IĮ pertvarkymas į UAB

Vadovaujantis LR civiliniame kodekse pateiktu įmonių pertvarkymo apibrėžimu, tai – procesas, kurio metu, siekiant tam tikrų tikslų įgyvendinimo, juridinio asmens teisinė forma pakeičiama kita, naujo juridinio tipo asmeniui perimant pertvarkyto juridinio asmens teises ir pareigas.

IĮ pertvarkymas į UAB – bene populiariausias įmonių pertvarkymo variantas. Kaip žinia, individuali įmonė (IĮ) yra neribotos civilinės atsakomybės asmuo, tad atsakomybė nesėkmės atveju tenka  įmonės savininkui, kuris už neįvykdytas prievoles turi atsakyti savo asmeniniu turtu. Tuo tarpu uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo ir tai reiškia, jog akcininkai verslo nesėkmės atveju atsako tik į įmonės veiklą investuotu turtu, o asmeninis turtas yra apsaugotas. Būtent šis UAB privalumas ir viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurių IĮ savininkai neretai nusprendžia savo įmonę pertvarkyti į UAB.

Užsienio rinkoje UAB yra populiariausia verslo forma, tad toks sprendimas gali prisidėti ir prie vykdomos veiklos plėtros.

Individualios įmonės pertvarkymas į UAB, kurio tvarka yra reglamentuojama LR civilinio kodekso, LR individualių įmonių įstatymo, LR akcinių bendrovių įstatymo – gana sudėtingas, žinių ir laiko reikalaujantis procesas. Jei norite garantijos, jog visa procedūra bus atlikta tinkamai bei kiek įmanoma, greitai, kreipkitės į „Finorder“ komandą.

„Finorder“ teikiamos paslaugos apima daugumą procesų, su kuriais smulkiojo ir vidutinio dydžio įmonės susiduria nuo pat veiklos pradžios. Skirtingos teisinės formos įmonių steigimas, įmonių pertvarkymas, dalinės/pilnos apskaitos tvarkymas, konsultacijos finansiniais ir teisiniais klausimais: tai – tik dalis paslaugų, kurias Jūsų verslui yra pasiruošę suteikti „Finorder“ profesionaliai. Dirbame kokybiškai, o mūsų kaina – viena patraukliausių rinkoje.

Užklausą dėl aktualios paslaugos kviečiama pateikti internetu, užpildydami mūsų interneto svetainėje pateiktą formą.

Reikalingi dokumentai

Žemiau pateikti dokumentai, kuriuos, IĮ pertvarkant į UAB, reikia pateikti JAR.

·   Individualios įmonės direktoriaus priimtas sprendimas dėl įmonės pertvarkymo.

·      IĮ turto vertinimo ataskaita/pažyma.

·     Prašymas (JAR-1) užregistruoti UAB JAR ir kitos šios procedūros atlikimui reikalingos formos.

·      IĮ įstatai  ir parengti UAB įstatai.

·      Pertvarkomos IĮ balansas.

·      Kreditorių (jei tokių yra) sąrašas .

·      Asmens dokumentai ir duomenys asmens, pateikiančio dokumentus dėl IĮ pertvarkymo.

·      Įgaliojimas atlikti įmonės pertvarkymo procedūrą (jei ši atliekama per tarpininką).

·      Jei, keičiant įmonės pavadinimą, bus naudojamas žodis „katalikų“, reikalingas Katalikų bažnyčios vadovo rašytinis sutikimas.

·   Jei keičiamas įmonės registracijos adresas, patalpų savininko leidimas registruoti įmonę.

finorder - paslaugas teikia nuotoliniu būdu
finorder įsikūrė 2009 metais ir toliaus sėkmingai kaupia patirtį
finorder klientų skaičius perkopė 70

Kaip vyksta IĮ pertvarkymas į UAB?

·         Nepriklausomo turto vertintojo atliekamas individualios įmonės turto vertinimas.  Kaip žinia, įstatinis UAB kapitalas turi būti ne mažesnis nei 2,5 tūkst., tad būtina sąlyga, jog IĮ turtas, atėmus visus įsipareigojimus, nebūtų mažesnis už šią sumą. Priešingu atveju reikalingas tokio dydžio  individualios įmonės savininko piniginis ar nepiniginis įnašas, kiek trūksta iki minėtos sumos.

·         Likus ne vėliau kaip 10 dienų iki sprendimo pertvarkyti IĮ į UAB priėmimo, JAR turi būti pateikiama IĮ turto vertinimo ataskaita arba pažyma.

·         Parengiami UAB įstatai (galima naudotis pavyzdinėmis formomis), kurie turi būti patvirtinami notaro.

·         IĮ savininkas priima sprendimą dėl įmonės pertvarkymo bei patvirtina UAB įstatus.  LR individualių įmonių įstatymas nenumato tvarkos,  kuria privalu vadovautis atliekant šią procedūrą.

·         Sprendimas dėl IĮ pertvarkymo į UAB yra paskelbimas viešai. Tai padaryti galima dviem būdais:

  Dienraštyje, kuris yra nurodytas IĮ nuostatuose, pranešimą talpinant 3 kartus su ne trumpesne nei 30 dienų pertrauka.

  Dienraštyje, kuris yra nurodytas IĮ nuostatuose, pranešimą talpinant  1 kartą bei apie planuojamą įmonės pertvarkymą raštu informuojant visus IĮ kreditorius.

·         Sprendimo apie IĮ pertvarkymą į UAB bei kitų reikalingų dokumentų pateikimas JAR. Ši procedūra turi būti atliekama ne vėliau kaip pirmo dieną po viešo paskelbimo apie planuojamą įmonės pertvarkymą.

·         Įstatymų numatytų prievolių, susijusių su IĮ pertvarkymu į UAB, įvykdymas (pavyzdžiui, pertvarkomos įmonės balanso sudarymas, UAB valdymo organų sudarymas, papildomas prievolių užtikrinimo suteikimas, jei to reikalauja įmonės kreditoriai ir kita).

·         Dokumentų, įrodančių, jog visos įstatymiškai numatytos prievolės, susijusios su IĮ pertvarkymu į UAB, buvo įvykdytos, pateikimas notarui ir šių patvirtinimas.

·         Dokumentų, reikalingų UAB užregistravimui, pateikimas JAR.

IĮ pertvarkymo į UAB procedūra yra baigiama uždarosios akcinė bendrovės įstatus įregistravus JAR. To neatlikus per 6 mėnesius nuo sprendimo pertvarkyti IĮ priėmimo, UAB įstatai nustoja galioti.

Išsiųsti užklausą

Skambinti
Parašyti