Mažosios bendrijos (MB) pertvarkymas į uždarą akcinę bendrovę (UAB)

Remiantis LR civiliniu kodeksu,  įmonių pertvarkymas – procesas, kurio metu juridinio asmens teisinė forma pakeičiama kita, kartu perduodant pertvarkyto juridinio asmens teises ir pareigas. Svarbu pabrėžti, jog įmonės pertvarkymo atveju šios veikla nenutrūksta, galioja iki tol sudarytos darbo sutartys, išlieka tas pats įmonės kodas bei pavadinimas (nebent nusprendžiama šį pakeisti). Vienas iš galimų įmonių pertvarkymo variantų – MB pertvarkymas į UAB.

Mažoji bendrija – juridinio asmens forma, kurios pasirinkimą gali įtakoti keli esminiai privalumai. Visų pirma, faktas, jog tai – ribotos civilinės atsakomybės asmuo. Verslo nesėkmės atveju MB savininkai atsako ne savo asmeniniu, o tik į įmonę investuotu turto. Kalbant apie šį juridinį asmenį, nėra būtinybės turėti nustatyto dydžio įstatinį kapitalą, tad tai – puikus startas pradedantiems verslininkams. Tačiau, norint verslą plėtoti, pritraukti daugiau investuotojų iš Lietuvos ar tarptautinės rinkos, sukurti patikimesnės, prestižiškesnės bendrovės įvaizdį, neretai verslininkai priima sprendimą MB pertvarkyti į UAB.

Jei šiuo metu valdote MB, tačiau dėl minėtų ar kitų priežasčių nusprendėte, jog uždaroji akcinė bendrovė – tinkamesnis variantas Jūsų vystomo verslo atžvilgiu, kreipkitės į mus – „Finorder“ profesionalus. Vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktais, paruošime dokumentus ir atliksime procedūras, būtinas pertvarkant įmones.

MB pertvarkymas į UAB bei kitos mūsų teikiamos finansų bei teisės paslaugos smulkioms bei vidutinio dydžio įmonės išsiskiria aukščiausia kokybe, prieinamumu (dauguma paslaugų teikiamos nuotoliniu būdu) bei patrauklia kaina.

Internetu užpildę mūsų svetainėje esančią užklausos formą, gausite atsakymus į rūpimus klausimus bei galėsite užsisakyti aktualią paslaugą.

Kokie dokumentai reikalingi?

Pertvarkant MB į UAB, reikalingi žemiau pateikti dokumentai.

MB narių susirinkimo metu priimtas sprendimas dėl įmonės pertvarkymo.

 • MB turto vertinimo ataskaita/pažyma.
 • Prašymas (JAR-1) užregistruoti UAB Juridinių asmenų registre ir kitos šios procedūros atlikimui reikalingos formos.
 • MB nuostatai ir naujai parengti UAB nuostatai.
 • Pertvarkomos MB balansas.
 • Kreditorių sąrašas (jei tokių yra).
 • MB vadovų ir narių asmens duomenys.
 • Duomenys apie skiriamą UAB direktorių.
 • Įgaliojimas atlikti įmonės pertvarkymo procedūrą (jei ši atliekama per tarpininką).
 • Jei, keičiant įmonės pavadinimą, bus naudojamas žodis „katalikų“, Katalikų bažnyčios vadovo rašytinis sutikimas.
 • Jei keičiamas įmonės registracijos adresas, patalpų savininko leidimas registruoti įmonę.
finorder - paslaugas teikia nuotoliniu būdu
finorder įsikūrė 2009 metais ir toliaus sėkmingai kaupia patirtį
finorder klientų skaičius perkopė 70

Kaip vyksta mažosios bendrijos pertvarkymas į UAB?

 • Naudojantis nepriklausomo turto vertintojo paslaugomis, įvertinamas MB turtas. Šio dydis, atėmus turimus įmonės įsipareigojimus, turi būti ne mažesnis nei 2,5 tūkst. eurų. Tai – reikalavimas, keliamas minimaliam UAB įstatinio kapitalo dydžiui.  Jei MB turtas yra mažesnis nei 2,5 tūkst. eurų, likusią sumą turi įnešti MB nariai
 • MB narių susirinkimo metu kvalifikuota balsų dauguma turi būti priimamas sprendimas dėl MB pertvarkymo į UAB. Nuo šio sprendimo priėmimo datos įmonė įgyja pertvarkomos MB statusą.
 • Parengiami UAB įstatai (galima naudotis pavyzdinėmis formomis), kurie turi būti patvirtinami notaro.
 • Sprendimas dėl MB pertvarkymo į UAB, pasinaudojus vienu iš žemiau pateiktų būdų, yra paskelbiamas viešai.
 • Dienraštyje, kuris yra nurodytas MB nuostatuose, pranešimą talpinant 3 kartus su ne trumpesne nei 30 dienų pertrauka.
 • Dienraštyje, kuris yra nurodytas MB nuostatuose, pranešimą talpinant  1 kartą bei apie planuojamą įmonės pertvarkymą raštu informuojant visus IĮ kreditorius.
 • Sprendimo dėl MB  pertvarkymo į UAB patvirtinančio dokumento pateikimas JAR turi būti atliekamas ne vėliau kaip pirmo dieną po viešo paskelbimo apie planuojamą įmonės pertvarkymą.
 • Įvykdomos teisiškai numatytos prievolės, susijusios su MB pertvarkymu į UAB.  Pavyzdžiui, sudaromas pertvarkomos MB balansas, sudaromi UAB valdymo organai,  įmonės kreditoriams pageidaujant, užtikrinamas papildomas patvirtinimas dėl turimų prievolių įvykdymo ir kita).
 • Minėti dokumentai, įrodantys, jog visos teisinės prievolės, būtinos pertvarkant MB į UAB, yra įvykdytos, pateikiami notaro patvirtinimui.  
 • MB pertvarkymas į UAB yra baigiamas, kai UAB steigimo dokumentai pateikiami ir užregistruojami JAR. 

Išsiųsti užklausą

Skambinti
Parašyti