Ką reikia žinoti apie nepilnamečių įdarbinimą?

Daugeliui darbdavių nepilnamečių įdarbinimo teisiniai aspektai tampa aktualūs vasaros metu, kai pasibaigus mokslo metams mokiniai pradeda ieškoti sezoninių darbų. Įstatymai apibrėžia, kad nepilnamečius įdarbinti galima, tačiau kitokiomis sąlygomis nei pilnamečius.

Aptarsime svarbiausius nepilnamečių įdarbinimo aspektus.

Vaikų nuo 14 metų iki 16 metų įdarbinimas

Svarbiausios asmenų įdarbinimo sąlygos:

 • Darbdavys privalo pasirūpinti priemonėmis, kurios užtikrina saugiai atliekamus darbus.
 • Dar prieš įdarbinimą darbdavys privalo informuoti vaiko tėvus arba globėjus raštu apie tai, kokia galima probleminė rizika yra konkrečioje darbo vietoje.
 • Darbdavys turi gauti bent jau vieno iš tėvų, globėjų, raštišką sutikimą, kad vaikas gali dirbti.
 • Būsimas darbuotojas turi gauti sveikatos priežiūros įstaigos išduotą medicininę pažymą. Joje turi būti nurodoma, kad asmuo gali dirbti konkretų darbą.
 • Jeigu asmuo dirba mokslo metų dienomis – jo ugdymo įstaiga turi išduoti raštišką sutikimą dėl darbo.
 • Jeigu asmuo dirba mokslo metų metu – galimas darbo laikas: iki 12 val. per savaitę: iki 2 val. per dieną mokyklos lankymo dienomis ir iki 6 val. per dieną ne mokyklos lankymo dienomis. Dirbti pamokų metu – negalima.
 • Jeigu asmuo dirba ne mokslo metų metu – galima dirbti iki 6 valandų per dieną ir iki 30 valandų per savaitę.
 • Mokiniams yra draudžiamas darbas rytais nuo 6.00 val. iki 7.00 val. (prieš pamokas) ir vakarais nuo 20.00 val. iki 6.00 val.
 • Mokiniui taip pat turi būti suteikiamas poilsio laikas, kuris turi trukti ne mažiau nei 2 dienas per savaitę (rekomenduojama kad būtų eitų paeiliui).
 • Jeigu darbo trukmė yra ilgesnė nei 4 valandos – privaloma 30 minučių poilsio pertrauka.

Paauglių nuo 16 iki 18 metų įdarbinimas

Svarbiausios asmenų įdarbinimo sąlygos:

 • Tokio amžiaus asmenims yra taikomos įdarbinimo sąlygos, kurios nurodomos įdarbinant ir pilnamečius asmenis pagal LR kodeksą.
 • Asmenys nuo 16 iki 18 metų amžiaus gali dirbti ne daugiau nei 8 valandas per dieną ir ne daugiau nei 40 valandų per savaitę.
 • Draudžiamas darbas nuo 22 valandos iki 6 valandos ryto.
 • Asmeniui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 2 poilsio dienas. Rekomenduojama, kad jos eitų paeiliui ir viena iš tų dienų būtų sekmadienis.
 • Jeigu darbo trukmė yra ilgesnė nei 4 valandos – privaloma 30 minučių poilsio pertrauka.

Darbo sauga įdarbinant nepilnamečius asmenis

Norint įdarbinti asmenis nuo 14 iki 18 metų – reikia pasirūpinti tinkamomis darbo sąlygomis, kurios užtikrina, kad asmuo bus saugus ir jam bus suteiktos visos reikalingos priemonės darbų atlikimui.

Prieš įdarbinant asmenį turi būti įvertinama galima profesinė rizika:

 • Svarbu tinkamai apgalvoti darbo vietos suplanavimą.
 • Įvertinti fizikinių, biologinių bei cheminių veiksnių galimą įtaką darbuotojui.
 • Įvertinti darbo priemones, kurios bus duodamos darbuotojui, analizuoti jų saugumą.
 • Apmokyti asmenis – kaip reikia tinkamai naudotis tam tikra įranga.

Darbdavys dar prieš įdarbindamas nepilnamečius turi patvirtinti, kad jam yra sukurtos tinkamos sąlygos atsižvelgiant į riziką.

Taip pat įstatyme yra nurodoma, kad draudžiama nepilnamečiams asmenims atlikti tam tikrus darbus. Žemiau pateiksime sąrašą.

Nepilnamečiui draudžiama dirbti darbą:

 • Susijusį su auramino gamyba;
 • Kurio metu darbuotojai veikiami aromatinių policiklinių angliavandenilių;
 • Kurio metu darbuotojai veikiami dulkių, dūmų ir pan.;
 • Kurio metu darbuotojai yra veikiami kietosios medienos dulkių;
 • Plėšriaisiais ir (ar) nuodingais gyvūnais;
 • Kai kroviniai tvarkomi mechaniniais krautuvais ir kita technika;
 • Tokiu atveju, kai yra galima konstrukcinės griūties tikimybė;
 • Kuris yra skerdyklose;
 • Kuris yra susijęs su elektra;
 • Kuris yra atliekamas šuliniuose, tuneliuose ir panašiai;
 • Kuris yra susijęs su sprogiosiomis medžiagomis;
 • Ir kitus pavojingus darbus.

Visada rekomenduojama darbdaviui pasikonsultuoti su profesionaliu darbo teisės specialistu, kuris padėtų ne tik tinkamai parengti darbo sutartį, tačiau taip pat ir išvengti bet kokių galimų netikslumų.

Skambinti
Parašyti