Pakuočių (GPAIS) apskaita

Nuo 2018-ųjų metų veikia Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema arba trumpiau – GPAIS. Jos tikslas yra gaminių, pakuočių bei atliekų apskaitos duomenų rinkimas, analizavimas ir taip pat – kontroliavimas. Ji yra aktuali tiems verslams, kurie yra įstatymų nustatyta tvarka privalo vykdyti gaminių/pakuočių/atliekų apskaitą.

Žinoma, pakuočių (GPAIS) apskaita turi būti paliekama specialistams, kurie išmano jos vedimo klausimus. Dėl to kiekviena atsakinga įmonė turėtų ieškoti patyrusios buhalterių komandos šiems darbams atlikti.

GPAIS apskaita privaloma

Pakuočių GPAIS apskaita yra privaloma pagal Atliekų tvarkymo įstatymą. Jis nurodo, kad tokia apskaita yra būtina gamintojams ir/arba importuotojams:

  1. Transporto priemonių
  2. Alyvų
  3. Baterijų bei akumuliatorių
  4. Elektros ir elektroninės įrangos
  5. Apmokestinamųjų gaminių
  6. Daugumai pakuočių. Išskyrus toms, kurios yra nurodytos Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 71 straipsnio 2 dalyje

Visi pakuočių ir/arba gaminių kūrėjai/gamintojai ar/arba importuotojai privalo registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade GPAIS.

GPAIS apskaita – išimtys

GPAIS apskaita nebūtina tokiu atveju, kai:

  1. Įmonė veikia pagal Lietuvos Respublikos PVM įstatymą ir ji neprivalo būti registruojama kaip PVM mokėtojas (tačiau netaikoma gamintojams/importuotojams, kurie LR vidaus rinkai teikia gaminius, kurie yra supakuoti pagal įstatymo 11 straipsnio 1 ir (ar) 2 dalį);
  2. Toms įmonėms, kurios per atskaitinį laiko tarpą importavusios prekes dar nesant PVM mokėtoja;
  3. Taip pat ir gamintojams/importuotojams, kurie per ataskaitinį laiko tarpą LR vidaus rinkai pateikė ne daugiau nei 0,5 tonos pakuočių (tačiau neskaitoma vienkartinės pakuotės, kurioms pagal įstatymo 11 straipsnio 2 dalį yra taikoma užstato sistema).

Dažniausiai užduodami klausimai apie GPAIS

Pakuočių (GPAIS) apskaita yra gana sudėtingas darbas, kadangi reikia ne tik išmanyti įstatymus, tačiau taip pat ir sekti jų naujinius. Dėl to tokią apskaitą vesti privalančios įmonės turėtų kuo daugiau dėmesio skirti geros buhalterinės įmonės paieškai. Tai leis būti būti, kad apskaita bus vedama pagal įstatymus.

Aptarsime kelis dažniausiai kylančius klausimus apie GPAIS.

Ar galima pakuočių apskaitą vesti pagal tai – kiek konkrečiai pakuočių buvo panaudota pardavimo metu?

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 31 punkte) nurodyta, kad jeigu gamintojas arba importuotojas įmonėje skaičiuoja sunaudotas medžiagas ir veda balansą – pakavimui naudojamos medžiagos gali būti skaičiuojamos vienetais. Taigi, galima nurodyti vienetus ir pagal tai vesti, pavyzdžiui, mėnesio apskaitą.

Kaip GPAIS apskaitoje nurodyti pakuotes, kurios buvo grąžintos tiekėjui?

GPAIS apskaitoje pakuočių grąžinimas neturi būti nurodomas.

Kaip reikia tinkamai apskaityti pakuotę, kuri yra importuojama ir panaudojama savoms reikmėms, o paskui – išleidžiama į vidaus rinką kaip pakavimo priemonė?

Daugkartinės pakuotės yra apskaitomos kaip daugkartinės pripildytos pakuotės. Svarbu yra nurodyti jų kiekį.

Kaip dažnai turi būti pildomas pakuočių apskaitos žurnalas?

Įstatymas nurodo, kad žurnalas turi būti pildomas ne rečiau nei kartą per mėnesį, tai yra, tokiu tankumu turi būti paliktas bent vienas įrašas apie pateiktas pakuotes arba gaminius.


Skambinti
Parašyti