Dvigubas apmokestinimas

Dvigubo apmokestinimo problema yra tuomet, kai ne viena valstybė apmokestina tas pačias pajamas, kurias mokesčių mokėtojas gavo per tą patį mokestinį laiko tarpą. Tokiu atveju labai svarbu rasti gerą buhalterį, kuris padeda išvengti dvigubo apmokestinimo. Jo taikymas Lietuvoje, žinoma, yra apibrėžtas įstatymais, kuriuos išmanant bus galima išvengti papildomų mokesčių, jeigu turite kapitalo užsienyje.

Šalys, kurios bendradarbiauja su Lietuva

Lietuva yra sudariusi sutartis su šiomis valstybėmis, kurios padeda mokesčių mokėtojams vengti dvigubo apmokestinimo: Airija, Armėnija, Austrija, Azerbaidžanu, Baltarusija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste, Estija, Graikija, Gruzija, Indija, Islandija, Ispanija, Italija, Izraeliu, Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, Japonija, Jungtiniais Arabų Emyratais, Kanada, Kazachstanu, Kinija, Kipru, Kirgizija, Korėja, Kuveitu, Kroatija, Latvija, Lenkija, Liuksemburgu, Makedonija, Malta, Meksika, Moldova, Nyderlandais, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Rusija, Serbija, Singapūru, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Turkmėnistanu, Ukraina, Uzbekistanu, Vengrija ir Vokietija.

Dvigubo apmokestinimo problema

Žemiau pateiksime kelis pavyzdžius, kurie dažniausiai pasitaiko atsiradus dvigubo apmokestinimo problemai.

  • Dažnai taip nutinka tokiu atveju, kai gyvenate vienoje šalyje, tačiau dirbate kitoje.
  • Taip pat tokiu atveju, kai asmuo ribotam laikotarpiui (dažniausiai trumpam) yra siunčiamas komandiruotei į užsienio šalį
  • Jeigu gyvenate ir darbo ieškote užsienio šalyje, tačiau bedarbio išmokas gaunate iš savo šalies biudžeto, tai yra, jas persikėlėte.
  • Taip pat tokiu atveju, kai gyvenote ir dirbote vienoje šalyje, tačiau pensiją gaunate kitoje.

Nors mokėti mokesčius, atrodo racionalu pagal tai, kurioje šalyje gyvenate, tačiau dėl tam tikrų niuansų gali tekti ir toje šalyje, kurioje negyvenate, tačiau turėjote tam tikrų darbinių arba kitokių santykių.
Tiesa, mokesčių mokėtojų patogumui, daugelis šalių yra sudariusios sutartis, kurių metu galima išvengti dvigubo apmokestinimo.

Dvigubo apmokestinimo mažinimo pavyzdžiai

Išvengti dvigubo apmokestinimo dažniausiai siūloma vienu iš dviejų būdų:

  • Sudaromas dvišalis susitarimas dėl mokesčių. Jame yra apibrėžiama, kad mokesčių suma, kurią jūs mokate tai šaliai, kurioje dirbate, bus sumažinama tiek, kiek mokesčių turite sumokėti toje šalyje, kurioje gyvenote. Patikslinama, kad: „Jeigu Lietuvos vienetas nuo savo darbuotojui – nuolatiniam Lietuvos gyventojui už samdomąjį darbą užsienio valstybėje, su kuria Lietuva yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, išmokamų su darbo santykiais susijusių išmokų išskaičiuoja pajamų mokestį ir jį perveda į Lietuvos Respublikos biudžetą ir pajamų mokestį nuo tokių išmokų savo lėšomis sumoka į užsienio valstybės biudžetą, tokios išmokos, naikinant jų dvigubą apmokestinimą, yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvoje“.
  • Kitais atvejais tos pajamos, kurios yra uždirbtos konkrečioje šalyje, gali būti apmokestinamos tik toje šalyje, kurioje dirbate ir neapmokestinamos toje šalyje, kurioje gyvenate.

Natūralu ir labai tikėtina, kad mokesčių tarifai skirtingose šalyse taip pat bus skirtingi. Jeigu toje šalyje, kurioje dirbate, mokesčio tarifas yra didesnis, tokiu atveju tai bus galutinis mokėtinų mokesčių tarifas.

Jeigu norite būti atleistas nuo dvigubo apmokestinimo – gali reikėtų įrodyti, kur gyvenate ir kad jau sumokėjote pajamų mokesčius kitoje šalyje. 37 straipsnis dėl dvigubo apmokestinimo nurodo, kad: „Užsienio valstybėje, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, gautos nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamos, išskyrus minėtoje valstybėje gautas palūkanas, dividendus ir honorarus, šio Įstatymo nustatyta tvarka yra neapmokestinamos pajamų mokesčiu Lietuvos Respublikoje, jeigu pajamų mokestis arba jam tapatus mokestis nuo šių pajamų nustatyta tvarka sumokėtas toje užsienio valstybėje“. Apie reikalingus dokumentus geriausia yra teirautis mūsų įmonės specialistų, kurie teikia buhalterines bei apskaitos paslaugas.

Skambinti
Parašyti