Paramos skyrimas (1,2 proc.) ir deklaravimas

Siekiant paremti nevyriausybines įmones, politines partijas ir kitus juridinius objektus – galite dalį savo pajamų mokesčio skirti pasirinktai organizacijai. Kiek galima paremti ir kaip tai padaryti – šis straipsnis. 2021-ais metais gyventojai paramai skyrė daugiau nei 21 mln. eurų.

Parama yra teikiama anonimiškai, tai yra, paramos gavėjams ar politinėms partijoms duomenys apie asmenis, kurie jiems skyrė paramą, nėra teikiama.

Kam ir kokias pajamų mokesčio dalis galiu paskirti?

2022-ais metais (nuo 2021-ųjų metų gautų apmokestinamųjų pajamų), galite dalį pajamų mokesčio skirti:

Iki 1,2 procentų. Parama gali būti skiriama:

  • Įstaigoms, asociacijoms, visuomeninėms organizacijoms, viešosioms įstaigoms, religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriaus padaliniams, kitiems juridiniams asmenims (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus). Vykdoma veikla griežtai privalo būti ne pelno siekianti iniciatyva, o gautas pelnas turi būti atlygintinas steigėjams, nariams, dalininkams ir pnš.
  • Meno kūrėjams, kurie yra registruoti Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijoje.

Iki 0,6 procento. Parama gali būti skiriama:

  • Politinėms partijoms, įstatymų nustatyta tvarka įregistruotoms Juridinių asmenų registre ir atitinkančioms įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo ar likvidavimo procedūra.
  • Profesinėms sąjungoms ir (ar) profesinių sąjungų susivienijimams.

Pajamų mokesčio dalies skyrimo prašymo pateikimas

Pateikti prašymą, kurio metu yra pageidaujamą dalį pajamų mokesčio skirti paramų gavėjams, galima prisijungus prie VMI Elektroninio deklaravimo (EDS) sistemos. Rinkitės: Deklaravimas > Pildyti formą. VMI puslapyje galite rasti detalią instrukciją, kurioje žingsnis po žingsnio yra nurodoma – kaip reikia skirti 1,2 proc. arba 0,6 proc. paramą.

Skirti pajamų mokesčio dalį už praėjusius metus galite per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS). Jeigu jau pateikėte deklaraciją, tačiau norite ją patikslinti – tai galite padaryti iki rugpjūčio pabaigos.

Kiek paramos gavėjų galiu paremti?

Vienas mokesčio mokėtojas, kuriam privalu mokėti pajamų mokestį, gali remti visus tris mokesčio dalies gavėjus. Tai yra:

  • Galite skirti 1,2 proc. mokesčio. Bendra skiriama suma negali būti didesnė nei 1,2 proc. pajamų, tačiau galite nurodyti net kelis paramos gavėjus (pasikartosime, kad tai negali būti profesinės sąjungos ir kiti profesiniai susivienijimai).
  • Galite skirti 0,6 proc. politinei partijai. Taip pat galima remti daugiau nei tik vieną politinę partiją. Tačiau bendra suma taip pat negali būti didesnė nei 0,6 proc. pajamų sumos.
  • Galite skirti 0,6 proc. profesinei sąjungai arba profesiniam susivienijimui. Vėlgi, galite remti kelias organizacijas, tačiau bendra suma negali būti didesnė nei 0,6 proc.

Mokesčių mokėtojų patogumui, taip pat galima vienu prašymu paskirti paramą ilgiau nei 1-ies metams. Maksimalus paramos skyrimo laiko tarpas yra 5 metai (tai yra, pastarieji praėję kalendoriniai metai ir ateinantys 4 metai).

Viešųjų įstaigų, profesinių sąjungų ir politinių partijų bei kitų organizacijų duomenys yra nurodyti VMI puslapyje. Jeigu norite sužinoti, ar Jūsų pateiktas prašymas (tai yra FR0512) forma yra priimta arba koks jos statusas – informaciją rasite Elektroninio deklaravimo sistemoje, skiltyje pranešimai.

Skambinti
Parašyti