Atleidimas nuo pelno mokesčio pirmaisiais veiklos metais

Pelno mokestis sumokamas nuo gauto pelno, kurio mokėtojas yra  Lietuvos arba užsienio vienetas. Mokestis yra taikomas ir tokiu atveju, kai pajamos yra uždirbtos Lietuvoje, ir tokiu atveju, kai jos yra uždirbtos ne Lietuvoje.

Pelno mokesčio tarifai

Lietuvos Respublikoje yra keli pelno mokesčio dydžiai.

15 procentų mokesčio tarifu yra apmokestinama tokiu atveju, kai:

 1. Pajamos yra gaunamos iš paskirstyto pelno.
 2. Apmokestinamas Lietuvos vieneto ir nuolatinių buveinių pelnas.
 3. Gauta parama, kuri yra panaudota ne pagal LR labdaros nustatytą tvarką.
 4. Paramos dalis, kuri yra gauta iš kurio nors paramos gavėjo grynais pinigais per mokestinį laikotarpį (viršija 250 MGL dydžio sumą).
 5. Apmokestinama ir laivybos vienetų fiksuota pelno mokesčio bazė.

Mažesnis, 5 procentų pelno mokesčio tarifas yra taikomas tokiu atveju, kai:

 1. Vienetams, kurių vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 asmenų ir pajamos nesiekia 300 000 eurų per metus.
 2. Individualioms įmonėms, kurių savininkai yra ir kitų įmonių savininkai.
 3. Individualioms įmonėms, kurių savininkai taip pat valdo daugiau kaip 50 procentų (akcijų) kitose įmonėse.

Atleidimas nuo pelno mokesčio pirmaisiais veiklos metais

Taip pat lengvatinis, tai yra 0 procentų pelno mokestis, yra taikomos visų tipių įmonėms: UAB, MB, ne pelno įmonėms, kurios pirmais veiklos metais atitinka žemiau pateiktus aspektus.

 1. Pirmais metais įmonėje turi dirbti ne daugiau 10 darbuotojų.
 2. Pajamos negali būti didesnės nei 300 000 eurų. Tais atvejais, jeigu akcininkas arba šeimos nariai yra atsakingi bei kontroliuoja kitas įmones (atkreiptinas dėmėsys, kad individuali veikla – nėra įmonė) – tokiu atveju pajamos bei darbuotojų skaičius yra sumuojamas bendrai. Jeigu kartu nebus viršijama 10 darbuotojų ir 300 000 eurų ribos – lengvatą bus galima gauti.
 3. Taip pat lengvata yra siūloma tokiu atveju, kai akcininkas yra fizinis asmuo.
 4. Taip pat ir tokiu atveju, kai akcininkas neturi jokių kitų kontroliuojamų įmonių.
 5. Lengvata yra siūloma tokiu atveju, kai akcininkai neturi jokių kitų kontroliuojamų įmonių.
 6. Ir tuomet, kai akcininkai arba šeimos nariai neturi individualių įmonių. Atkreiptinas dėmesys, kad šeimos nariais yra įvardijami asmenys su kuriais yra gyvenama ir su kuriais yra vedamas bendras namų ūkis.

Lengvatinis pelno mokestis yra taikomas tik tokiu atveju, jei per ateinančius trejus metus veikla nebus stabdoma, likviduojama, jei ji nebus reorganizuojama arba nebus perleidžiamos įmonės turimos akcijos. Jeigu po dviejų metų būtų nuspręstą padaryti kurį nors iš aptartų veiksmų – reikėtų perskaičiuoti pelno mokestį ir jį sumokėti.

Mokestinis pelno mokesčio laiko tarpas yra vieneri metai. Jis sutampa su kalendoriniais metais.  Pagal poreikius verslui gali būti nustatomas kitoks mokestinis laikotarpis, tačiau jis turi būti lygus 12 mėnesių. 

Skambinti
Parašyti