Kaip skaičiuojami delspinigiai?

Delspinigiai – viena efektyviausių priemonių, kuri padeda užtikrinti, kad abi sandėrį sudarančios šalys laikysis mokestinės prievolės bei kitų susitarimų, kurie dažniausiai būna pateikiami rašytinėje sutartyje. Tai yra norma daugelyje legaliai veiklas vykdančių įmonių, fizinių asmenų, kurie tarsi užsideda saugiklį, kad bus laikomasi susitarimo.

Sutarus, kad esant tam tikroms laiku neatliktoms prievolėms bus mokami delspinigiai – labai svarbu sudaryti rašytinę sutartį, kurioje bus nurodomi visi svarbiausia sutarties aspektai. Tai yra, koks yra jų dydis, kaip skaičiuojami, nuo kada pradedama skaičiuoti ir kiek laiko gali būti mokami. Viskas yra susitarimo reikalas, tačiau svarbu, kad aptarimas būtų įformintas raštu. 

Žinoma, delspinigiai gali būti numatyti ir teisės aktų. Tokiu atveju papildomų susitarimų nereikia. Dažniausiai delspinigiai be jokių papildomų susitarimų yra mokami Sodrai, VMI. Galimi delspinigiai ir už laiku nesumokėtą darbo užmokestį. Tai nurodo sutartis, kurią pasirašė darbuotojas ir darbdavys. Ypač dažnai pasitaiko delspinigiai už laiku nesumokėtus mokesčius. 

Dažniausiai  už kiekvieną praleistą dieną yra mokami tam tikro dydžio delspinigiai, kurie yra vienodi visiems skolininkams ir tuo pačiu – apibrėžti įstatymo, kuris, tiesa, kinta, tad reikia sekti atnaujinimus.

Kreditoriai įprastai turi galimybę gauti delspinigius iki tol, kol teisme atsiras byla nagrinėjanti nesumokėtų mokesčių ar kitų taikomų delspinigių atvejį. Dažniausiai delspinigiai yra skaičiuojami iki tol, kol visa nurodyta mokestinė prievolė yra įgyvendinta. Tai – ne susitarimo reikalas, tačiau tokią prievolę nurodo įstatymas. Jeigu sudarytoje sutartyje yra nurodyta kitaip – delspinigiai gali būti nustojami skaičiuoti nuo to laiko, kai yra kreipiamasi į teismą. Nukentėjusi šalis, po kreipimosi į teismą, gali reikalauti net iki 6 procentų metinių palūkanų sumos iš šalies, kuri yra skolinga. Pagal įstatymus gali būti taikomas mokestis ir net iki 8 procentų, jeigu konkrečioje situacijoje yra taikytinas LR vėlavimo prevencijos įstatymas. 

Jeigu šalis, kuri yra skolinga, kartu su pagrindiniu įsiskolinimu taip pat jų turi ir daugiau (pavyzdžiui palūkanos) – visko galima reikalauti kartu su delspinigiais, tai yra, kad viskas būtų mokama pagal nurodytą terminą. Žinoma, teismas pirmiausia skirtų dėmesį tai sumai, kuri yra didesnė ir prie jos būtų derinama mažesnė.

Svarbu pabrėžti, kad teismas gali sumažinti delspinigių sumą. Galimybė yra taikoma tokiu atveju, kai kreditorius paskyrė labai didelį delspinigių tarifą arba skolininkas jau yra įvykdęs nemažą dalį savo įsipareigojimo prievolės.

Mūsų šalies įstatymai daug dėmesio skiria sąžiningumo bei teisingumo aspektams. Žinoma, kartu vertinamos ir aplinkybės, tad kiekviena situacija – analizuojama iš labai skirtingų perspektyvų.

Delspinigiai dažniausiai mažinami dėl to, kad:

  1. yra sutartis, kuria remiantis išaiškėjo tam tikri tikslai bei aplinkybės.
  2. vertinamas ryšys tarp asmenų, kuriuos sieja delspinigių mokėjimas.
  3. vertinamas skolingos šalies elgesys bei aplinkybės.
  4. ir kiti niuansai.

Tiesa, nors tokia praktika yra, tačiau pastebima, kad delspinigių mažinimo tradicija nėra įprasta. Dažniausiai jie mažinami tokiu atveju, kai skolininkas yra fizinis asmuo (juridiniam asmeniui tokia tikimybė gana maža).

Kad ir kokia situacija – atsakingai įvertinus savo galimybes – pavyks laiku sumokėti įsipareigojimus ir išvengti delspinigių. Jeigu nespėjate sužiūrėti visų mokėjimų ir terminų, siūlome užsakyti buhalterines paslaugas ir mokestinius rūpesčius perleisti į patikimas rankas. Delspinigių jums padės išvengti O jeigu esate šalis, kuriai tenka dažnai kovoti su įsipareigojimus laužančiais asmenimis – svarbu pasirūpinti išsamiomis sutartimis, kuriose detaliai aptartas delspinigių mokėjimų grafikas.

Skambinti
Parašyti