Žemės mokestis

žemės mokestis

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) nurodo, kad žemės mokesčio mokėtojas gali būti fizinis arba juridinis asmuo. Šio mokesčio objektas yra asmens nuosavybė, tai yra, privati žemė. Mokestis nėra taikomas tai žemei, kuri yra ūkinės paskirties, tai, kuri yra miško paskirties, joje yra įveistas miškas.

Žemės mokesčio tarifas Lietuvoje  kinta nuo 0,01 procento iki 4 procentų žemės vertei. Konkrečius žemės mokesčių tarifus nustato kiekviena savivaldybė asmeniškai (tarifui nustatyti taikomi tie patys kriterijai). Įstatymas nurodo, kad nustatyti žemės mokesčio tarifai yra vieši ir turi būti skelbiami Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) interneto svetainėje bei juos nustačiusiose savivaldybėse (Klaipėda, Kaunas (jo rajonas) nustato visai kitus tarifus nei Vilnius ir panašiai).

Kaip sumokėti žemės mokestį?

Surenkamoji sąskaita kinta priklausomai nuo to – kurio banko paslaugomis naudojatės. Įmokas surenka VMI. Laiku nesumokėjus mokesčio – yra taikomi delspinigiai, kurie auga su kiekviena nesumokėta diena. Apmokėti patogiausia yra internetu. 

Įmokų kodai:

 • Gyventojų įmokos kodai: numeris 3010 – kai mokamas žemės mokestis, nepriemoka ir delspinigiai kartu, 3011 – kai mokamas žemės mokestis ir/ar nepriemoka, 3013 – kai mokami tik žemės mokesčio delspinigiai. 
 • Juridinių asmenų įmokos kodai: 3021 – kai sumokamas tik žemės mokestis, 3023 – kai mokami tik žemės mokesčio delspinigiai.

Iki kada sumokėti žemės mokestį?

Mokesčio mokestinis laikotarpis yra vieneri kalendoriniai metai.

Nauji žemės savininkai šį mokestį turi mokėti:

 • jeigu žemė yra įsigyta pirmąjį pusmetį, – už visus metus;
 • jeigu žemė įsigyta antrąjį pusmetį – tokiu atveju nuo kitų kalendorinių metų.

Mokestis turi būti sumokamas iki lapkričio 15 dienos. Deklaracija yra suformuojama Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) individualiai, tad sklypo savininkams nereikia tvarkyti jokių dokumentų.

Žemės mokesčio nereikia mokėti tokiu atveju, kuomet:

 • žemė yra perleidžiama per pirmąjį pusmetį, tai yra, tais pačiais metais;
 • tokiu atveju, kai žemė yra perleidžiama antrąjį pusmetį – nuo kitų metų.

Mokestį apskaičiuoja ir tuo pačiu mokesčio deklaracijas užpildo (iki einamojo mokestinio laikotarpio lapkričio 1 dienos) ir jas mokesčio mokėtojams pateikia mokesčio administratorius, tai yra VMI. Mokėtojas turi tik apmokėti. Jeigu mokėtojas yra juridinis asmuo ir jam kyla klausimų dėl žemės mokesčio – visada geriausia yra tartis su savo įmonės buhalteriu, kuris paaiškina ne tik dėl šio, tačiau dažnai daug klausimų keliančio ir nekilnojamojo turto mokesčio. Mūsų, visoje Lietuvoje paslaugas teikiančios buhalterinės apskaitos įmonė – viena svarbiausių pagalbų kiekvienam verslui vieta. 

žemės mokestis pensininkams

Žemės mokesčio tarifai

Žemės mokesčio tarifas kinta nuo 0,01 procento iki 4 procentų žemės vertei. Norėdami sužinoti koks tarifas yra konkrečioje savivaldybėje – informacijos ieškokite jos internetiniame puslapyje. 

Savivaldybių tarybos turi teisę savo biudžeto sąskaita sumažinti žemės mokestį arba visai nuo jo atleisti.

Žemės mokesčio lengvatos pensininkams

Mokesčių lengvatos yra taikomas pensininkams ir kitiems asmenims. Tiesa, ar pensininkui tikrai nereikės mokėti žemės mokesčio – priklauso nuo sklypo dydžio ir nuo to – kas yra žemės savininkas, tai yra, kieno ji yra vardu. Apleista arba nenaudojama žemė neatleidžia nuo mokesčio.

Žemės mokesčio apskritai nereikia mokėti:

 • užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms;
 • bankrutavusioms įmonėms;
 • Lietuvos bankui;
 • žemės savininkui, kurių mokėtinas mokestis mokestiniu laikotarpiu už visus nuosavybės teise turimus žemės sklypus, neviršija 2 eurų.
 • bendrojo naudojimo kelių užimtai žemei;
 • vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų žemės savininkui;
 • ir kiti atvejai, kurie yra aptarti Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos interneto puslapyje.

Dėl žemės mokesčio nuomojantis sklypą reikia tartis asmeniškai su nuomotoju ir sudaryti dėl mokesčių sutartį. 

Detaliau apie žemės mokestį galima skaityti LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS MOKESČIO Į S T A T Y M E, kuris įsigaliojo 1992-07-03 ir yra redaguotas 2006-ais metais.

Skambinti
Parašyti