku, kadangi tai padeda kur kas paprasčiau optimizuoti darbą ir ne tik greičiau išmokėti permokas, tačiau ir atlikti kitus su jomis susijusius darbus. Dažnai išmokos pradedamos mokėti per 1-2 savaitę nuo deklaracijos starto.

Skambinti
Parašyti