Ilgalaikis turtas

Kiekvienam verslui svarbu gauti ilgalaikį turtą, kuris tapęs nuosavybe tarsi suteikia  įmonei daugiau stabilumo. Juk nuosavas ilgalaikis turtas yra didesnis saugumo garantas nei nuoma. Ilgalaikio turto įsigijimas žymi ne tik verslo pradžią, tačiau taip pat ir jo plėtrą, galiausiai, net ir stabilumą. Įsigyjant ilgalaikį turtą dažnai kyla įvairūs neaiškumai susiję su verte, galimomis išlaidomis, kurias galima priskirti turto vertei, ir panašiai. Tik patyrusi buhalterių komanda leis Jums dėl nieko nesukti galvos, išgirsti atsakymus į klausimus bei ramiai disponuoti turimu turtu, gauti iš jo kuo daugiau naudos.

Kas yra ilgalaikis materialusis turtas?

Ilgalaikis, materialusis turtas yra turtas, kuris turi materialią formą, vertę. Turtas, kuris neturi materialinės vertės – yra ne nematerialusis turtas: įvairi programinė įranga, įvairios licencijos, franšizė ir t.t.

Ilgalaikis turtas, detaliau pagal veikimo pobūdį, yra klasifikuojamas į tokias grupes:

 1. Pastatai ir statiniai.
 2. Įrengimai.
 3. Įrankiai.
 4. Transporto priemonės.
 5. Baldai.
 6. Kompiuterinė įranga.
 7. Kitokio tipo materialusis turtas.

Visgi, siekiant nustatyti, ar materialusis turtas gali būti priskiriamas prie ilgalaikio – jis turi atitikti žemiau pateiktus aspektus.

 1. Ilgalaikis turtas įmonėje turi būti naudojamas ilgiau nei vienerius metus.
 2. Jis turi būti skirtas verslo pajamoms uždirbti. Tai yra, jis turi būti naudojamas prekėms gaminti, tam tikro tipo paslaugoms teikti, jį galima nuomoti ir t.t.
 3. Taip pat svarbu, kad įmonė gebėtų tinkamai nustatyti jo įsigijimo savikainą. Svarbiausia yra remtis dokumentais, kurie apibrėžia turto vertę.
 4. Taip pat turto įsigijimo savikaina turi būti ne mažesnė nei  minimali ilgalaikio turto vieneto savikaina, kuri yra nustatyta kiekvienai turto grupei. Skirtingose įmonėse vertės kinta.
 5. Taip pat svarbu, kad įmonei būtų perduota materialiojo turto kontrolė.

Turto įsigijimo kaina bei patiriamos išlaidos

Įsigyjant ilgalaikį turtą yra patiriamos išlaidos. Kokios išlaidos gali būti? Labai įvairios. Pavyzdžiui, patiriamos išlaidos gali būti susijusios su turto transportavimu, muitu, akcizais bei kitais mokesčiais, kurie nėra grąžinami, su įvairiais projektavimo darbais, montavimu bei instaliavimu, remontu, kurį reikia atlikti iki turto naudojimo pradžios ir turto registravimo išlaidos, žemės sklypo mokesčiai, aikštelės paruošimo išlaidos, gamybos vietos sutvarkymo išlaidos ir visos kitos, kurios yra tiesiogiai susijusios su materialiojo turto įsigijimu bei paruošimu naudojimui.

Ar yra išlaidų, kurios nėra priskiriamos prie įsigijimo?

Tiesa, tikrai ne visos išlaidos gali būti priskiriamos prie turto įsigijimo. Prie įsigijimo savikainos neturėtų būti pridedamos, tai yra turi būti atimamos, visos gautos prekybinės nuolaidos bei bonusai. Taip pat nustatant išlaidų dydį negalima pridėti pardavimo bei bendrųjų administracinių sąnaudų bei palūkanų arba gražinamo PVM.

Ilgalaikio turto vertė

Ilgalaikis turtas įmonės apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Tačiau vėliau jis gali būti apskaitomas ir perkainojama jo vertė. Priklausomai nuo įmonės pasirinktos ilgalaikio turto įsigijimo politikos – verslas gali rinktis jam labiausiai tinkamą variantą. Svarbiausia, kad perkainojimas būtų atliekamas reguliariai, ne rečiau nei kas 5-erius metus.

Skambinti
Parašyti