Dovanų kuponai ir jų apmokestinimas

Gauti dovanų kuponai gali būti apmokestinami pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Mokestis yra mokamas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai. Detaliai aptarsime svarbiausius aspektus, kurie padės suprasti – kas yra dovanų kuponas ir kaip jis yra apmokestinamas.

Kas yra dovanų kuponas?

Dovanų kuponu yra laikomas instrumentas, kuris nurodo, kad gavėjas yra įpareigotas priimti jį kaip atlygį ir suteikti gavėjui prekes arba paslaugas pagal tai, koks dydis yra nurodytas kupone. Žinoma, jame turi būti nurodyta įmonės, kuri teikia prekes arba paslaugas, tapatybė. Dažnai dovanų kuponai yra asmeniniai, tai yra, juose taip pat gali būti nurodytas kupono gavėjas. Dažniausiai dovanų kuponuose taip pat pateikiama informacija apie paslaugos arba prekių gavimo sąlygas. Taip pat dovanų kuponai negali būti keičiami į pinigus.

Dovanų kupono apmokestinimas

Tuomet, kai dovanų, nuolaidų kuponai yra teikiami be jokio atlygio – PVM tarifu jie nėra apmokestinami. Tokiu atveju, kai dovanų kuponai yra parduodami, traktuojama, kad yra gaunamas atlygis už tam tikras prekes arba paslaugas. Jeigu dovanų kuponai yra parduodami Lietuvoje, tokiu atveju, kuponai yra apmokestinami pagal standartinį mūsų šalies PVM tarifą.

Dovanų kuponai ir PVM

Dažniausiai dovanų kuponai pardavimų metu neįtraukia PVM kaip papildomo mokesčio. Visgi, tam tikrais atvejais asmenys, kurie jais prekiauja, gali savo noru arba privalomai įtraukti PVM už kuponus kaip už jau gautą piniginį avansą.

Dovanų kupono teikėjas gali, tačiau neprivalo apmokestinti jo PVM kaip avanso. Galimybė priklauso nuo to, koks kuponas bus parduodamas. Jeigu kupone gana tiksliai identifikuojama – kokios prekės bei paslaugos bus parduodamos ir koks atlygis bus gaunamas, remiantis PVM įstatymo 14 str. 4 dalies nuostatomis, kupono teikėjas turi teisę parinkti ir apskaičiuoti PVM (tokiu atveju, kai kupono galiojimo laiko tarpas yra ne ilgesnis nei 12 mėn. (nuo jo pardavimo datos)).

Žemiau pateikiame kupono apmokestinimo PVM pavyzdį.

Pavyzdžiui, įmonė, kuri teikia spektaklių rodymo paslaugas, leidžia įsigyti kuponus, kuriuose yra nurodyta, kad tas kuponas suteikia galimybę apsilankyti spektaklyje vieną kartą ir galioja 3 mėnesius nuo jo išrašymo datos. Ar tokiu atveju PVM turi būti skaičiuojamas kaip avansas? Vertinkime taip. Kupone pateiktos paslaugos teikimo sąlygos yra labai konkrečios. Tai yra, žmogus gali vieną kartą apsilankyti spektaklyje. Taip pat kupono galiojimo laiko tarpas yra 3 mėnesiai, taigi, trumpiau nei 12 mėn. Taigi, išvada tokia, kad įmonė, kuri parduoda tokius kuponus, gali apmokestinti juos PVM, tačiau neprivalo.

Kuponų apmokestinimo tvarka

Jeigu parduodant dovanų kuponus yra nusprendžiama, kad bus kaip avansas įtraukiamas PVM, tokiu atveju kupono apmokestinimo tarifas yra toks pat, kaip ir parduodamos prekės arba paslaugos. Kadangi parduodant dovanų kuponus nėra pritaikomas lengvatinis PVM, tai reiškia, kad priklausomai nuo dovanos gavėjo – PVM mokestis bus toks, koks yra taikomas visoms įmonės siūlomoms prekėms bei paslaugoms.

Sąskaitos faktūros ir dovanų kuponai

Jeigu parduodamas dovanų kuponas yra su PVM, tai yra, laikomas avansu, tokiu atveju sąskaitos faktūros turi būti išrašomos. Tiesa, išimtis yra taikoma tuomet, kai parduodamos atitinkamos prekės bei paslaugos, kurios yra nurodytos teisės aktuose (net ir tokiu atveju, kai yra parduodamos su PVM).

Pavyzdžiui, jeigu dovanų kuponas yra įforminamas kasos aparatu, tokiu atveju remiantis Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 780, nuostatomis PVM sąskaitos faktūros yra nerašomos. Tiesa, jeigu asmuo pageidauja, tuomet verslas turi turėti galimybę išrašyti bei įforminti PVM sąskaitą faktūrą.

Sąskaita faktūra yra išrašoma tam asmeniui, kuris yra pirkėjas (tai yra, jokio skirtumo, kas pasinaudojo kuponu).

Skambinti
Parašyti