Atsargų apskaita

Atsargos – trumpalaikis turtas (tai gali būti įvairios žaliavos, komplektuojamieji gaminiai, prekės arba ne iki galo baigta gaminti produkcija), kurią įmonė sunaudoja pajamoms gauti bei uždirbti per vienerius metus arba per pačios įmonės apibrėžtą veiklos ciklą. Atsargos yra apskaitomos balanso trumpalaikio turto apskaitos dalyje.

Atsargų apskaitos principai

Kuomet yra apskaičiuojamas pelno mokestis – atsargos yra apskaitomos naudojant FIFO (pirmas į – pirmas iš)  metodą. FIFO metodas apibrėžia prielaidą, kad pirmiausia yra parduodamos arba sunaudojamos anksčiausiai įsigytos žaliavos arba prekės. Taigi, atsargų apskaita FIFO metodu reiškia, kad konkretaus laikotarpio pabaigoje likusios prekių arba žaliavų atsargos yra vertinamos tuo metu vyraujančiomis paskutinėmis pirkimų kainomis.

Tiesa, atsargų apskaita gali būti atliekama ir keičiant metodą. Tai yra daroma mokesčio administratoriaus nurodyta tvarka bei mokesčio mokėtojo prašymu. Jeigu norima keisti apskaitos metodą – mokesčių administratoriui reikia pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodyta:

 1. Vieneto pavadinimas, kodas, žinoma, adresas, susisiekimo-kontaktavimo priemonės.
 2. Atsargų įkainojimo apskaitos metodas. Svarbu greta nurodyti priežastis – kodėl šis metodas yra taikomas.
 3. Taip pat greta prašymo reikia pateikti ir laisvos formos apskaičiavimą tokiu atveju, kai vienetas finansinėje ataskaitoje taikė vieną metodą, o apskaičiuodamas pelno mokestį taikė FIFO metodą.

Gavus mokesčių administratoriaus sutikimą – galima laikytis savo metodo.

Atsargų apskaita yra vertinama remiantis tam tikrais aspektais:

 1. Nurodoma įsigijimo savikaina.
 2. Atsargų pasigaminimo savikaina (gamybos įmonėse).
 3. Vertinamos grynosios vertės.
 4. Inventorizacija.

Atsargų įsigijimo savikaina

Atsargų įsigijimo savikaina, kuomet jos yra perkamos iš kitų verslų/asmenų, turi būti nustatoma prie pirkimo kainos taip pat pridedant:

 1. visus mokesčius, kurie yra susiję su pirkimu: muitai ir kt.;
 2. transportavimo išlaidas;
 3. kitas tiesiogines išlaidas, kurios yra susijusios su atsargų įsigijimu;
 4. bet atimamos pirkimo nuolaidos.

Jeigu atsargų transportavimo bei paruošimo išlaidos yra gana mažos ir pastovios, reguliarios – jos gali būti priskiriamos ne prie atsargų įsigijimo savikainos, o tam tikro laikotarpio veiklos sąnaudų.

Ar užstatinė pakuotė – atsargos?

Daugeliui buhalterių ne iki galo yra aišku kaip tvarkyti užstatinių atsargų apskaitą. Įsigaliojus Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 1 straipsnio nuostatoms, nuo 2016-02-01 yra taikoma vienkartinės pakuotės sistema. Taigi, taikant šį įstatymą – gamintojas, prekybininkas pardavęs prekę supakuotą į vienkartinę pakuotę – būna apmokestintas pajamomis, kurios laikomos prekės kaina be užstato. Šiuo atveju užstatas tampa garantija, kad pakuotė bus grąžinama.

Kodėl svarbu teisingai registruoti, vertinti atsargas apskaitoje?

Atsargos yra svarbios įmonės veiklos tęstinumui, žinoma, planavimui bei naujų žaliavų įsigijimui. Tinkamas atsargų apskaičiavimas gali padėti išvengti naujų pirkimo, taigi, tuo apčiu ir sumažinti išlaidas. Nors atsargos dažniausiai skaičiuojamos vienam darbo ciklui, tačiau reikia nepamiršti, kad įvertinus – kiek jų yra sunaudojama per ciklą arba per metus – galima kur kas paprasčiau planuoti kitų metų arba kito ciklo perkamas žaliavas bei darbus.

Skambinti
Parašyti