Kas yra žemės mokestis?

Žemės mokesčio mokėtojai yra tie asmenys, kurie turi privačios žemės. Tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys turi mokėti žemės mokestį, kurio dydis priklauso nuo sklypo dydžio, kurioje vietoje jis yra bei kitos informacijos.

Mokesčio mokėtojas

Detalesnė informacija apie žemės mokestį yra pateikiama Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatyme. Įstatyme yra tikslinama, kad žemės mokesčio mokėtojai yra:

 • Fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie turi žemės.
 • Kolektyvinis investavimo subjektas, kuris nėra juridinis asmuo, tačiau įstatymo nustatytas prievoles vykdančiu ir teises įgyvendinančiu asmeniu.

Žemės mokestis yra taikomas privačiai žemei, išskyrus miško žemę ir žemę, kuri yra ūkio paskirties.

Mokesčio tarifas

Mokestis siekia nuo 0,01 iki 4 procentų žemės mokestinės vertės. Kiekviena šalies savivaldybė atskirai nustato tarifus. Tarifui nustatyti yra taikomi tokie patys kriterijai. Įstatymas taip pat apibrėžia, kad nustatyti žemės mokesčio tarifai yra vieši ir turi būti paskelbiami Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) internetinėse svetainėse ir konkrečių Savivaldybių internetiniuose puslapiuose.

Mokestinė vertė yra nustatoma:

 • Pagal rinkos kainą.
 • Pagal individualų žemės vertinimą.
 • Žemės ūkio paskirties vertė yra nustatoma remiantis rinkos kaina arba pagal individualų vertinimą, kuris vėliau padauginamas iš 0,35 koeficiento.

Kada reikia mokėti žemės mokestį?

Mokestinis laikotarpis yra vieneri kalendoriniai metai. Jeigu esate naujas žemės savininkas, tokiu atveju šį mokestį turite mokėti:

 • Jeigu žemė yra įsigyta pirmąjį pusmetį – už visus metus;
 • Jeigu žemė įsigyta antrąjį pusmetį – nuo kitų kalendorinių metų.

Mokestis kiekvienais metais turi būti sumokamas iki lapkričio 15-os dienos. Svarbiausia, kad nereikia pačiam apskaičiuoti – kokio dydžio tai bus mokestis. Deklaraciją suformuoja VMI ir pateikia asmeniškai kiekvienam mokesčio mokėtojui jam labiausiai tinkamu būdu (dažniausiai elektroniniu paštu).

Žemės mokesčio mokėjimo išimtys

Žemės mokestis gali būti nemokamas arba sumokamas vėliau esant tam tikroms situacijoms.

 1. Mokėti nereikia tokiu atveju, kai žemė perleidžiama per pirmą pusmetį, tai yra, tai pačiais metais.
 2. Tuomet, kai žemės yra perleidžiama antrą pusmetį, tai yra, kitais metais.

Mokestį apskaičiuoja ir mokėtojui pateikia iki lapkričio 1 dienos mokesčių administratorius (VMI). Jeigu kyla klausimų dėl mokesčio – visada galite tartis su buhalteriu. Tai ypač aktualu juridiniams asmenims.

Žemės mokesčio taip pat nereikia mokėti tokiu atveju, kai:

 • Ant žemės sklypo yra užsienio valstybių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos, tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos ir jų atstovybės.
 • Bankrutavusios įmonės.
 • Nemoka ir Lietuvos bankas.
 • Taip pat žemės savininkai, kurių mokestis (už mokestinius metus) neviršija 2 eurų.
 • Šiuo mokesčiu nėra apmokestinama kelių užimta žemė.
 • Mėgėjiško sodo teritorijoje esanti bendrojo naudojimo žemė.
 • Mokestis nėra taikomas mokėtojams, kuriems yra nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis.
 • Asmenys, “ <…> kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų <…> arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai, priklausančio žemės sklypo plotas, neviršijantis savivaldybių tarybų iki einamojo mokestinio laikotarpio rugsėjo 1 dienos nustatyto neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio.
 • Mokestis nepriklauso valstybinių parkų, kultūrinių objektų ir t.t. žemės sklypams.
 • Žemei, kuri juosia vandens telkinius.
 • Taip pat mokestis yra netaikomas žemei ant kurios yra gamtos paminklai.
 • Žemei, kuri yra įtraukta į Kultūros vertybių registrą įrašytų archeologinių ir memorialinių objektų sąrašą.
 • Ir kitais atvejais su kuriais galima asmeniškai susipažinti VMI puslapyje.

Svarbu tai, jog Savivaldybių tarybos turi teisę tam tikrus asmenis atleisti nuo mokesčio arba dalinai gali jį sumažinti. Tokiu atveju Savivaldybė pati dengia mokestį iš savo biudžeto.

Mokestines žemės vertes, kurios yra įsigaliojusios nuo 2018-01-01, galite rasti VĮ ,,Registrų centras” interneto svetainėje įvedus žemės sklypo unikalų numerį skyrelyje ,,Mokestinės vertės paieška pagal unikalų numerį”.

Skambinti
Parašyti