Individualios veiklos (IV) pagal pažymą apskaita

Individuali veikla pagal pažymą leidžia verstis ekonomine veikla, išvengiant neretai gana sudėtingo, laiko reikalaujančio įmonės steigimo. Užsiimti galima tik pažymoje nurodyta veikla, kurios konkretaus kodo paieškai naudojamas Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius.  Jei verslo liudijimas – kita savarankiškos veiklos forma – apima ribotą kiekį ekonominių veiklų, tai individuali veikla suteikia galimybę verstis beveik bet kokio pobūdžio veikla.  

Individualios veiklos apskaitai taikomas pinigų apskaitos arba kaupimo principas.

·         Pinigų apskaitos (pajamų pripažinimas jų gavimo momentu) principas individualios veiklos apskaitai taikomas tais atvejais, kai asmuo nėra PVM mokėtojas.

·         Kaupimo apskaitos (pajamų pripažinimas vos šias uždirbus, nepriklausomai nuo gavimo momento) principas taikomas PVM mokėtojams, vykdantiems individualią veiklą.

Žemiau nurodyti mokesčiai, privalomi mokėti vykdantiems individualią veiklą pagal pažymą.

·         Gyventojų pajamų mokestis (GPM), kuris skaičiuojamas iš gautų pajamų atėmus patirtas išlaidas ir per metus, siekia 5-15%, atėmus mokesčio kreditą (priklauso nuo apmokestinamos pajamų sumos).

·         Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) ir valstybinio socialinio draudimo (VSD) mokesčiai.

·         Kai kurias atvejais, atitinkant „Pridėtinės vertės mokesčio“ įstatyme nurodytas sąlygas, gali atsirasti būtinybė mokėti ir PVM (21%).

Individualios veiklos pagal pažymą apskaita nėra sudėtinga, tačiau vykdytojas privalo užtikrinti tinkamą, įstatymiškai reglamentuojamą buhalterijos tvarkymą bei nurodytų terminų laikymąsi. Matant, jog šios būtinybės įgyvendinimui stinga žinių ar laiko, derėtų kreiptis į buhalterines paslaugas pagal individualios veiklos pažymą teikiančią įmonę.

„Finorder“ apskaitos profesionalai pasiruošę teikti aukščiausios kokybės buhalterijos paslaugas už konkurencingą kainą bei reaguoti į individualius kliento poreikius.

Kokie yra individualios apskaitos tvarkymo būdai?

Individualios veiklos pagal pažymą apskaita yra tvarkoma, pasirinkus vieną iš žemiau pateiktų būdų.

·         Renkant duomenis ir dokumentus, pagrindžiančius visas, per mokestinį laikotarpį gautas pajamas bei patirtas išlaidas ir fiksuojant šias apskaitos žurnalo pajamų-išlaidų skiltyse. Šiuo atveju apskaitos dokumentai privalo būti saugomi bent 10 metų. Pasirinkus šį variantą, mokesčiai metų gale skaičiuojami iš pelno, gauto iš pajamų atėmus išlaidas.   

·         30 proc. pajamų priskiriant leidžiamiems atsiskaitymams, o mokesčius skaičiuojant nuo likusių 70 proc. pajamų. Toks apskaitos tvarkymas neįpareigoja saugoti dokumentų, susijusių su patirtomis išlaidos, nereikia pildyti patirtų išlaidų skilties apskaitos žurnale.

Kokie dokumentai reikalingi apskaitos vedimui?

Individualios veiklos apskaitos tvarkymui yra reikalingi žemiau pateikti  dokumentai.

·         Sąskaita faktūra, išrašoma už suteiktas paslaugas (išimtis – notarų, advokatų, antstolių darbas) ar parduotas prekes tais atvejais, kai prekės ar paslaugos parduodamos nenaudojant kasos aparato.

·         PVM sąskaita faktūra reikalinga asmeniui, vykdančiam individualią veiklą ir registruotam PVM mokėtoju. Tokia būtinybė atsiranda tada, kai, vykdant ekonominę veiklą Lietuvoje, pajamos, gautos pardavus prekes ar suteikus paslaugas, per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės nei 45 tūkst. Eur arba atitinkamai kiti, būtinybę registruotis PVM mokėtoju lemiantys, kriterijai.

·         Kasos aparato kvitas, išduodamas už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas, privalomas tais atvejais, kai individualios veiklos vykdytojas naudoja kasos aparatą. Taip pat turi būti pildoma kasos knyga.

·         Kiti buhalterinės apskaitos dokumentai (mokėjimo pavedimai, pinigų priėmimo kvitai ir kita).

 Kas turi tvarkyti buhalteriją: pats asmuo ar buhalteris?

Individualios veiklos pagal pažymą buhalterinė apskaita gali būti tvarkoma savarankiškai, tačiau, atsižvelgus į vykdomos veiklos apimtis, savo užimtumą (neretai individuali veikla asmeniui yra papildoma profesinė veikla) bei įgūdžius, siūlome įvertinti galimybę kreiptis pagalbos į apskaitos specialistus. Profesionalūs buhalteriai – garantas, jog apskaita bus tvarkoma tiksliai, skrupulingai vadovaujantis laiko terminų bei kitų šią sritį reglamentuojančių reikalavimų.

Esame pasiruošę suteikti Jums profesionalią pagalbą tvarkant buhalteriją ir aktualias konsultacijas apskaitos klausimais!

individualios veiklos apskaita
individualios veiklos apskaitos principai
individualios veiklos buhalterinė apskaita

Kodėl verta rinktis buhalterines paslaugas, o ne buhalterį?

Buhalterinės paslaugos, teikiamos apskaitos įmonių, lyginant su etatiniu buhalterius – neabejotinai racionaliausias sprendimas  individualios veiklos atveju.

·         Mokate už atliktą darbą, o ne buhalterio išdirbtą laiką.

·         Nereikia rūpintis fizinės buhalterio darbo vietos įrengimu bei techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, buhalterinės apskaitos programomis ir kita).

·         Buhalterijos įmonėje įprastai dirba ne vienas buhalteris, tad nekyla problemų, kam deleguoti apskaitos darbus buhalterio atostogų ar ligos metu.

·         Buhalterinės paslaugos, teikiamos apskaitos įmonės, yra apdraustos civilinės atsakomybės draudimu, garantuojančiu, jog klientui bus kompensuojama žala, patirta dėl  apskaitoje padarytų klaidų.  

Kiek kainuoja individualios veiklos apskaita ir nuo ko priklauso kaina?

„Finorder“ teikia klientams ne tik aukščiausios lygio apskaitos paslaugas, bet ir visada ieško lanksčių galimybių pasiūlyti klientams šias užsisakyti pigiau. Vienas iš svarbiausių kriterijų, lemiantis individualios veiklos apskaitos kainą – faktas, ar asmuo yra PVM mokėtojas. Klientas, įvertinę savo vykdomos ar ketinamos vykdyti individualios veiklos niuansus, gali nuspręsti, ar jo apskaitai bus taikoma pastovi ar kintanti kaina, priklausanti nuo pirminių apskaitos dokumentų kiekio (pirkimo-pardavimo sąskaitą, bankinių operacijų išrašų, mokėtinų mokesčių ir kita).

„Finorder“ siūloma minimali individualios apskaitos kaina ne PVM mokėtojui – 49 Eur + PVM.  Kviečiame užpildyti nemokamą užklausos formą ir sužinoti, kiek kainuotų Jūsų individualios veiklos apskaita pas mus.

Išsiųsti užklausą

Skambinti
Parašyti