Įmonės pertvarkymas į UAB

Įmonės pertvarkymas į UAB – sprendimas, kurį, siekiant užtikrinti verslo plėtrą, padidinti gaunamas pajamas ar dėl kitų objektyvių priežasčių gali priimti kitų teisinių formų juridinių asmenų savininkai, nariai, akcininkai, dalininkai.

 Reikia pabrėžti, jog minimalus UAB įstatinis kapitalas yra 2500 Eur. Jei iš pertvarkomos įmonės turto atėmus turimus įsipareigojimus yra gaunama mažesnė nei 2500 Eur suma, šios nariai turi mokėti papildomus įnašus, jog būtų surinktas būtinas įstatinis kapitalas.

Į uždarąją akcinę bendrovę gali būti pertvarkoma individualios įmonės, mažosios bendrijos, akcinės bendrovės, bendrijos. Tuo tarpu viešosios įstaigos pertvarkymas į UAB nėra galimas.

Nepriklausomai nuo to, kokio tipo juridinis asmuo yra pertvarkomas į UAB, procedūra išlieka panaši.

Sprendimas dėl įmonės pertvarkymo į UAB yra priimamas savininko, akcininkų, dalininkų ar narių (priklausomai nuo pertvarkomos įmonės teisinės formos), kartu priimant ir UAB steigimo dokumentus.     

  • Ne vėliau nei per vieną dieną nuo sprendimo dėl įmonės pertvarkymo į UAB, tai patvirtinantis dokumentus turi būti užregistruotas JAR.
  • Sprendimas dėl įmonės pertvarkymo į UAB turi būti paskelbiamas viešas, pasirinkus vieną iš dviejų variantų: įmonės steigimo dokumentuose nurodytame dienraštyje talpinant atitinkamo turinio pranešimą 3 kartus su ne trumpesne nei 30 dienų pertrauka arba pranešimą talpinant vieną kartą bei raštu informuojant visus įmonės kreditorius.
  • Visi dokumentai, reikalingi pertvarkant įmonę į UAB, turi būti tvirtinami pas notarą.
  • Atliekamos kitos procedūros, būtinos pertvarkant įmonę (pavyzdžiui, parengiamas tarpinis įmonės balansas, jei reikia, atliekamas turto vertinimas ir kita).
  • Juridinių asmenų registre užregistravus naujos teisinės formos įmonės steigimo dokumentus, pertvarkymas į UAB yra baigtas.

Kas yra įmonių pertvarkymas?

Vadovaujantis LR civiliniame kodekse aptartu sąvokos apibrėžimu bei šio proceso atlikimo tvarka, įmonių pertvarkymas  – tai juridinio asmens teisinės formos pakeitimas, perduodant  pertvarkomo juridinio asmens turėtas prievoles bei teises naujos teisinės formos įmonei ir garantuojant vykdomos veiklos tęstinumą.  Svarbu šio proceso nepainioti su įmonių reorganizavimu, kurio metu keli juridiniai asmenys yra sujungiami arba atskiriami.

 „Finorder“ teikiamos paslaugos apima ir įmonių pertvarkymą. Jei norite, jog visi klausimai, susiję su įmonės pertvarkymu, būti išspręsti greitai, o dokumentai – paruošti tinkamai, kreipkitės į mus. Pagrindinės „Finoder“ veiklos stiprybės – aukščiausia teikiamų paslaugų kokybė, kolektyvo profesionalumas, terminų laikymasis bei, kas aktualu dažnam klientui, racionali kaina.

Kokiais atvejais įmonės pertvarkomos į UAB?

Sprendimas pertvarkyti kitą juridinio asmens teisinę formą į UAB gali būti priimamas dėl vienos ar kelių žemiau išvardintų priežasčių.

Asmeninės atsakomybės sumažinimas

Uždaroji akcinė bendrovė – ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, verslo nesėkmės atveju atsakantis tik įmonę investuotu turtu.  Vadinasi, neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys savo valdomą įmonę pertvarkyti į UAB gali nuspręsti norėdami sumažinti asmeninę atsakomybę.

Įmonės plėtrai reikalingų investicijų pritraukimas

Individualioje įmonėje yra tik vienas savininkas, mažojoje bendrijoje gali būti iki 10 narių. Tad, verslui augant, minėtų teisinių formų įmonės neretai susiduria su papildomų investicijų trūkumu. Tuo tarpu uždarosios bendrovės plėtra nėra ribojama: investicijos pritraukiamos išleidžiant naujas akcijas ir šias parduodant akcininkams.

Įmonės savininkų struktūra

Uždaroji akcinė bendrovė – viena iš tų verslo formų, kurių akcininkai gali būti ne tik fiziniai, bet ir juridiniai asmenys. Tai suteikia daugiau galimybių pritraukti papildomas lėšas.

Įmonės patikimumas bei prestižas

Uždaroji akcinė bendrovė neabejotinai yra viena žinomiausių juridinių asmenų teisinių formų ne tik vietinėje, bet ir tarptautinėje rinkoje. UAB patikimumas bei prestižas partnerių bei klientų akyse gali atlikti svarbų vaidmenį siekiant įmonės plėtros. 

finorder - paslaugas teikia nuotoliniu būdu
finorder įsikūrė 2009 metais ir toliaus sėkmingai kaupia patirtį
finorder klientų skaičius perkopė 70

Kiek kainuoja ir kiek trunka pertvarkymo procesas?

Įmonės pertvarkymas į UAB įprastai trunka 2-4 savaites. Tiesa, šis procesas gali būti ir ilgesnis, pavyzdžiui, esant netvarkingai įmonės buhalterinei apskaitai, apie sprendimą pertvarkyti įmonę skelbiant dienraštyje 3 kartus su ne trumpesniu nei 30 dienų intervalu ar pasirinkus kitus sprendimus, kurių įgyvendinimas užima daugiau laiko. Įmonės pertvarkymo procesas gali užtrukti ilgiau ir tais atvejais, kai procedūra atliekama savarankiškai, tačiau trūksta reikiamų žinių.

„Finorder“ atliekamo įmonių pertvarkymo į UAB kaina – tik nuo 299 Eur. Papildomai mokama už notaro bei Registrų centro paslaugas. 

 Internetu užpildžius užklausos formą, esančią mūsų svetainėje, gausite atsakymus  į visus aktualius klausimus.

Išsiųsti užklausą

Skambinti
Parašyti