Įmonės akcijų pardavimas

Remiantis LR akcinių bendrovių įstatymu – įmonės akcijos – tai vertybiniai popieriai, suteikiantys šių savininkui (akcininkui) teisę dalyvauti įmonės valdyme, gauti dividendus, tam tikrą dalį bendrovės turto (po likvidavimo) bei kitas, įstatymiškai numatytas teises.

Įmonės akcijų pardavimas – procesas, vykdomas vadovaujantis  LR civiliniame kodekse ir LR akcinių bendrovių įstatyme numatyta tvarka. 

Nuolatinis gyventojas pajamas, gautas už parduotas įmonės akcijas, turi deklaruoti pateikdamas kasmetinę pajamų mokesčio deklaraciją. 15-20 proc. siekiantis gyventojų pajamų mokestis GPM yra apskaičiuojamas iš pajamų, gautų už akcijas, atėmus šių įsigijimo kainą, tam tikrus privalomus mokesčius (pavyzdžiui, notaro išlaidos) bei 500 Eur siekiančią, pajamomis neapmokestinamą sumą (tais atvejais, kai tokia mokestinė lengvata yra taikoma).  

Jei gautas skirtumas yra 500 Eur ar mažesnis, parduotoms akcijoms, šias deklaravus, mokesčiai nėra taikomi.  

Kaip vyksta įmonės akcijų pardavimo procesas?

Akcijų savininkas, kuriss nori parduoti visas ar dalį turimų įmonės (UAB) akcijų, raštu informuoja apie tai bendrovę, nurodymas parduodamų akcijų skaičių ir šias suskirstydamas į klases bei pardavimo kainą.

UAB vadovas, gavęs akcininko pareiškimą apie ketinimą parduoti akcijas, per 5 dienas apie tai turi informuoti visus UAB akcininkus (pasirašytinai ar išsiųsdamas registruotą laišką). Pirmenybė įsigyti parduodamas akcijas yra suteikiama tiems akcininkams, kurie turi UAB akcijų tą dieną, kai buvo pateiktas pranešimas dėl šių pardavimo.

UAB vadovas akcininką, ketinantį parduoti akcijas, ne vėliau nei per 30 dienų nuo pateikto pranešimo apie ketinamas parduoti akcijas, turi informuoti apie kitų akcininkų sprendimą įsigyti visas parduodamas akcijas.

Jei vienas ar keli akcininkai nusprendžia įsigyti visas parduodamas akcijas, šių savininkas privalo jas parduoti pageidavimą išreiškusiems asmenims. Jei per nurodytą laiko terminą (ne trumpesnį nei 10 ir ne ilgesnį nei 21 diena nuo registruoto laiško išsiuntimo ar kitu būdų įvykdyto informavimo) esami UAB akcininkai nepareiškia pageidavimo įsigyti visų siūlomų akcijų, pastarųjų savininkas įgyja teisę šias parduoti kitiem asmenims (pardavimo kaina turi būti ne mažesnė nei nurodyta pirminiame pranešime dėl akcijų pardavimo).

UAB akcininkai, perkantys akcijas, sumokėti už šias turi ne vėliau nei per 2 mėnesius nuo pranešimo apie parduodamas akcijas paskelbimo.

Sudaroma standartinės formos rašytinė akcijų pirkimo-pardavimo sutartis. Tais atvejais, kai parduodama 25 proc. ar daugiau įmonės akcijų arba šios parduodamos už didesnę nei 14500 Eur sumą, remiantis LR civilinio kodekso numatyta tvarka, turi būti sudaroma notarinė sutartis.

Ką būtina žinoti prieš parduodant akcijas?

Įmonės akcijų pardavimas bei pirkimas galimas tik tada, kai:

  • parduodamos akcijos yra visiškai apmokėtos;
  • įmonės įstatai, kurios turimas akcijas akcininkas ketina parduoti, yra užregistruoti JAR.
  • sudaryta akcijų pirkimo – pardavimo sutartis atitinka šį procesą reglamentuojančius teisės aktus.

Tais atvejais, kai parduodamos akcijos esamų UAB akcininkų tarpe sulaukia didelio susidomėjimo, tai yra pasiūla viršija paklausą, norintiems šių įsigyti akcijos skirstomos proporcingai turimam akcijų skaičiui.

 Jei įmonėje (UAB) yra tik du akcininkai, vienam jų nusprendus parduoti visas ar dalį turimų akcijų kitam įmonės bendrasavininkui, anksčiau aprašytos akcijų pardavimo procedūros laikytis nėra būtina.  

Jei, remiantis LR civiliniame kodekse numatyta tvarka, akcijų pardavimo procesas turi būti įforminamas notarine sutartimi, tačiau tokio reikalavimo nesilaikoma, sandoris teisiškai yra laikomas negaliojančiu.

Mes Jums padėsime!

Įmonės akcijų pardavimas – atsakingas ir gana sudėtingas procesas, susijęs su konkrečiomis procedūromis, laiko terminais bei kitais niuansais, su kuriais, siekiant sandorio sėkmės, būtina susipažinti iš anksto. Jei norite būti tikri, jog viskas bus atlikta operatyviai bei tinkamai, tačiau, įvertinus savo galimybes bei turimą laiką, suprantate, jog savarankiškai to atlikti negalėsite, kreipkitės į mus – „Finorder“ profesionalų komandą.

„Finorder“ – finansų apskaitos ir teisės paslaugas smulkiajam bei vidutiniam verslui teikianti bendrovė, klientų tarpe vertinama ne tik dėl aukščiausios kompetencijos specialistų, konfidencialumo, paslaugų įvairovės (pradedant pagalba steigiant įvairių juridinių tipų įmones ir baigiant įmonės finansinių duomenų bei procesų analize), bet ir patrauklios kainos.

Jei Jums aktuali akcijų pardavimo galimybė, kreipkitės į mus: suteiksime profesionalią konsultaciją šiuo klausimu bei parengsime visus būtinus dokumentus. Dėl konkrečiai Jums aktualios paslaugos kainos galite kreiptis internetu, užpildydami mūsų interneto svetainėje esančią užklausos formą.

Išsiųsti užklausą

Skambinti
Parašyti