Subsidijos apibrėžimas ir rūšys

Subsidija yra valstybės finansinė parama, kuri skirta piliečiams ir jų veikloms. Ji gali būti pateikiama ir mokestinių nuolaidų pavidalu. Subsidijos yra siūlomos tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. Jų dydis priklauso nuo valstybėje nustatytos minimalios algos bei generuojamų mėnesinių pajamų.

Kas yra subsidijos?

Žemiau pateiksime keletą skirtingo tipų subsidijų formas

Subsidijos juridiniams asmenims

Juridiniai asmenys, kurie pasinaudos subsidija, gali ja kompensuoti išlaidas, taip pat padengti patirtus nuotolius, žinoma, pagerinti įmonės veiklą ir tuo pačiu išlaikyti esamas kainas (tai yra jų nedidinti dėl infliacijos ir panašiai).

Subsidijos fiziniams asmenims

Fiziniams asmenims subsidijos yra galimybė išgyventi kai pajamos tampa labai mažos, kai yra netenkama darbo vietos, taip pat planuojant didesnius pirkinius (pavyzdžiui, nekilnojamąjį turtą). Tai padeda lengviau prisitaikyti prie šalyje besikeičiančios ekonominės situacijos.
Subsidijos taip pat detaliau yra skirstomos į du tipus. Tai yra:

Tiesioginės subsidijos

Tiesioginės subsidijos yra skiriamos tokiu atveju, kai reikia paremti mokslinius tyrimus ir tobulinti įmonių veiklos modelį (kai norisi įdiegti naujas technologijas, perkvalifikuoti darbuotojus ir panašiai).

Netiesioginės subsidijos

Netiesioginės subsidijos yra teikiamos piniginės-kreditinės politikos pagalbos atveju. Gaunamos lengvatos, kreditai ir panašiai.

Subsidijos Lietuvoje: galimybės ir pavyzdžiai

Aptarsime kelis galimus subsidijos tipus Lietuvoje. Žinoma, atsiranda vis daugiau naujų paramos paketų fiziniams bei juridiniams asmenims. Svarbu sekti informaciją ir pasinaudoti galimybėmis.

Subsidijos įmonėms

Įmonės, kurios atitinka keliamus Ekonomikos ir inovacijų ministerijos nustatytus ir su Europos Komisija suderintus kriterijus gali pateikti paraišką negrąžinamai subsidijai gauti. Subsidija yra teikiama per mano VMI puslapį. Ji yra siūloma įmonėms, kurios:

  • Atitinka vidutinės mėnesio apyvartos rodiklius.
  • Įmonė yra įsteigta tam tikru periodu.
  • Taip pat įmonė teikia paslaugas, kurios yra kredituojamos. Dažniausiai nurodoma – kokios veiklos įmonės negali teikti paraiškos subsidijai gauti. Pavyzdžiui, 2020-ais metais, negrąžinamos subsidijos negali gauti įmonės, kurios vykdo žemės ūkio, žuvininkystės, akvakultūros sritys, kredito ir finansų veiklas.

Žinoma, kinta ir subsidijos dydis. Subsidijos dydis gali būti nurodytas suma arba procentais nuo sumokėto GPM.

Subsidijos darbo užmokesčiui

Taip pat yra valstybės teikiamos subsidijos darbo užmokesčiui. Subsidija yra siūloma juridiniam asmeniui, kuris ras sau tinkamą darbuotoją atitinkantį darbuotojo keliamus reikalavimus paramai gauti. Projekto tikslas yra skatinti užimtumą bei prisidėti prie socialiai pažeidžiamų asmenų integracijos į darbo rinką.

Daugiau informacijos apie šią subsidiją galite gauti Užimtumo Tarnyboje.

Valstybės subsidija jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti

Taip pat viena dažniausiai šiuo metu linksniuojamų paramų yra skirta šeimoms, kurios planuoja pirmą būstą įsigyti regione. Subsidija būstui yra teikiama tokiu atveju, kai šeima atitinka žemiau pateiktus keliamus reikalavimus:

  • Šeima neaugina vaiko. Lengvata pirmam būstui siekia 15 procentų būsto kredito sumos.
  • Šeima augina vieną vaiką. Lengvata pirmam būstui suteikiama 20 procentų būsto kredito sumos.
  • Šeima augina du vaikus. Lengvata pirmam būstui suteikiama 25 procentų būsto kredito sumos.
  • Šeima augina tris ir daugiau vaikų. Lengvata pirmam būstui suteikiama 30 procentų būsto kredito sumos.

Paramą gali gauti asmenys, kurie yra ne vyresni nei 36-erių metų amžiaus. Būtina įvertinti žemėlapį, kuriame nurodomos regioninės ribos. Tikrai ne visuose mažesniuose miesteliuose galima įsigyti būstą su parama. Tai neapima kurortinių ir kitų panašių miestelių. Taip pat yra ir daugiau sąlygų, kuriomis būtina domėtis. Užpildę paraišką stojate į eilę, kuri kompensuojama pirmumo tvarka pagal papildytą biudžetą. Būsto kredito pirmajam būstui įsigyti suma negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų arba šios sumos ekvivalentas kita valiuta.

Skambinti
Parašyti